Hemostas och blödning Flashcards Preview

T4 > Hemostas och blödning > Flashcards

Flashcards in Hemostas och blödning Deck (10):
0

Vad ger en ärftlig brist på de naturliga koagulationsproteinen antitrombin, protein C och protein S?

Ökad risk för venös trombos

2

Vilken totala koagulationsfaktorbrist får man ingen ökad blödningstendens av trots förlängd APTT?

Faktor XII

3

Av faktor V, XIII, X och fibrinogen, vilken faktor aktiveras INTE av trombin?

Faktor X

4

Vilket ämne omvandlar fibrinogen till fibrin? (1p)

trombin

5

Vilken av följande riskfaktorer för venös trombos är vanligast i Sverige?
Protein C brist
Antitrombin-brist
APC resistens (FV Leiden mutation)
Protrombinmutation

...

6

Vilket enzym aktiverar protein C?

...

7

I samband med aktivering av primära hemostasen adhereras trombocyterna till den skadade kärlväggen (subendotelet). Adhesionen sker med hjälp av ett plasmaprotein. Vilket?

...

8

Vilken koagulationsproteinbrist ger upphov till Hemofili A?

...

9

Vilken koagulationsproteinbrist ger upphov till Hemofili B?

...

10

Von Willebrands sjukdom är en vanlig blödningsåkomma. Beskriv kortfattat sjukdomens patogenes.

...