Bakterier - kategorier Flashcards Preview

T4 > Bakterier - kategorier > Flashcards

Flashcards in Bakterier - kategorier Deck (70):
1

Nämn tre fakultativt anaeroba grampositiva kocker.

Stafylokocker
Streptokocker
Enterokocker

2

Nämn tre typer av stafylokocker.

S. aureus
S. epidermidis
S. saprophyticus

3

Streptokocker delas in i två subkategorier. Vilka?

Alfa-hemolytiska
Beta-hemolytiska

4

Nämn tre typer av beta-hemolytiska streptokocker.

S. pyogenes (GAS)
S. agalactiae (GBS)

5

Nämn två typer av enterokocker.

E. faecalis
E. faecium

6

Vad för sorts bakterie är S. aureus?

Fakultativt anaeroba grampositiva kocker

7

Vad för sorts bakterie är S. epidermidis?

Fakultativt anaeroba grampositiva kocker

8

Vad för sorts bakterie är S. saprophyticus?

Fakultativt anaeroba grampositiva kocker

9

Vad för sorts bakterie är S. viridans?

(Fakultativt an)aeroba grampositiva kocker

10

Nämn två typer av alfa-hemolytiska streptokocker.

S. pneumoniae (pneumokocker)
S. viridans

11

Vad för sorts bakterie är S. pneumoniae?

(Fakultativt an)aeroba grampositiva kocker

12

Vad för sorts bakterie är S. pyogenes?

(Fakultativt an)aeroba grampositiva kocker

13

Vad för sorts bakterie är S. agalactiae?

(Fakultativt an)aeroba grampositiva kocker

14

Vad för sorts bakterie är E. faecalis?

Fakultativt anaeroba grampositiva kocker

15

Vad för sorts bakterie är E. faecium?

Fakultativt anaeroba grampositiva kocker

16

Vad för sorts bakterie är Corynebacterium diphtheriae?

Fakultativt anaerob grampositiv stav

17

Vad för sorts bakterie är Bacillus cereus?

(Fakultativt an)aerob grampositiv stav

18

Vad för sorts bakterie är Bacillus anthracis?

(Fakultativt an)aerob grampositiv stav

19

Vad för sorts bakterie är Listeria monocytogenes?

Fakultativt anaerob grampositiv stav

20

Nämn fyra fakultativt anaeroba grampositiva stavar.

Corynebacterium diphtheriae
Bacillus cereus
Bacillus anthracis
Listeria monocytogenes

21

Vad för sorts bakterie är Neisseria meningitidis?

Fakultativt anaerob gramnegativ diplokock

22

Vad för sorts bakterie är Neisseria gonorrhoeae?

Fakultativt anaerob gramnegativ diplokock

23

Vad för sorts bakterie är Moraxella catarrhalis?

Obligat aerob gramnegativ kock

24

Vad för sorts bakterie är Haemophilus influenzae?

Fakultativt anaerob gramnegativ stav

25

Vad för sorts bakterie är Bordetella pertussis?

Obligat aerob gramnegativ stav

26

Vad för sorts bakterie är Legionella pneumophila?

Aerob fakultativt intracellulär gramnegativ srav

27

Vad för sorts bakterie är Francisella tulerensis?

Obliat aerob fakultativt intracellulär gramnegativ stav

28

Vad för sorts bakterie är Pasteurella multocida?

Fakultativt anaerob gramnegativ stav

29

Vad för sorts bakterie är Escherichia coli?

Fakultativt anaerob gramnegativ stav

30

Vad för sorts bakterie är Proteus mirabilis?

Fakultativt anaerob gramnegativ stav

31

Vad för sorts bakterie är Klebsiella pneumoniae?

Fakultativt anaerob gramnegativ stav

32

Vad för sorts bakterie är Enterobacter spp?

Fakultativt anaerob gramnegativ stav

33

Vad för sorts bakterie är Shigella spp?

Fakultativt anaerob gramnegativ stav

34

Vad för sorts bakterie är Salmonella typhi?

Fakultativt anaerob gramnegativ stav

35

Vad för sorts bakterie är Pseudomonas aeruginosa?

Obligat aerob gramnegativ stav

36

Vad för sorts bakterie är Vibrio cholerae?

Fakultativt anaerob gramnegativ komma-formad stav

37

Vad för sorts bakterie är Campylobacter jejuni?

Mikroaerofil gramnegativ komma-formad/korkskruvsformad stav

38

Vad för sorts bakterie är Helicobacter pylori?

Mikroaerofil gramnegativ komma-formad stav

39

Vad för sorts bakterie är Yersinia enterocolitica?

