55.Movies and TV Flashcards Preview

Mandarin > 55.Movies and TV > Flashcards

Flashcards in 55.Movies and TV Deck (19):
0

Dian4ying3yuan4

A cinema

1

Dai4 nv3peng2you

To bring girlfriend

2

Pai1

Qing3 bang1 wo3 pai1 yi4 zhang1 zhao4pian4

To film or shoot or take pictures

Please help me to take a picture

3

Jie2mu4

A program

4

Dian4shi4ju4

A TV drama

Ju4 = a drama

5

Geng4 hao3
Geng4 kuai4
Geng4 man4
Geng4 xi3huan1

More good or better
More fast or faster
Slower

Like more

6

Shen2me yang4 de

What kind of ?

7

Lian2xu4ju4

A TV serial or continuos drama

8

Fei2zao4 ju4

Soap Opera

9

Dong4zuo4 pian4
Kong3bu pian4
Jing1song3 pian4
Xi3ju4
Bei1ju4
Ke1huan4 pian4
Ka3tong1 pian4

An action movie
A horror film
Thriller
Comedy
Tragedy
Science fiction
Cartoon movie

10

Ji2

An episode

11

Yan3yuan2

An actor

12

Dao3yan3

Film director

13

Dang1

To be a .... Teacher, businessman etc

14

Bei4

Memorize

15

Bian4

To change

16

Le4guan1

Optimistic

17

Zhu3jiao3 (主角)

Leading actor

18

Tai4 ku4 le

That's cool