On-line reading, film etc. Flashcards Preview

Czech > On-line reading, film etc. > Flashcards

Flashcards in On-line reading, film etc. Deck (32):
1

jímavá

Moving, touching, soul-stirring

Hořícímu keři výrazně ubližuje i jímavá hudba, která vybízí ke konkrétním emocím v dost nevhodných momentech a jen výjimečně utichá.

2

Vavřín

Laurel tree, bay tree

Vavříny však zaslouženě obdrželo spíš zvolené téma než film samotný.

3

čelící komu

Facing sth

Svazek próz Alice Munroové - v češtině čtvrtý v pořadí – opětovně potvrzuje autorčinu schopnost nahlédnout hluboko do duší svých mladých i stárnoucích hrdinek, čelících tentokrát ve větší míře než v předchozích knihách zlomovým životním situacím.

4

střídmě

Moderately

(Víno vždy pila střídmě, takže si mnozí ani nevšimli, že je teď má zakázané úplně.)

5

špachtle

Palette knife, spatula

6

Báchorka

Fairytale

Jednak Hrabal byl mnohokrát fotografován, někdy velmi dobrými autory (Václav Chochola, Miloň Novotný ad.), ba fotografům mnohokrát přímo pózoval, což odporuje lidové báchorce o jeho plachosti a nechuti k publicitě.

7

Vpravit dok.

Insert, introduce

A rovněž rázně a beze slov ze sousedící fotky, exponované roku 1955 na Národní třídě, vystupuje osobnostní a vzhledová proměna, jíž Hrabal prošel po únoru 1948, kdy se dobrovolně vpravil mezi dělnickou třídu, programově se vystavil nepohodlí, ne-li zoufalství.

8

kárat

reprimand

9

Tepat

Beat, pulsate; work, hammer, forge; beat, lash, belabour; assail, castigate, lambast; lash, censure, revile

10

Almara
vyrvat dok.

wardrobe
tear out, rip, pull away

Prchlivý děd Tomáš vyrval z almary flintu a pak hnal Mařu na dvůr a tam křičel: Klekni si, já tě zestřelim!

11

Tkalcovský

(text.) weaving

Bohumilovi strýcové a tety, většinou tkalcovští dělníci… napekli řízky, koupili soudek starobrněnského piva a se svými nejbližšími, kteří je navštívili, se vesele bavili…

12

Chochol

Crest, plume

ta červeň a chochol z kohoutího peří se míhaly stále městečkem… Chlapec byl tehdy spíš zábavou… Nestal se součástí klukovské party…

13

August

Clown

Hrabal o tom řekl… "Chodil jsem na návštěvy, kam jsem chtěl, mluvil jsem, co mě napadlo a dobře jsem viděl a věděl, že úloha augusta není sice moje, ale že v tom kostýmu jsem zas v městečku jednička."…

14

Ofina

fringe, bangs

Bohoušek byl v té době ještě blonďák (šimlatej), kdežto Fanča brunet, účesy měli do ofinky, jak to nosila Lya de Putti…

15

Mumraj

bustle, tumult

pohřby, jídlo a hodování, sluneční dny a prosluněné pokoje, dětské hry a mumraje.

16

Maštal

stabling, stables

V době, kdy se zamiloval do pivovaru a do maštalí… do železničního mostu, kde se spouštěl do pilíře a čekal, až nad ním přehřímají vlaky… vychutnával ticho, jen voda hučela a vířila za pilířem…

17

Náruživě

Keenly, avidly

Náruživě se koupal, skákal na plující kry… všichni o něm mluvili a mnozí ho obdivovali… jeho výstřednosti byly vždy velmi riskantní…

18

Báň

Dome, cupola

V okolí Nymburka viděl jen samou rovinu a velkou báň nad hlavou…

19

Vinná réva

grapevine

Uslyšel, jak ve vinné révě pod okny zamňoukalo koťátko. Najednou byl něžný… dostalo jméno Serpentýn podle americké grotesky Serpentýn zedníkem.

20

rabiát

churl, boor, brute

získal pověst rabiáta… rozbil dvoje housle… bylo o něm známo, že pije černou kávu s octem a zapíjí své oblíbené makové buchty velkým množstvím piva…

21

Brouzdat se

wade, paddle

brouzdal se v mokřinách i ve vodě. Opaloval se, když bylo na to počasí, od svátku svatého Matěje…

22

zablácený

muddy, besoiled

pomazal velkým zabláceným koštětem auto

23

Vzpurný

Defiant

Ale jeho chování nikdy nebylo hrubé, grázlovské a zlé. Byl často vzpurný a nasupený…

24

zádrhel

Snag, catch, hitch, rub

Žádné hodnosti vzhledem k svým obvyklým životním zádrhelům nedosáhl.

25

šacovat

frisk

Princ vstal, rozpínal se, dlouho e šacoval, několikrát prohledal kapsy, pak jí podal tupě cigarety, a když škrtl sirkou, dívka se naklonila nad hořícím dřevíčkem...

26

lačně

hungrily, greedily

...a pak kouřila lačně...

27

autogen

oxyacetylene torch

28

vzpěrač

weightlifter

A ti mají odjakživa dobrý šachisty, basisty, vzpěrače, zápasníky, rychlobrusláře a zahraniční politiku.

29

ubikace

Barracks, quarters, dormitory

30

budiž

„Možná jsme v tom trochu zaostalí, ale budiž. I tak jsem přesvědčený, že kluci mohou v Soči udělat úspěch. Přeju jim to!..."

"oh all right", ho hum, so be it

31

Fošna

Plank, board, titless wonder

32

Hranol

Prism, squared timber, log