Miscellaneous - Únor Flashcards Preview

Czech > Miscellaneous - Únor > Flashcards

Flashcards in Miscellaneous - Únor Deck (222):
1

Peruť

Wing, squadron

2

Roj

Swarm, crowd

3

Svírat

Press together, seize, hold, clutch

4

Střemhlavý

Headlong

Rozhodl jsem k hodně riskantnímu střemhlavému letu

5

Překotný

Rapid, precipitate, hasty

6

Přidělit

Assign, place

7

Zkracovat

Shorten

8

Krajně

Extremely

Podmínky byly krajně nepříznivé, navíc Peřimovi chyběl benzín

9

Přál bych si, aby Češí konečně přestali být tak závistiví, to mi tady vadí asi ze všeho nejvíc

...

10

Odchovanec

Graduate, former pupil

11

Navíc jsem spoustě věci nerozuměl, přeci jen šlo o docela jiný svět než na jaký jsem byl zvyklý

...

12

Zakuckat se

Start to choke, start to cough, swallow the wrong way

13

Zůčastnit se

+ genitive

14

Kdybych mohl, tak já (x) bych pil kávu každy den

...

15

Kutil

DIY guy

16

Pěnkava

Finch, chaffinch

17

Úloha

Task, assignment, role, partkk

18

Zavěsit se

Link arms with

19

Plotna

Hob, hotplate

20

Ohřívač

Heater, warmer

21

Nahmatat

Find, come across (by touch)

22

Syknout

Hiss

23

píďalka

Moth, inchworm

24

Oschnout

Dry off, become dry

25

Spoušť

Trigger, shutter release

26

Breptat, brebtat

Chatter, babble

27

Kvapný

Hasty, quickly

Zmizel kvapně oknem

28

Sláma

Straw

Na zimu příkryjte chmelnici slámou

29

Sadba

Planting, seedlings

30

Temeno

Crown, top of the head

Peak

31

Přilba, přílba

Helmet

32

Habadej

Galore

Sázím, že pětka to spraví a parády bude habaděj

33

Džber

Bucket, pail

34

Napospas

Komu/čemu

At the mercy of

35

Kal

Sediment, dregs, mud

36

Lichvářský

Usurious, exorbitant

37

Chamraď

Varmint, vermin, riffraff

38

Uzávěr

Closure, cap, shut-off valve

39

Zakousnout do čeho

Sink your teeth into

Přeneseně

40

Přeneseně

Figuratively

41

Šizený

Adulterated

Být šizený - get a raw deal

42

Byť

Even though, albeit

43

Hlt

Gulp, swallow

44

Obstarat

Arrange for

45

Rozhazený

Dissarranged, messed up

46

Svátost

Sacrament

47

Placatice

Hip flask

48

Čisi, čís

Someone's

49

Patok

Small beer, plonk; swill

50

Řídký

Sparse, thin, rarefied

51

Kalný

Turbid, cloudy, muddy

52

Průzracný

Limpid, pure

53

Uhýbat

Dodge, turn, curve

Uhýbal jsem pohledem a nechal jsem na lampu padat prach

54

Sírově

Sulphorous

55

Vláček

Model train

56

Připojit

Connect, attach, join

57

Lomozit, hlomozit

Make a racket

58

Vrytý

Grooved, engraved

Znaky jsou přílíš hluboko vrytý do ochablé struktury paměti

59

Roura

Pipe

60

Vlnitý

Waved, corrugated (plech apd.)

61

zašmodrchaný

Entangled, complicated, confused

62

Opotřebený

Opotřebovaný

Worn out, time worn

63

Neskladný

Unwieldy, cumbersome

64

Laborant, laborantka

Lab assistent

65

Svádět - ned.

Koho - seduce

Co, koho - try to blame sth on sb

66

Stisk

Squeeze, grip

Keystroke

A pak mi vyprávěl o jejich pevném stisku

67

Hrot

Point, tip, spike

68

Záblesk

Spark, glitter, gleam

69

Rozházený

Disarranged, messy

70

Husí kůže

Goose bumps

71

Průtah

Delay

72

To je o odvaze

To jde o odvahu

...

73

Zakořeněný

Rooted, ingrained, embedded

74

Pálenka

Spirits, hard liquor, brandy

75

Opojení

Intoxification

76

Šimrat

Tickle, titillate

77

Trhavina

Explosive

78

Vystřízlivět

Sober up

79

Odpor

Resistance

80

V pravým úhlu

At right angle to

81

Oblouk

Arc, bend, curve

Je přirozené, že já, jsa takto přísně veden, jsem obcházel restaurace širokým obloukem.

82

Napomínat

Admonish

83

Švihadlo

Skipping rope

84

Potýrat

Koho (trochu potrápit) let stew

Volové, kdybyste nechlastali a za ušetřený peníz koupili si švihadlo a potýrali tělo!

