Dal Ati Maw 1 2015 Flashcards Preview

llyncu mul > Dal Ati Maw 1 2015 > Flashcards

Flashcards in Dal Ati Maw 1 2015 Deck (198):
0

Worsen

Gwaethygu

1

Determined

Penderfynol

2

Deny

Gwadu

3

Threaten

Bygwth

4

Spoil

Difetha

5

No hurry

Dim hast

6

Disappear

Diflannu

7

Destroy

Strwa (distrywio)

8

Garden fete

Garddwest

9

Religious education

Add Gref (Addysg grefyddol)

10

Beg crave

Deisyfu

11

Greasy

Seimllyd

12

Job description

Swydd disgrifiad

13

Highlight make obvious

Amlygu

14

Helicopter

Hofrennydd

15

Behave

Ymddwyn

16

Don't talk rubbish

Paid siarad dwlu

17

Shameless devil

Y cythraul wen (eofn)

18

Divorce

Ysgariad

19

Live a life of riches

Byw yn fras

20

Eternity

Tragwyddoldeb

21

Immunity

Imiwnedd

22

Deteriorate

Dirywio

23

Switzerland

Y swisdr

24

Come to terms with

Dod I delerau â

25

Claws

Crafangau

26

Justice

Cyfiawnder

27

Once and for all

Unwaith Ac am byth

28

Evidence

Tystiolaeth

29

Persuade

Darbwyllo

30

Pickle

Picil

31

Investigation

Ymchwiliad

32

To save his skin

Achub ei groen

33

Salt of the earth

Halen y ddaear

34

Unpleasant

Annifyr

35

Slimeball

Shinach

36

At last

O'r diwedd

37

A matter of urgency

Mater o frys

38

Prosperous

Llewychrus

39

To the hilt

I'r carn

40

Coffers

Coffrau

41

Misunderstanding

Camddealltwriaeth

42

Libel

Enlib

43

Resignation

Ymddiswyddiad

44

Hurt

Toes

45

Impulsive

Byrbwyll

46

Some part

Rhyw Ben

47

Onwards and upwards

I'r gad!

48

Scum sleaze

'Sglyfaeth

49

Underhanded

Dan din

50

To foster

Maethu

51

Rest in peace

Ar flaen y gad

52

Goods

Nwyddau

53

Patron saint

Nawd sant

54

Cushions

Clustogau cobenydd (sa I di gweld hwn o'r blaen.. Mae 'cobenydd' Yn air lluosog, ydy o)

55

Cover

Gorchudd

56

Overblankets

Carthenni

57

Foolish

Ffôl

58

Oak

Derw

59

Support

Cefnogi

60

Slate

Llechen

61

French people

Ffrancwyr

62

Atmosphere

Naws

63

Tradition

Traddodiad

64

Feathers

Plu

65

Easy

Rhwydd

66

Reproduce

Ailgynhyrchu

67

Cloth

Brethyn

68

Anglesey

Sir fôn

69

Lungs

Ysgyfaint

70

Success

Llwyddiant

71

Surprised

Syn

72

Prize

Gwobr

73

Snatch

Cipio

74

Memorable

Bythgofiadwy

75

Heritage

Treftadaeth

76

Youth

Ieuenctid

77

Count

Cyfri

78

Luxurious

Moethus

79

Childhood

Plentyndod

80

Oven

Ffwrn popdy

81

Whole milk

Llaeth cyflawn

82

Cheapest

Rhataf

83

Skin

Croen

84

Balance

Cydbwysedd

85

Juice

Sudd

86

Frying pan

Ffrimpan padell

87

Chew

Cnoi

88

Reduce

Lleihau

89

Handle

Dolen

90

Serve

Gweini

91

Passion

Angerdd. Nwyd

92

Steep

Serth

93

Repair restore

Atgyweirio

94

Transform

Trawsnewid

95

Comfortable

Cysurus, cyfforddus

96

Practical

Ymarferol

97

Tidy

Taclus

98

Bric a brac

Ceriach

99

Fingerprints

Ôl bysedd

100

Inch

Modfedd

101

Influence

Dylanwad

102

Lighthouse

Goleudy

103

Imagination

Dychymyg

104

Snowdonia

Eryri

105

Extension

Estyniad

106

Feeling mood atmosphere

Naws

107

Slates

Llechi

108

Instinctively

Yn reddfol

109

Settle down make one's home

Ymgartrefu

110

To come from

Hanu o

111

Male voice choir

Côr meibion

112

Advertisement

Hysbyseb

113

Interview

Cyfweliad

114

Noise

Sŵn

115

Background

Cefndir

116

Unfair

Annheg

117

Weakness

Ysictod

118

Literally

Yn llythrennol

119

Conduct or lead

Arwain

120

Follow

Dilyn

121

Element

Elfen

122

Criticism

Beirniadaeth

123

Get worse

Gwaethygu

124

Older

Hŷn

125

Decision

Penderfyniad.. Au

126

Crucial momentous

Tyngedfennol

127

Accompanist

Cyfeilydd. Cyfeilyddes

128

In contact in touch

Mewn cysylltiad

129

Sound

Sain

130

Thrill

Gwefr

131

Passionate powerful

Angerddol

132

Emotional

Dan deimlad

133

Unremarkable

Di-nod

134

Compose

Cyfansoddi

135

Warm heat up

Cynhesu

136

Activity

Gweithgareddau

137

Export

Allforio

138

Mussels

Cregyn gleision

139

Waveboarding

Tonfryddio

140

Waste desert wasteland wilderness

Anialwch

141

Headland

Pen tie

142

Guest

Gwestai

143

Magical

Huddles

144

Unique dialogue

Dafodiaith unigryw

145

Cathedral

Eglwys gadeiriol

146

Monastery

Mynachlog

147

Pilgrims

Pererinion

148

Herring

Sgadan

149

Mills

Felinau

150

Considering

O ysteriad

151

Space

Gwagle

152

Suitable

Addas

153

Exactly the same shape

Yn gywir yr un siap

154

From the outside

O'r tu allan

155

Split divide

Hollti

156

Up

I fynny

157

Save

Safio

158

Warmer

Tŵymach

159

Size

Maint

160

Beam

Trawst. Iau

161

The rest

Y gweddill

162

To rot

Pydru

163

Homely feeling

Naws cartrefol

164

Beforehand

Ymlaen llaw

165

To look

Edrych

166

Knit weave

Gweu

167

Together

At ei gilydd

168

Overwork overdo

Gorweithio

169

Width

Ledd

170

To belong to

Yn iddo I

171

I don't I do not

Dwi ddim yn

172

Self sustaining

Hunangynhaliol

173

Adjudicate. Judge

Beirniadu

174

Smart

Drwsiadus

175

Complete

Cwblhau

176

Dig

Palu

177

Hit strike

Bwrw

178

Awkward

Lletchwith

179

Easier

Rhyddach

180

Architects

Penseiri

181

Design

Cynllunio

182

Structural

Strwythurol

183

Include

Cynwys

184

Round

Crwn

185

Contemporary

Cyfoes

186

Dialect

Dafodiaith

187

Ambition

Uchelgwais

188

Treasures

Trysorau

189

Atmosphere

Awyrgylch

190

Dinner ladies

Menywod cinio

191

Spot

Llecyn

192

Happy

Llawen

193

Ditch

Ffos

194

Was opened

Agorwyd

195

Art gallery

Oriel gelf

196

Wood carving

Cerfio pren

197

Plan

Cynllun