Sjukdomar i CNS Flashcards Preview

T4 > Sjukdomar i CNS > Flashcards

Flashcards in Sjukdomar i CNS Deck (10):
1

En individ som med framgång behandlats mot malignt lymfom blir i efterförloppet "allmänt försvagad" med diffusa psykiatriska och neurologiska symtom som gradvis ökar. Vad har hänt? Ange uppkomskmekanism och vilken del av CNS som verkas mest.

PML
...

2

Om det av någon anledning blir en plötsligt nedsatt perfusion till hela hjärnan kan skador uppkomma på vissa lokaler, medan andra delar av hjärnan klarar sig. Vad kallas detta fenomen och var uppstår vanligtvis skadorna?

...

3

Vilken är den vanligaste orsaken till virusmeningit i Sverige?

Enterovirus

4

Vilken typ av hjärnblödning är förknippad med Berry-aneurysm?

...

5

Vilken typ av hjärnblödning är förknippad med hypertension?

...

6

Vilken typ av hjärnblödning är förknippad med hjärnatrofi i kombination med avslitna bryggvener?

...

7

Vilken typ av hjärnblödning är förknippad med skallfraktur?

...

8

Vad kallas en godartad tumör som utgår någonstans från dura mater, exempelvis från falx cerebri?

...

9

Vilka människor drabbas av Progressiv multifokal leukoencephalopati (PML)?

...

10

Vad orsakas Progressiv multifokal leukoencephalopati (PML) av?

...