Transportation Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Transportation > Flashcards

Flashcards in Transportation Deck (10):
1

by foot

ngezinyawo

2

by plane

ngebhanoyi

3

by motorcycle

ngesithuthuthu

4

by train

ngesitimela

5

by ship

ngomkhumbi

6

by boat

ngesikebhe

7

by truck

ngeloli

8

by tractor

ngogandaganda

9

by bus

Ngebhasi

10

by car

ngemoto