Saudek Flashcards Preview

Czech > Saudek > Flashcards

Flashcards in Saudek Deck (38):
0

Pykat

Smart, pay for

A za to musí trpce pykat!

1

Žalář

Jail

2

O překot

Hell for leather, pell-mell

3

vymrskat

Whip

4

Skolit

Bring down, knock down

Zabte ho, skolte ho!

5

pozdvižení

Commotion, Uproar

6

Místodržitel

Viceregent

7

Potupit

Humiliate

8

padoušský

Villainous

9

Oddat se

Devote, give

Konečně tě tedy nalézám. Mluv však - donutil tě hrabě Martinic, aby jsi se mu co žena oddala?!

10

Uprchla jsem Filipe, ve svatební den. Jeho ženou jsem tolika dle jména.

...

11

zadostiučinění

Satisfaction

Zůstanu, čím jsem, Hedvíko, neboť jen co náčelník loupežníků mohu na hraběti Martincovi zadostiučinění žádati. A ty u mne zůstaneš...

12

Sychrové

Cold and damp

13

Vápenec

Limestone

14

Speleolog

Potholer

15

Dřep

Squat

16

Pružný

Flexible, elastic

Byl silný, pružný a obratný jako málokterý chlapec jeho věku.

17

hašteřivý

Cantankerous, quarrelsome

18

Od té příhody se stali z Pavla a Lojzy Rezka zapřísáhli nepřátele.

...

19

Rokle

Ravine

Dlouho se ubíral opuštěnými roklemi.

20

Kotlina

Basin, hollow

Slunce se už pomalu strácelo z jezerní kotliny, jak se Pavel toto místo nazval, když plný nadšení se vrácel domů.

21

Váček

Pouch

Nosil maličký talismanový váček...

22

Obrnit (se)

Batten down the hatches, steel oneself for sth

tak Pavlovi nebylo než se obrnit trpělivostí a přečkat ten čas do úplňkového večera...

23

upoutávka

Teaser, trailer

Upoutavka na komiks vyšla 11. ledna 1972 ve 2. čísle Mladého světa a o týden později už následoval úvodní díl seriálu.

24

Pravoúhlý

Postupně začal rozbíjet pravoúhlou kompozici, rozehrával titulek i další nápisy...

25

Štvavý

Seditious, incitive

Text ale paradoxně podnítil další štvavou mediání kampaň.

26

Podsouvat

Foist

Saudek ale na situaci zareagoval tak, jak mu velela jeho sveřepá povaha - tak jako před časem Jessii, začal i svého oblíbeného loupežníka podsouvat všude, kam se dalo.

27

Troufalost

Daring

S nečekanou troufalostí nahradil původní seriálové postavy Lipsem a jeho černou rotou.

28

vzkřísit

Revive, resurrect

29

Luzný

Beauteous, melliflous

Proč by se zase pro jednou nemohli pokusit natočit film plný rázný h hrdinů a luzných žen...

30

Navalit

Cough up, stump up

Naval. Naval.

31

Livrej

Livery

32

Povoz

Wagon

Váš povoz je ohlášen.

33

Hradba

City walls

Starosta Liebig však ví, že chomutov je městem bez hradeb, a proto je v něm silná vojenská posádka...

34

Hamižný kníž.

Greedy, avaricious

Mlynářovi z lesního mlýna, sídla loupežníků byla svěřena do opatrování Eliška, schovanka hamižného rychtáře.

35

Rychtář

Magistrate, mayor

36

Spanilý

Beautiful, graceful

Stačilo málo. Berta upozornila na spanilou Elišku sluhy Barona Theodora z Edenbergu, kteří neustále brousili po kraji vyhledávajíce pro svého zhýralého pána pěkná venkovská děvcata.

40

Koroptev

Partridge