Noun Class 4, isi izi Flashcards Preview

Zulu Main Vocabulary > Noun Class 4, isi izi > Flashcards

Flashcards in Noun Class 4, isi izi Deck (37):
1

sand/s

isihlabathi, izihlabathi

2

animal/s

isilwane/ izilwane

3

sore/s

isilonda/ izilonda

4

mirror/s

isibuko/ izibuko

5

gun/s

isibhamu/ izibhamu

6

time/s

isikhathi/ izikhathi

7

disease/s

isifo/ izifo

8

sieve/ s

isisefo/ izisefo

9

prisoner/ s

isiboshwa/ iziboshwa

10

brick/s

isitini/ izitini

11

lesson/s

isifundo/ izifundo

12

hammer/s

isando/ izando

13

nail/s

isipikili/ izipikili

14

hen/s

isikhukhukazi/ izikhukhukazi

15

seat/s

isihlalo/ izihlalo

16

dumb person/s

isimungulu/ izimungulu

17

deaf person/s

isithulu/ izithulu

18

stool/ chair/s

isitulo/ izitulo

19

stranger/ traveller/s

isihambi/ izihambi

20

servant/ worker/s

isisebenzi/ izisebensi

21

lid/ door/s

isivalo/ izivalo

22

picture/ photo/s

isithombe/ izithombe

23

train station/s

isiteshi/ iziteshi

24

tree/ bush/es

isihlahla/ izihlahla

25

skin/ hides/s

isikhumba/ izikhumba

26

key/s

isihluthulelo/ izihluthulelo

27

bread/s

isinkwa/ izinkwa

28

dish/es

isitsha/ izitsha

29

old woman/en

isalukazi/ izalukazi

30

spoon/ s

isipunu/ izipunu

31

school/s

isikole/ izikole

32

praise name/s

isithakazela/ izithakazela

33

bag/s

isikhwama/ izikhwama

34

hat/s

isigqoko/ izigqoko

35

gift/s

isipho/ izipho

36

brick/s

isitini/izitini

37

stamp/s

isitembu /izitembu