Fakultativt anaerob fakultativt intracellulär gramnegativ stav

40

Vad betyder mikroaerofil?
Nämn två mikroaerofila bakterier

Mikroaerofila bakterier behöver syre men tolereras en lägre syrehalt än den i atmosfären.
Exempel:
Campylobacter jejuni
Helicobacter pylori

41

Nämn tre obligat aeroba gramnegativa stavformade bakterier.

Pseudomonas aeruginosa
Francisella tularensis
Bordetella pertussis

42

Nämn en obligat aerob gramnegativ kock.

Moraxella catarrhalis

43

Lista de tio vanligaste patogena fakultativt anaeroba gramnegativa stavarna.

Enterobacter spp.
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Pasterurella multocida
Proteus mirabilis
Shigella spp.
Salmonella typhi
Vibrio cholerae
Yersinia spp.

44

Nämn två fakultativt anaeroba gramnegativa diplokocker.

Neisseria meningitidis
Neisseria gonorrhoeae

45

Vad för sorts bakterier är Peptostreptococcus spp?

Anaeroba grampositiva kocker

46

Vad för sorts bakterier är Clostridium spp?

Anaeroba grampositiva stavar

47

Vad för sorts bakterier är Propionebacterium acnes?

Anaeroba grampositiva stavar

48

Vad för sorts bakterier är Lactobacillus spp?

Fakultativt anaeroba/mikroaerofila grampositiva stavar

49

Vad för sorts bakterier är Bacteroides fragilis?

Anaeroba gramnegativa stavar

50

Vad för sorts bakterier är Prevotella bivia?

Anaeroba gramnegativa stavar

51

Vad för sorts bakterier är Fusobacterium necrophorum?

Anaeroba gramnegativa stavar

52

Nämn tre anaeroba gramnegativa stavformade bakterier.

Bacteroides fragilis
Prevotella bivia
Fusobacterium necrophorum

53

Nämn två anaeroba grampositiva stavformade bakterier.

Clostridium spp.
Propionebacterium acnes

54

Nämn en anaerob grampositiv kock.

Peptostreptococcus spp.

55

Vad för sorts bakterie är Mycoplasma spp.?

(I regel) fakultativt anaerob pytteliten pleumorf bakterie utan cellvägg

56

Vad för sorts bakterie är Chlamydophila pneumoniae?

obligat intracellulär gramnegativ pleumorf bakterie (OBS! har ej peptidoglykanlager eller muramic acid)

57

Vad för sorts bakterie är Chlamydophila psittaci?

obligat intracellulär gramnegativ pleumorf bakterie (OBS! har ej peptidoglykanlager eller muramic acid)

58

Vad för sorts bakterie är Chlamydia trachomatis?

obligat intracellulär gramnegativ pleumorf bakterie (OBS! har ej peptidoglykanlager eller muramic acid)

59

Vad för sorts bakterie är Borrelia burgdorferi och övriga Borrelia spp?

mikroaerofil gramnegativ spirochet

60

Vad för sorts bakterie är Treponema pallidum?

mikroaerofil gramnegativ spirochet

61

Vad för sorts bakterie är Mycobacterium tuberculosis?

Obligat aeroba fakultativt intracellulära syrafasta stavar

62

Vad för sorts bakterier är Mycobacterium spp?

Obligat aeroba syrafasta stavar, en del är intracellulära.

63

Vad för sorts bakterier är Brucella spp?

Obligat aerob fakultativt intracellulär gramnegativ stav

64

Vad för sorts bakterier är Anaplasma spp?

Obligat intracellulär gramnegativ pneumorf bakterie

65

Nämn 9 intracellulära bakterier.

Anaplasma spp.
Brucella spp.
Chlamydia spp.
Chlamydophila spp.
Francisella tularensis
Legionella pneumophila
Mycobacterium spp.
Mycoplasma spp.
Yersinia spp.

66

Nämn fyra typer av Mycobacterium spp.

Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium leprae
Mycobacterium avium
Mycobacterium marinum

67

Vad för sorts bakterie är Yersinia pestis?

Fakultativt anaerob fakultativt intracellulär gramnegativ stav

68

Nämn två mikroaerofila gramnegativa spirocheter.

Borrelia spp.
Treponema pallidum

69

Vilka djur är värddjur för borrelia?

Fästingar
Smågnagare
Rådjur
Harar
Insektsätare

70

Vilka sjukdomar sprids med fästingar?

- Tick-born encephalitis
- Borrelia
- Human granulocytär ehrlichios - anaplasma phagocytophilum
- Tularemi