Umění Překladu Flashcards Preview

Czech > Umění Překladu > Flashcards

Flashcards in Umění Překladu Deck (56):
1

Protichůdné

Opposing

2

podnětný

Stimulating, inspiring

3

Předloha

Model, template

4

Vznešený

Noble, lofty

Romantický překlad např. reprodukuje originál ve vznešené formě, zavádí nejasnosti, rozšířuje originál na základě překladatelovy fantazie...

5

Toporný

Stiff, rigid

6

Souzvuk

Harmony

7

Obrat

Turn; phrase; turnover

2. Fleece atd

8

paušální

Lump sum

Generalised, sweeping

9

Pojetí

Conception, approach, interpretation

10

Záhodný

Appropriate

11

Obecenstvo

Audience

12

Je např. nesporné, že místo anglické dvojtečky musí mnohody český překladatel použít strmedníku, protože anglická dvojtečka má v mnoha případech obdobný ukončující význam jako český středník a neuvozuje další doplněk a vysvětlení, jako je tomu u dvojtečky české.

...

13

Skleslý

Downcast, dejected

14

Pitvořit se

Grimace, make faces

15

Svéráz

Peculiarity

16

Etapa

Stage

17

Epos

Epic

18

Lůno

Bowels

19

Klišé

Cliche

20

Posloupnost

Order, sequence

21

Pojímat

Approach, deal with

22

Souběžný

Parallel, concurrent

23

Sepětí

Union, unity

24

Kadlub

Mould

Literatura vytvořená z formy a podstaty jazyka má barvu a strukturu svého kadlubu.

25

rozčleněný

Divided, segmented

26

zaklínadlo

Magic spell

Magické číslo tři a užívání výhradně lichých číslovek bylo pokládáno za charakteristické pro bytosti nadpřirozené...

27

přeexponování

Overexposure

28

Zajetí

Capture, capturing

Dostane-li se překladatel přílíš do zajetí objektivního prostředí děje, může se opravdu stát, že do díla vnese nějaký odraz tohoto prostředí, který v něm autor nevyádřil.

29

Záměrně

...že po jistou dobu záměrně zatajuje svůj vztah k ní nebo vztahy mezi několika postavami, neuvědomí-li si tedy celkový záměr autorův.

30

postižitelný

Perceptible, punishable

31

Svést

Seduce, lay the blame

hned při prvním pokusu o proniknutí k D'Urbervikkům se Tess setká s mladým Alecem D'Urbervillem a je jím svedena.

32

Stranit

Favour, be biased in favour

Jen nepřímo, jako mínění lidu, se k podpoře své teze o čisté ženě pokouší stranit druhé možnosti.

33

Fintivý

Foppish, dandyish

34

Pošetilý

Foolish, silly

35

švihácký

Spruce, smart

36

neustupný

Intransigent

37

nezištnost

Selfishness, selflessness

38

vztahovačnost

Touchiness, "miffiness" (?)

39

přehodnocovat, přehodnotit

Reassess

40

Saň

Dragon

(o ženě) shrew

41

Opěrný

Supporting

Opěrný bod - foothold

42

Polovičatost

Half-heartedness

43

Klopýtnout

Stumble, trip over

Jako kritik nepase po neznalostech nebo klepýtnutích překladatelů, nýbrž hledá...

44

Spletité

Complicated, convoluted, tangled, involved

...spletité dovede přehledně učlenit a složité jednoduše vyložit bez podstatnějšího zkreslení...

45

zasvěcenec

Insider, initiate

46

Souvtažnost

Correlation

47

Průprava

Preparation, training

48

Úvaha

Consideration, essay

49

Poznatek

Piece of knowledge, finding

50

Průboj

Disruptive, discharge

51

Zdrženlivý

Restrained

52

paušálně

As a lump sum, across the board, sweepingly

53

Ochudit

Deprive

...Převzít všechna rozšíření, zvláště když jsme nechtěli ochudit text o ta místa, které nebyla převzata do verze německé.

54

Výskyt

Occurance

V ruském překladu tohoto textu může mít velmi četný výskyt výraz javljajetsia a instrumentál.

55

Vrstva zvukových útvarů jazykových, vrstva významových jednotek jazykových, vrstva zobrazených předmětností, vrstva schematizovaných aspektů.

Útvar - structure

56

Jamb

Iamb

Překládá-li se tedy ruská jambická báseň českými jamby (anebo obráceně), je to vlastně pouhá konvenčnost, a nikoli přiblížíme k originálu.