85

Průkopník

Pioneer, innovator, groundbreaker

86

Jatka

Slaughterhouse

87

Navržený

Proposed, suggested

Jeho hudba byla navržena na Oscara

88

Šlágr

Hit, smash

89

Uchvátit

Enthrall, seize

90

Závazek

Obligation, pledge, undertaking

91

Výprava

Expedition, exploration

92

Kroj

Costume

93

Vápník

Calcium

94

Uhlovodan, uhlohydrát

Carbohydrate

95

Činžák

Block of flats

96

Přívlastek

Attribute, modifier, characteristic

97

Látka

Fabric, cloth

Theme, topic

98

Vykázat

Show, demonstrate

Koho, odkud order to leave, banish

99

Vrtošivý

Fickle, capricious

David Rauth Klause, kterého neuctivě nazýval "vrtošivý stářík"...

100

Marže

Margin

101

Nehorázný

Exhorbitant

102

Střívko

Catgut

103

Separát

Mechanically separated meat

104

Pachuť

Bad, unpleasant taste

105

Kauce

Bail

Složit kauci za někoho

Bail sb out

Blytha zatkla česká policie v červnu a do USA se dostal až po třech týdnech, když zaplatil osmi-milionovou kauci.

106

Vzedmout se dok. (knižní.)

Surge, heave

107

Rozmach

Boom, expansion

108

Krátkozraký

Shortsighted

Je krátkozraký, a tak bez brýlí rozpoznal jen siluetu.

109

Zdrcený

Devastated

Uvedl na včerejším jednání zdrcený otec

110

Přívodní

Feeding, supply

Přívodní kolejnice

111

Hrana

Edge

Nástupní hrana

112

Vniknutí

Entry, penetration

113

Vniknout

Intrude, get into, penetrate

114

nepřetržitě

Constantly

115

Tubus

Tube

116

A ejhle

Lo and behold

117

Jakés takés

Je to hra, která jen má udržet veřejnost v jakés takés spokojenosti.

118

Natož, natožpak

Let alone

119

Viskózný, vazký

Viscous

120

Zvrhlý

Perverted

121

Obdobný

Analogous, similar

122

Spřízněnost ž

Alliance, affinity, kinship

Ten ale zároveň - jako první - vycítil určitou ideí vozu spřízněnost Zbabělců s románem Jeroma Davida Salingera Kdo chytá v zmitě

123

Uplatnění

Use, employment, application

124

Exulant

Exile, expat

125

Když jsem probraný

When I'm awake

126

Krůpej

Bead, drop, pearl

127

Lastura

Shell, seashell

128

On stojí na tanku a fotí toho vojáka, kterej má palec na spoušti, a já na něj řvu: Josef, vole, seskoč, dyť to zmáčkne"

...

129

Postrádat

Miss, feel the lack of

130

Požívat

Consume, ingest, take in

131

Setrvačník

Flywheel

132

Spřežka

Compound word

133

nehoráznost

Impudence, impertinence

134

přitakat

Nod in agreement, answer in the affirmative

A nemálo poslanců ze sociální demokracie nejenže neprotestuje, ale v podstatě přitakává.

135

zavádějící

Misleading, confusing

"tvrzení, že se Jan Palach stal symbolem boje proti totalitní komunistické moci, je naprosto zavádějící,"...

136

Lícní kost

Cheekbone

137

Ždímat

Wring out (?)

138

Vyplašený

Roused, frightened, startled

139

postradatelný

Disposable

140

Brblat

Grumble

Platím 12kc, podávám 200 a ženská brble nad výší bankovky. Zažili jste někde ve světě, že by obchodník brblal, že u něj utrácíte?

141

Vstřebat

Absorb, imbibe

Velkolepý projekt je nesmírně zálužný - ale může narazit na to, že Češi velká gesta neumějí uplně vstřebat

142

rozmáchlý

Sweeping

Připomeňme třeba dva náhledy na Heyrichiádu: americky rozmáchlé Lidice, kterým pod velkofilmovou slupkou chybí obsah, nebo mizantropického Protektora, v němž diváka od emocí odrazuje studená forma i absence sympatických postav.

143

Vypjatý

Tense, charged

144

Břemeno, břímě

Burden

145

Věcně

Factually, materially

První díl začíná věcně

146

Praské jaro v kostce

...

147

Kbelík

Bucket, pail

148

Tlouci, tlouct

Beat

149

Sourodý

Homogenous, consistent

150

Ošemetný

Awkward

Kritizovat to je ošemetné

151

Svížné

Brisk, jaunty

...se nese v duchu svižné, chvílemi až rozverné detektivky.

152

Rozverné

Rolicsome

153

Rozvědka

Espionage

154

Sponka

Clip

Kde hraje každá sponka v dobovém účesu

155

Záběr

Take, shot

156

Pozadí

Background

Hulík k němu jistě přistupoval nesmírně poctivě, odmítl napřiklad vysvětlovat psychologické pozadí Palachova činu a tím, že by šlo o pouhé spekulace, a radší by věnoval jeho dopadům.

