John Keane Flashcards Preview

Czech > John Keane > Flashcards

Flashcards in John Keane Deck (38):
0

břečťan

Ivy

Hošík na tomto snímku chlapeček sedí před očima samotného pražského primátora na vysokém dřevěném křesle, kam jej jako na trůn posadil jeho otec a ozdobil měl čelo korunou uvitou z letních květu.

1

Batole

Toddler

2

Havel zde asi poněkud přecenil svou tehdější schopnost vnímání a na druhé straně podcenili touhu po uklidňující mateřské náruči, kterou mají všechny malé děti, protože svět je pro ně nesrozumitelný a často z něj mají strach.

...

3

Blahorodí

Your excellency

4

Vtěsnat

Squeeze into

5

Přečnívat

Overhang, protrude, stick out from

6

Hojnost

Abundance

7

Vypasený

Fattened

Protože počátek jeho života, kdy se podobal "vypasenému selátku", nebyl příiš veselý.

8

Napadrť, na padrť

To smithereens

Vyrůstal v rodině, jejíž ideály byly napadrť rozdrceny politickou chimérami, vojenskou okupací země, policejním sledováním, válkou, nálety a totalitou.

9

Obložený

Covered

10

Veka

French bread/loaf

11

Slet

Gathering, assembly

12

Sebekázeň

Self-discipline

...a mladých mužů v červených trenkách a čapkách ozdobených perem, kteří svými řadami a zástupy vytvářejí zajímavé vzory, aby zdůraznili svou sebekázeň, ledovou vůli a součinnost těla a mysli.

13

Bedekr

Guidebook, guide

14

Prvenství

First place, primacy

15

Ústupek

Concession

Domníval se, že pokud se Německo spokojí s ústupky, stane se zárukou bezpečnosti v Evropě, a překoná se tím i labilita vyvolaná malým spojencem Francie - Československem, stejně jako všemi dalšími státečky střední a vychodní Evropy, vytvořenými na základě kontroverzní versailleské smlouvy.

16

Labilita

Instability

17

Vyústění

Mouth, embouchure; outcome

K tomuto tragickému Vyústění nakonec stejně došlo.

18

Přitakat

Nod in agreement, agree

Chamberlain se stále vracel ke své chiméře a hlupácí mu přitakali.

19

Bezzásadový

Unprincipled

20

Okleštní

Curtailment, limitation

21

Linout se

Wafting

Noc v německém kempu proběhla klidně, a pokud mohla Týna podle zvuků linoucích se dlouho do noci z vedlejšího stanu posoudit, snad i radostně.

22

dovolovat si

Dare, be impudent

23

Přisvědčit

Nod in agreement

24

Nasoukat

Squeeze, shoehorn

25

Nadít

Stuff, fill with

26

Pracně

Laboriously

27

Nadít se, nadát se (dok, i nedok.)

Čeho

Expect

Než se naděješ - before you know it

28

Činorodě

Actively

29

Rozmlouvat

Try to talk out of

30

Regál

Shelf, rack

31

Krčit

Bend

Sabina nešťastně krčila čelo...

32

Požitek

Delight; fringe benefits/perks

33

Chylit se

Draw, approach

Dlouhý červnový den se pomalu chýlil ke konci.

34

zápraží

Doorstep

35

poznenáhlu

Gradually, piecemeal

36

Civět

Gaze, stare

37

Propletenec

Tangle, snarl

Slyšela propletenec povědomých hlasů, tušila, o čem spolu, ale postata jí unikala.