60. In the Barbershop Flashcards Preview

Mandarin > 60. In the Barbershop > Flashcards

Flashcards in 60. In the Barbershop Deck (21):
0

Tou2fa4

Hair

1

Tou2fa4 chang2
Chang2 tou2fa4

Tou2fa4 duan3
Duan3 tou2fa4

The hair is long
Long hair

The hair is short
Short hair

2

Jian3

Cut

3

Jian3 dao1

Scissors

4

Jian3 tou2fa4

To cut the hair

5

Li3fa4

Hair cut more formal word

6

Li3fa4dian4

Saloon or barbershop

7

Juan3 fa4

Curly hair

8

Zhi2 fa4

Straight hair

9

Xiu1 yi4 xiu1

Just to cut a little

10

Quan2 bu4

Whole, entire or completely

11

Fa4 xing2

Hair style

12

Bu4 yi2 yang4

Different

13

Jia4wei4

Another way of saying price

14

Yao4shui3

Lotion

15

Pai2zi

Brand

16

Guo2nei4

Domestic or country made

17

Guo2wai4

Foreign, other country made

18

Jian4mu4biao3

Price list

19

Da3 wu3 zhe2

50 percent discount

20

Xi3 fa4 shui3

Shampoo