157

Dopad

Impact, fall, landing

158

Opovrhovat

Despise

159

Potýkat se

Contend, face, be confronted with

Já sama se pořád s angličtinou potýkám

160

Trýznit

Torment, torture

161

těžkopádný

Heavy-footed, ponderous

162

Brázdit

Cruise, sail, plough

163

Trefný

Apt, fitting, apposite

164

Chopit se

Take, seize, grasp

Nejlepší je, když se materiálu chopí zkušený humorista a udělá z něho trefnou satíru.

165

Zteč

Attack, assault, attempt

Je mi líto, ani zteč Kilimandžára nejde uznat.

166

Vachrlatý

?

167

Vyhlýdnout

Mít vyhlídnuto

Look out the window

168

Sounáležitost

Togetherness

169

Scény z Hořícího Keře způsobí husí kůží

...

170

Odstín

Shade

Každá událost má spoustu nuancí a odstínu, řekla o svém díle režisérka.

171

Nadchnout se

Snadno se pro něco nadchneme a snadno upadneme do apatie.

172

Nevypořádat se

Cope, deal with, come to terms with

173

Paskvil

Caricature, bad imitation

174

Zhrzený

Lovelorn

175

Bokem

Sideways, longwise; aside

Ano, je to adaptace divadelní hry, takový film bokem.

176

Úpadek

Decline, deterioration

177

Porážka

Defeat, slaughter

Já zažil smutný doby, kdy krásný koně šli na porážku

178

Novátorství

Innovation, pioneering

179

Hřebec

Stallion, stud

180

Mám klouzavý ten sraz

Flexible

181

Umím víc než chleba jíst(?)

...

182

Lotr

Blackguard, rogue

183

Zuby nechty

Get your teeth into etc

184

Kůl

Post

185

Cítit jako kůl v plotě

Left out on a limb

186

Vzít roha

Do a bunk, do a runner

Do práce se mu nechtělo, jak mohl, vždycky vzal z lesa roha

187

Plavky se jí přilepily na tělo

The swimsuit stuck to her body

188

Sborník

Collection, compilation

189

Nárys

Elevation, sketch

190

Vrh

Throw, toss, pitch

Litter, brood

191

Sestava

Set, line-up, team

192

Vstřebat se

Be absorbed

193

Když si Karel Schwarzenburg vezme něco do hlavy, nikdo s ním nehne.

...

194

Zaškakulkovat

Pigeonhole

195

Zahájit

Open, Launch

196

Zpytovat

Search

Ještě tam nedošlo k opravdovému sebezpytování.

197

Trčet

Be stuck, be sticking

To ve vás trčí

198

Doušek

Gulp, swig

199

Oprostit se

Free, get rid of

Jenom geniální lidé se dokázali oprostit od myšlenek svého mládí.

200

Stálo mi za to nejen vyhrát, ale lidi probudit. Aby si uvědomili, o co jde.

...

201

Tažení

Campaign, expedition

202

Je azuro

...

203

Dát si vyprošťováka

Take the hair of the dog

204

Padají trakaře

Raining cats and dogs

205

Rozložení

Taking apart

Před chvílí jste zmínil, že jste vzhledem k rozložení sil vůbec nevěří, že byste mohl vyhrát

206

Výstřih

Neckline, cleavage

207

Pookřát

Cheer up

Svý pankáčský kosti na Hradě ohřeješ, ukážu ti výstřih a ty pookřeješ

208

Kdybých byl výhral, tak bych mohl vyrazit. Ale anžto jsem prohrál, musel jsem zůstat se svymi.

...

209

Zdatný

Able, competent

Pač je to zdatný obchodník

210

Výsostný

Sovereign

Na rozdíl od prezidentské kampaně nyní hovoříte o výsostném politickém pragmatismu.

211

Klanět se

Bow down

Klanět se, jako KSČM včera, u hrobu Klementa Gottwalda je dost nebezpečné.

212

Dráždit

Irritate, stimulate, provoke

Komunisti by jej neměli dráždit. (Gottwald)

213

Kvílet

Howl, wail

214

Nedomyšlený

Ill-considered, half-baked

215

Kolorit

Atmosphere, colour

Útoky z různých stran představovaly kolorit praktický celého Klausovo prezidentského úřadování.

216

Skoupý

Mean, stingy; meagre

"naštěstí" žiju ve století, v zemi a v poměrech, které nejsou na šoky skoupé.

217

Kat

Prosecutor

218

Natropit

Make, do

Každý fanatismus je slepý a koneckonců natropí víc škody než užitku.

219

Odvodit

Derive

Z toho snu se dá odvodit, co bych si přál: svobodu pro tvorbu a pro normální výměnu myšlenek.

220

Mecenáš

Patron, sponsor

221

Nešika

Clumsy guy

222

Mrhat

Waste

A Potom, mě nejvíc těší psaní, asi by mě nějaká starost o chalupu a o zahrádku naplňovala nepříjemným pocitem, že mrhám časem.