Noun Class 3, i ili ama Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Noun Class 3, i ili ama > Flashcards

Flashcards in Noun Class 3, i ili ama Deck (43):
1

hoe/s

igeja/ amageja

2

pipe (smoke)

ipipi/ amapipi

3

candle/s

ikhandlela/ amakhandlela

4

sack/s

isaka/ amasaka

5

cabbage/ s

iklabishi/ amaklabishi

6

town/s

idolobha/ amadolobha

7

bridge/s

ibhuloho/ amabhuloho

8

tooth/ teeth

izinyo/ amazinyo

9

thief/s

isela/ amasela

10

song/ s

iculo/ amaculo

11

bone/s

ithambo/ amathambo

12

duck/s

idada/ amadada

13

belt/s

ibhande/ amabhande

14

shirt/s

iyembe/ amayembe

15

overcoat/s

ijazi/ amajazi

16

cloud/s

ifu/ amafu

17

forest/s

ihlathi/ amahlathi

18

lies

amanga

19

oil

amafutha

20

water

amanzi

21

mucus

amafinyila

22

cold

amakhaza

23

strength

amandla

24

filth

amanyala

25

spittle

amathe

26

timidity

amahloni

27

dew

amazolo

28

cock/ s

iqhude/amaqhude

29

Christian/s

ikholwa/amakholwa

30

plank/s board/s

ipulangwe/amapulangwe

31

saw/s

isaha/ amasaha

32

old man/men

ikhehla/ amakhehla

33

soldier/s

isosha/ amasosha

34

bachelor/ boyfriend/s

isoka/ amasoka

35

book/s

ibhuku/ amabhuku

36

sour milk

amasi

37

sock/s

isokisi/ amasokisi

38

thief/ ves

isela/ amasela

39

old man/ men (2nd)

ixhegu/ amaxhegu

40

lower back/s

iqolo/ amaqolo

41

voice/s

ilizwi/ amazwi
one syllable needs the ili

42

thorn/s

iliva/ ameva
one syllable needs the ili

43

eye/ s

ilihlo/ amehlo
one syllable needs the ili