Virus - kategorier Flashcards Preview

T4 > Virus - kategorier > Flashcards

Flashcards in Virus - kategorier Deck (46)
Loading flashcards...
1

Nämn tre typer av Picornavirus.

Enterovirus
Parechovirus
Hepatit A-virus

2

Nämn fem typer av enterovirus.

Rhinovirus
Poliovirus
ECHO-virus
coxsackie A-virus
coxsackie B-virus

3

Vad för sorts virus är Picornavirusen?

RNA virus utan hölje

4

Vad för sorts virus är rhinovirusen?

RNA virus utan hölje

5

Vad för sorts virus är ECHO-virus?

RNA virus utan hölje

6

Vad för sorts virus är poliovirus?

RNA virus utan hölje

7

Vad för sorts virus är coxsackie A och B?

RNA virus utan hölje

8

Vad för sorts virus är Hepatit A-virus?

RNA virus utan hölje

9

Vad för sorts virus är rotavirus?

RNA virus utan hölje

10

Vad för sorts virus är calicivirus?

RNA virus utan hölje

11

Vad för sorts virus är hepatit E-virus?

RNA virus utan hölje

12

Vad för sorts virus är astrovirus?

RNA virus utan hölje

13

Nämn två typer av Calicivirus?

norovirus
sapovirus

14

Nämn tre typer av orthomyxovirus.

Influensa A, B och C virus

15

Nämn fyra typer av paramyxovirus.

Parainfluensavirus
RS-virus
Parotitvirus
Morbillivirus

16

Vad för sorts virus är orthomyxo- och paramyxovirus?

RNA-virus med hölje

17

Vad för sorts virus är Coronavirus?

RNA-virus med hölje

18

Vad för sorts virus är Rubellavirus?

RNA-virus med hölje

19

Nämn fyra sorters retrovirus.

HIV-1
HIV-2
HTLV-I
THLV-II

20

Vad för sorts virus är Retrovirus?

RNA-virus med hölje

21

Vad för sorts virus är Hepatit C och D virus?

RNA-virus med hölje

22

Vad för sorts virus är adenovirus?

DNA-virus utan hölje

23

Vad för sorts virus är HPV?

DNA-virus utan hölje

24

Vad för sorts virus är polyomavirusen?

DNA-virus utan hölje

25

Nämn två polyomavirus.

JC-virus
BK-virus

26

Vad är JC-virus och BK-virus för typ av virus?

Polyomavirus, som är DNA-virus utan hölje.

27

Vad för sorts virus är Parvovirus B19?

DNA-virus utan hölje

28

Vad för sorts virus är herpesvirusen?

DNA-virus med hölje

29

Vad för sorts virus är Hepatit B-virus?

DNA-virus med hölje
minnesregel: Big and Bad

30

Vad för sorts virus är poxvirusen?

DNA-virus med hölje