eGaraji Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > eGaraji > Flashcards

Flashcards in eGaraji Deck (28):
1

to fill up

gcwalisa

2

to open

vula

3

to come closer

sondela

4

to check

hlola

5

to rush

phutuma/ jaha

6

to wipe

sula

7

to pay

khoka

8

to take hold/ catch

bamba

9

to switch off

cisha

10

to put in

faka

11

to cost/ call

biza

12

to sign

sayina

13

bars (pressure)

amabha

14

green (unleaded)

oluhlaza

15

bonnet

ibhonethi

16

oil

amafutha/ uwoyela

17

meeting

umhangano

18

petrol

uphethioli

19

tyre/s (hoof, hoofprint)

isondo/amasondo

20

windscreen

ifasitela

21

How many bars? (pressure)

amabha amangaki

22

so far

kude kanje

23

here is something (tip)

bamba nakhu

24

please fill the car with petrol

ngicela ugcwalise imoto ngophethiloli oluhaza

25

please check the water and oil

ngicela uhlole amanzi namafutha

26

Put 2.2 bars in

faka amabha awu-2.2

27

it costs how much?

kubiza malini

28

chips

amashibusi