Virus Flashcards Preview

T4 > Virus > Flashcards

Flashcards in Virus Deck (63)
Loading flashcards...
1

Detta lilla DNA-virus kan bara replikera i delande celler. Infekterar erytrocyternas förstadier. Infektion kan i sällsynta fall ge en övergående anemi.

Parvovirus B19

2

Denna virusgrupp replikerar fr a i tarmepitel. Orsakar kräkningar och diarré i alla åldersgrupper. Pga genetisk variation förekommer utbrott varje år.

Calicivirus

3

Ett spädbarn insjuknar med feber och ihållande hosta. Undersökning och lungröntgen visar på pneumoni. Vilket virus är mest sannolikt som orsak till barnets infektion?

Parainfluensavirus

4

Detta virus replikerar fr a i tarmepitel och är den vanligaste orsaken till svår akut diarré hos spädbarn.

Enterovirus (Coxsackie, ECHO m.fl.)

5

15-årig yngling som nyligen fått flickvän insjuknar med feber, svåra svalgsmärtor, mycket stora tonsiller och svullna lymfkörtlar. Svalgodling är negativ.

Epstein-Barr-virus

6

Algot, som är fem år är frisk för det mesta, men insjuknar med feber och ett diskret exantem över bålen. Man misstänker en parvovirusinfektion (femte sjukan). Vad är viktigt att fråga Algots mamma?

Om hon är gravid, eftersom parvovirus kan överföras till fostret och kan i sällsynta fall leda till fosterdöd.

7

Hur smittar HSV-2?

Kontaktsmitta. T.ex. Vid sexuell kontakt.

8

Nämn två virus för vilka man ser en association mellan infektion och utveckling av levercellscancer.

Hepatit B-virus
Hepatit C-virus

9

Vad är vanligaste orsaken till falsk krupp hos små barn?

Parainfluensavirus

10

20-åeig läkarstudent som insjuknar plötsligt med kraftiga kräkningar (kaskadkräkning) och diarréer som varar ett dygn. Flera andra på korridoren har samma symtom. Sannolik orsak?

Calicivirus

11

Huvudskälet till att man vaccinerar mot detta virus är att det kan ge svåra fosterskador vid infektion hos kvinna i tidig graviditet.

Rubellavirus

12

Kan bl.a. ge övre luftvägsinfektion och myokardit, samt är en vanlig orsak till serös meningit.

Enterovirus (Coxsackie, ECHO m.fl.)

13

Detta virus kan ge allvarlig B-cellsproliferation hos immunsupprimerade patienter.

Epstein-Barr-virus

14

Vad replikerar rotavirus vid akut gastroenterit?

I tunntarmsepitelet.

15

Vilka Humant pappilomvirus-typer är "hög-risk"-typer och återfinns i majoriteten av all cervixcancer?

HPV 16 och 18

16

Nämn två sätt virusinfektioner kan ge upphov till symtom.

Genom att stimulera interferonbildning som i sin tur ger upphov till symtom.

Genom att det cellulära immunförsvaret angriper virusinfekterade celler.

17

Ett spädbarn insjuknar med feber och ihållande hosta. Undersökning och lungröntgen visar på pneumoni. Vilket virus är sannolik orsak till barnets infektion?

Respiratory syncytial virus

18

72-årig kvinna med hudförändringar i form av kliande och smärtande blåsor på rodnad botten, med bandformig utbredning på ena sidan av bålen.

Varicella-Zostervirus

19

2-årig flicka med feber, kräkningar och häftig diarré.

Rotavirus

20

EN 48-årig man har varit på resa i Sydostasien. Har där haft flera sexuella kontakter. Druckit måttligt med alkohol, men nyttjar inte droger för övrigt. Insjuknar åtta veckor efter hemkomsten med trötthet, illamående och lite feber. Gula sclerae, ljus avföring, mörk urin.

Hepatit B

21

Inom loppet av två dygn insjuknar fem patienter och två sjuksköterskor hastigt med kaskadliknande kräkningar och diarré på medicinavdelning 5.

Calicivirus

22

23-årig man med ljusa, vätskande blåsor på rodnad botten på penis.

Herpes simplex-virus

23

Vilken är den viktigaste virologiska analysen för diagnos av hepatit B?

HBsAg

24

Vilken patogen är associerad med Kaposi sarkom?

HHV-8

25

72-årig kvinna med hudförändringar i form av kliande och smärtande blåsor på rodnad botten, med bandformig utbredning på ena sidan av bålen.

Varicella-Zostervirus

26

EN 48-årig man har varit på resa i Sydostasien. Har där haft flera sexuella kontakter. Druckit måttligt med alkohol, men nyttjar inte droger för övrigt. Insjuknar åtta veckor efter hemkomsten med trötthet, illamående och lite feber. Gula sclerae, ljus avföring, mörk urin.

Hepatit B

27

54-årig man som fyra veckor efter hjärttransplantation får svängande feber, lätt leverpåverkan och trombocytopeni. Inga tydliga symtom för övrigt. Ingen växt av bakterier i blododlingar.

Cytomegalovirus

28

Inom loppet av två dygn insjuknar fem patienter och två sjuksköterskor hastigt med kaskadliknande kräkningar och diarré på medicinavdelning 5.

Calicivirus

29

Vilken patogen är associerad med Kaposi sarkom?

HHV-8

30

Beskriv hur antigenvariation uppkommer hos influensa A.

Antigen shift - Två olika influensatyper infekterar en värd samtidigt och bildar en hybrid av de två virusen.