Learning 4 Flashcards Preview

Mandarin > Learning 4 > Flashcards

Flashcards in Learning 4 Deck (20):
1

Dian4zi you2jian4

Email

2

Shou1
Shou1 dao4

Receive
Received

3

Fa1
Ji4

To send (email)
To send (letters and packages)

4

Fu4yin4

photocopy

5

Da3yin4
Da3yin4ji1

Print documents
Printer

6

Hua4ile

Broken

7

Zhi3

Paper

8

Wen2jian4

Documents

9

Gong1shi4

Office

10

Yue4lai2 yue4 hao3

Better and better

11

Kai1hui4

Meeting

12

Nu3li4

Hardworking

13

Rong2yi4

Easy

14

Sheng1yi4

Business

15

You2qi2 shi4

Especially

16

Ting1 dong3

To understand( hear and understand)

17

Jia4qian2

What price?

18

Bu4 xing2

No way

19

Hai2shi4

Still to be (expensive)

20

Mai3 dao4 le

Have bought