Esitolo/ Shopping Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Esitolo/ Shopping > Flashcards

Flashcards in Esitolo/ Shopping Deck (40):
1

in town

edolobheni

2

I am going there

Nami ngiya khona

3

I want to buy

Ngifuna ukuthenga

4

Let's go together

Masihambisane

5

to the store

esitolo

6

What do you want to buy?

Ufunani ukuthenga?

7

How can I help you?

Ngingakusiza ngani?

8

How much?

Malini?

9

It costs 10 rand.

Kubiza amarandi angu 10.

10

Here's the money

Nansi imali.

11

food

ukudla

12

to greet

bingelela

13

to give

nika

14

to say goodbye

valelisa

15

to thank

bonga

16

goods

izimpahla

17

indeed

impela

18

question/s

umbuzo/ imibuzo

19

to sell

thengisa/ dayisa

20

things bought at the store

izinto ezithengwa esitolo

21

its all rotten

konke kubolile

22

builder

umakhi

23

I don't care (rude)

anginandaba

24

well

pho

25

mail

iposi

26

lamp

isibane/ izibane

27

coal/ember/ battery

ilahle/ amalahle

28

wagon

inqola/ izinqola

29

onion/s

uanyanisi/ o-anyanisi

30

bean/s

ubhontshisi/ obhontshisi

31

lettuce

uletisi/ oletisi

32

cocoa

ukhokho

33

tomatoes

utamatisi/ otamatisi

34

paraffin

uphalafini

35

jug/ s

ujeke/ ojeke

36

key/ s

ukhiye/ okhiye

37

cotton/ s

ukotini/ okotini

38

sweet pototato/ s

ubhatata/ obhatata

39

to pick

cosha

40

shirt/s

ihembe/amahembe