dal ati Flashcards Preview

llyncu mul > dal ati > Flashcards

Flashcards in dal ati Deck (48):
1

Busy as a bee

Prysur fel gwenwyn

2

Around

O amgylch

3

On air

Ar yr awyr

4

Time has flown

Amser wedi hedfan

5

Cope

Ymdopi

6

Highlight

Uchafbwynt

7

Confident

Hyderus

8

Interface

Rhwngwyneb

9

Musical

Cerddorol

10

Audience

Cynulleidfa

11

Tune

Tôn / alaw

12

Treasures

Trysorau

13

Contemporary

Cyfoes

14

Beginning

Dechreuad

15

Released

Rhyddhau

16

Later d...

Diwedderach

17

Recovery from illness

Gwellhad

18

Fright

Braw

19

Awful

Erchyll

20

Completely

Yn llwyr

21

Many things

Sawl peth

22

Overexert

Gorwneud

23

Awareness

Ymbyddiaeth

24

Most important

Pwysicaf

25

Stupid

Dwl

26

Runners

Rhedwyr

27

Cockrell

Ceiliog

28

Related

Perthyn

29

Sold

Gwerthwyd

30

Communicare cy.....

Cyfathrebu

31

Friendly

Cyfeillgar

32

Vet

Milfeddyg

33

Material

Defnydd

34

Talk rubbish

Malu awyr siarad drwy ei hèt

35

Art form

Ceifddyd

36

To pen

Coriannu

37

To surrojnd

Amgylchynu

38

Unoffending

Didramgwydd

39

3 sided

Tair ochrog

40

Curtaon

Llen

41

Passion

Angerdd

42

Pronunciations

Ynganu

43

Renowned

Adnabyddus

44

Colourful

Lliwgar

45

Attending

Mynychu

46

Graveyard

Mynwent often with sm

47

Dialect

Dafodiaeth

48

Oath

Llw