Noun Class 1 um(u) aba; u; o Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Noun Class 1 um(u) aba; u; o > Flashcards

Flashcards in Noun Class 1 um(u) aba; u; o Deck (46):
1

married woman/ s

umfazi/ abafazi

2

cousin/s

umzala/ abazala

3

preacher/ s

umshumayeli/ abashumayeli

4

helper/s

umsizi/ abasizi

5

builder/s

umakhi/ abakhi

6

carpenter/ carver/ s

umbazi/ ababazi

7

leader/s

umholi/ abaholi

8

heathen

umhedeni/ abahedeni

9

repairer/ s

umkhandi/ abakhandi

10

supervisor/ inspector/s

umhloli/ abahloli

11

your brother

umfowenu/ abafowenu

12

his/ her/ their brother

umfowabo/ abafowabo

13

your father/ s

uyihlo/ oyihlo

14

his/ her/ their father/ s

uyise/ oyise

15

your mother/ s

unyoko/ onyoko

16

his/ her/ their mother/ s

unina/ onina

17

your sister/ s

udadewenu/ odadewenu

18

his/ her/ their sister/ s

udadewabo/ odadewabo

19

worker/ staff member/s

umsebenzi/ abasebenzi

20

student/s

umfundi/ abafundi

21

lawyer/s

ummeli/ abammeli

22

Sotho person/s

umsuthu/ abasuthu

23

granny/ ies (2nd option)

ukhulu/ okhulu

24

brother in law/s

usibari/ osibari

25

sister in law/s

uskwiza/ oskwiza

26

sister/s

udadewethu/ odadewethu

27

social worker/s

usonhlalakahle/ osonhlalakahle

28

professor/s

usolwazi/ osolwazi

29

Christmas/ es

uKhisimusi/ oKhisimusi

30

jug/s

ujeke/ ojeke

31

key/s

ukhiye/ okhiye

32

corrugated iron

uthayela/ othayela

33

neck tie/ s

uthayi/ othayi

34

paint/s

upende/ opende

35

tap/s

umpomi/ ompompi

36

electricity

ugesi/ ogesi

37

older paternal uncle

ubabomkhulu/ obabamkulu

38

younger paternal uncle

ubabomncane/ obabomncane

39

maternal uncle

umalume/ omalume

40

father's sister

ubabekazi/ obabekazi

41

older maternal aunt

umamkhulu/ omamkhulu

42

younger maternal aunt

umamncane/ omamncane

43

maternal brother's wife (aunt)

umalumekazi

44

nephew/s

umshana/ abashana

45

niece/s

umshanakazi/abashanakazi

46

older sister

udadewethu omdala