Želary Flashcards Preview

Czech > Želary > Flashcards

Flashcards in Želary Deck (49):
1

Tříštit se

Shatter, break

2

Zjitřít

Intensify, sharpen

3

Skorec

Dipper

4

Příkrý

Steep

5

Sráz

Precipice

6

Nesmírnost

Enormity

7

Vysílený

Exhausted, tired out

8

Hrbaté

Humpbacked, bumpy (cesta apd.)

9

Vzpřímen

Upright

10

rozkročmo

With legs wide apart

11

Ohlušit

Deafen

12

Šlehat

Whip, slash

13

Prostírat se

Stretch out

14

Oprať

Rein

15

Nůše

Pack/back basket

16

Vysadit

Drop, set down

17

Zardít se

Blush, flush

18

Opojený

Intoxicated

19

Mrzel

Feel sorry for, regret

20

Ranec

Bundle, swag, backpack

21

Vyžínač

Trimmer, edger

22

Napěchovaný

Stuffed, filled

23

Zrní

Grain, corn

24

Uhladit

Smooth out, make smooth

25

Odřený

Scraped, grazed

26

Vyzáblý

Scrawny, scraggy

27

Příhoda

Event, occurance

28

Přivřít přivítat

Pull, leave ajar

Narrow one's eyes

29

Kmen

Tree trunk, log

30

Šterbina

Slit, apperture, crevice, interstice

31

Úd

Limb

32

Otřes

Shake, tremor, quake

33

Pramínek

(tiny) spring, rivulet

Strand, wisp, tress

34

Šimrat

Tickle, titillate

35

Rulík zlomocný

Deadly nightshade

36

Jeden rulíček ji šimrá na nose

One ringlet(?) tickles her nose

37

Odrazit

Fend off, parry, deflect, bounce

Mirror, echo

38

Přemítat

Reflect, ponder

39

Proběhnout

Take place, occur, come about

Příjemná vlna se proběhla tělem

40

Kostra

Skeleton, framework

41

Olupovat

Peel away, strip, remove

Olupovat koho o čas - wasting one's time

Rob, steal, deprive

42

Neskonale

Infinitely, immensely

43

Chlév

Barn, shack

Vněhnout do kovářova chléva

44

Dřepnout si

Squat down, crouch down

45

Kůzle

Kid

Kůzlata se trkala - the kids were butting one another

46

Blahobytný

Affluent, wealthy, well-off

47

Zamžený

Steamed up, misted up

48

Chramý

Lame

49

Šalvěj

Sage