Luftvägsinfektioner Flashcards Preview

T4 > Luftvägsinfektioner > Flashcards

Flashcards in Luftvägsinfektioner Deck (11):
1

Vilken bakterie är den vanligaste orsaken till akut tonsillit?

..

2

En kvinna söker vårdcentral för luftvägsbesvär. Efter att ha studerat blodutstryk meddelar läkaren att hon har neutrofil leukocytos. Sannolik orsak?

Akut bakteriell infektion

3

17-årig pojke. Ont i halsen. Feber 39,8 grader. Röd i svalget och beläggningar på båda tonsillerna. Odling visar växt av beta-hemolytiska grampositiva kocker.

...

4

Beskriv patogenetiska mekanismer och viktiga virulensfaktorer för penicillinresistent pneumokockinfektion.

...

5

Blir man immun mot pneumokockinfektioner när man haft en pneumoni orsakad av pneumokocker? Motivera.

...

6

Vad betingas penicillinresistens hos pneumokocker av?

...

7

70-årig man, nyligen hemkommen från Mallorca. Hög feber, hosta och CRP 235. Lungröntgen visar pneumoni. Mikroskopi, blododling och odling av sputum är negativa. Sannolik orsak till mannens pneumoni?

Legionella pneumophila

8

Vad är undulatfeber?

...

9

Hur smittar Chlamydophila psittaci och hur ser symtombilden ut?

- I huvudsak ornithos - smittar från fåglar - men också kor, grisar, får, hästar.
- Smittar genom inhalation, kontakt eller ingestion kring fr a fåglar.
- Initialt influensasymtom --> pneumoni

10

Hur ser symtombilden ut vid infektion med Chlamydophila pneumoniae (TWAR)?

- Faryngit
- Bronkit
- Atypisk pneumoni
- Ofta äldre, försvagade patienter

- Meningencephalit
- Artrit
- Myokardit
- Guillain-Barré syndrom

11

Vad är atypisk pneumoni?

- "Walking pneumonia" - patienten ser bättre ut än symtomen antyder
- bronkopneumoni, ej lobär pneumoni
- icke-produktiv
- inget alveolärt exsudat
- ej leukocytos
- diffusa sjukdomssymtom
- svarar inte på beta-laktamantibiotika eller sulfonamider