Comparisons Flashcards Preview

llyncu mul > Comparisons > Flashcards

Flashcards in Comparisons Deck (38):
1

Small, smaller, smallest

Bach Llai. Lleiaf

2

Old older oldest

Hen hyn. Hynaf

3

Young. Younger youngest

Ifanc iau/fengaf

4

High. Higher. Highest

Uchel uwch, uchaf

5

Low lower lowest

Isel. Is. Isaf

6

Good better. Best

Da, gwell, gorau

7

Bad worse worst

Drwg, gwaeth, gwaethaf

8

Easy. Easier easiest

Hawdd, haws, hawsaf,

9

Fast. Faster fastest

Cyflym, Cynt/ cyflymach, cyflymaf

10

Near nearer. Nearest

Agos, nes/agosach, agosaf,

11

Far, further farthest

Pell, pellach, pellaf

12

Cold. Colder coldest

Oer, oerach , oeraf,

13

Strong, stronger, strongest

Cryf. Cryfach cryfaf

14

Pretty, prettier, prettiest

Del delach delaf

15

Hot. Hotter hottest

Poeth poethach poethaf

16

Quiet. Quieter. Quietest

Distaw distawach. Distawaf

17

Dry drier driest

Sych sychach sychaf

18

Happy happier happiest

Hapus, hapusach, hapusaf

19

Ambitious more ambitious. Most ambitious

Ucheigeisiol. Mwy Ucheigeisiol, mwyaf Ucheigeisiol

20

Useful more useful most useful

Defynyddiol. Mwy Defynyddiol. Mwyaf Defynyddiol

21

Private. More private. Most private

Preifat, mwy Preifat, mwyaf Preifat

22

Private more private most private

Preifat. Mwy Preifat mwyaf Preifat

23

Selfish, more selfish, most selfish

Hunanol mwy Hunanol, mwyaf Hunanol

24

Stubborn, more stubborn, most stubborn

Styfnig. Mwy Styfnig, mwyaf Styfnig

25

Flexible. More flexible. Most flexible

Hyblig. Mwy Hyblig. Mwyaf Hyblig

26

Interesting. More interesting. Most interesting

Diddorol. Mwy Diddorol, mwyaf Diddorol

27

Noisy. More noisy. Most noisy

Swnllyd. Mwy Swnllyd, mwyaf Swnllyd

28

Superstitiuous, more superstitious, most superstitious

Ofergoelus, mwy ofergoelus, mwyaf ofergoelus

29

Dear more dear. Dearest

Drud, drutach, drutaf

30

Cheap cheaper. Cheapest

Rhad, rhatach, rhataf

31

Fair,fairer fairest

Teg, tecach, tecaf

32

Important. More important, most important

Pwysig, pwysicach, pwysicaf

33

Wet wetter. Wettest

Gwlyb, gwlypach, gwlypaf

34

Heavy, heavier, heaviest

Trwm, trymach trymaf

35

Warm. Warmer warmest

Cynnes,cynhesach cynhesaf

36

Big bigger biggest

Mawr, mwy, mwyaf

37

Fair fairer fairest

Ten tecach tecaf

38

Good better

Da gwell.. Gwella. .. Gorau