České Rozhovory Flashcards Preview

Czech > České Rozhovory > Flashcards

Flashcards in České Rozhovory Deck (79):
1

Až k mostu dojdu, uvidím, jak přes něj přejdu

...

2

Názorně

Graphically, illustratively

3

Frak

Tailcoat, tails

Na frak dostává celá

4

Nedělitelný

Indivisible

Tady se šest let pokoušeli umlčet celou národní kulturu - oni myslí, že jen půl, ale na frak dostává celá, protože je nedělitelné.

5

Nerad hádám z mlh

...

6

Kumšt

Craft, skill

Dřív jsem byl realista v kumštu a fantasta v životě, dneska je to, pánbůh naopak

7

Ponutka

Motive

Nemohl bych být spisovatel, kdybych nechápal i pohnutky, s nimiž nesouhlasím.

8

Výhrada

Reservation

S tou výhradou nejsem proti nim

9

Vyústit

Lead, result

Pak jsem, opravují, pak jsme, protože podobným výbojem prošla velká část mé generace, až nakonec vyústil v "obrodný proces", udělali maximum pro to, aby tahle skvrna zmizela.

10

Obelhat

Deceive

Vedení tehdy obelhalo - anebo připustilo, aby obelhalo jiní - celou společnost včetně mne.

11

Fortel

Skill, knack, dexterity

Dneska už jsem i v jistých speciálních pracích, třeba stříhání okrasných stromů, dosáhl slušného fortelu

12

Zlámat

Lyžařit jsem přestal, když jsem si podruhé všecko zlámal.

13

Kosit

Mow, cut, scythe

A když už se mám hýbat, tak radší něco kopu nebo kosím, aby z toho byl užitek.

14

Slaboduchý

Feeble-minded

15

Nahromadit

Accumulate

Když se někdy únava nahromadí, usnu i v divadle, i ve společnosti.

16

Přes hubu

?

V lednu letošního roku jsem zažil dvě premiéry: dostal jsem rakouskou státní cenu za evropskou literaturu, a přes hubu.

17

Průklep

Carbon copy

18

Vměstnat

Squeeze into, cram

19

Protěž

Edelweiss

20

Zdatnost

Fitness, competence

21

Obrys

Outline, contour

22

Výstroj

Equipment, gear

23

Zorný

Angle of vision

Bylo by přece užitečné podívat se do některých oblastí právě pod takovým zorným úhlem znovu a podat o tom svědectví.

24

Postřeh

Keen, sharp eye

25

Rozštepit se

Split up, break up

Které Československo? Nesouhlasíme, že je jen jedno. Pro nás se Československo rozštepilo.

26

Za zamyšlení však stojí druhá strana mince, pohled nikoli do světa, ale domů, na vlastní píseček

Sand

27

Zarputilost

Doggedness, tenacity

28

zadostiučinění

Satisfaction, gratification

29

Pat

Stalemate

Itálii hrozí pat

30

Rozkrýt

Uncover, reveal

Pražským kriminalistům se v minulých měsících podařilo rozkrýt důmyslné vazby mezi některými autoškolami a zkušebními komisáři magistrátu, kteří v hlavním městě údajně rozdávali řidičáky za peníze.

31

Došlapnout si

Crack down on sth

32

Lékaři přistoupili k císařskému řezu, popsal ředitel Bobek

C section

33

Ošidný

Tricky, deceptive, treacherous

34

Kajícné

Repentant

Kajícné prohlášení

35

Oprátka

Noose

Jó, kdyby šli za mnou už s oprátkou, to by bylo jíné, to bych udělal obrátku, jen by to hvízdlo.

36

Nádeník

Labourer, navvy

Prošel mnoha zaměstnanimi, mimo jiné byl číšníkem a nádeníkem

37

Porada

Meeting, conference

38

Mluvíval velmi zřídka

...

39

Kolář je především básníkem básníků, těch na začátku i těch v rozběhu.

...

40

On prožil těžkou nemoc a nahlédl do jiných končin. Já jsem za tu dobu taky nahlédl někam jinam, i když bez nemoci.

...

41

Když nepracují, slyším za sebou klinkat umíráček

Death bell

42

Vždycky jsem pomyslel na to, že bych se tam zase chtěl vrátit. Vždycky jsem myslel na další pobyt.

...

43

vstřebávání

Absorption

Vstřebával jste do sebe mnoho různých kultur.

44

Zahladit

Efface, blot

Nezahladitelný pocit bezmoci, to byla druhá stránka

45

Někdy jsem si říkal, že v redakcích na předních místech sedí zbabělci. Někdy vrtichvosti. Někdy hlupáci.... Ani, oni často nejsou ani ryby, ani raci.

...

46

Za zamyšlení však stojí druhá strana mince, pohled nikoli do světa, ale domů, na vlastní píseček

Sand

47

Zarputilost

Doggedness, tenacity

48

zadostiučinění

Satisfaction, gratification

49

Pat

Stalemate

Itálii hrozí pat

50

Rozkrýt

Uncover, reveal

Pražským kriminalistům se v minulých měsících podařilo rozkrýt důmyslné vazby mezi některými autoškolami a zkušebními komisáři magistrátu, kteří v hlavním městě údajně rozdávali řidičáky za peníze.

51

Došlapnout si

Crack down on sth

52

Lékaři přistoupili k císařskému řezu, popsal ředitel Bobek

C section

53

Ošidný

Tricky, deceptive, treacherous

54

Kajícné

Repentant

Kajícné prohlášení

55

Oprátka

Noose

Jó, kdyby šli za mnou už s oprátkou, to by bylo jíné, to bych udělal obrátku, jen by to hvízdlo.

56

Nádeník

Labourer, navvy

Prošel mnoha zaměstnanimi, mimo jiné byl číšníkem a nádeníkem

57

Porada

Meeting, conference

58

Mluvíval velmi zřídka

...

59

Kolář je především básníkem básníků, těch na začátku i těch v rozběhu.

...

60

On prožil těžkou nemoc a nahlédl do jiných končin. Já jsem za tu dobu taky nahlédl někam jinam, i když bez nemoci.

...

61

Když nepracují, slyším za sebou klinkat umíráček

Death bell

62

Vždycky jsem pomyslel na to, že bych se tam zase chtěl vrátit. Vždycky jsem myslel na další pobyt.

...

63

vstřebávání

Absorption

Vstřebával jste do sebe mnoho různých kultur.

64

Zahladit

Efface, blot

Nezahladitelný pocit bezmoci, to byla druhá stránka

65

Někdy jsem si říkal, že v redakcích na předních místech sedí zbabělci. Někdy vrtichvosti. Někdy hlupáci.... Ani, oni často nejsou ani ryby, ani raci.

...

66

Dostává na frak

Hodně trpí

Boxer třeba co dostává na frak trpí

Ten váš vztah pěkně dostává na frak.

67

Kartařka

Fortune teller

68

Předpojatost

Bias, prejudice

69

Druhořadý

Second-rate

70

nestydatý

Immodest, shameless

71

Výhrada

Reservation, objection

72

Malichernost

Triviality

73

Odměřený

Reserved, distant

74

Povýšený

Arrogant, haughty

75

Vykolejit dk

Derail, put off

Vůbec ne uzavřený, odměřený, studený, povýšený, takový typ lidí mě nevykolejuje, nutí mě spíš abych reagoval podobně.

76

Písmák

Folk scholar

77

Utužit

Strengthen, improve

Spíš se některé staré zvyklosti ještě utužily

78

Ve volném čase dělám tady na baráku.

...

79

Postřádat

Miss sth