Metabola sjukdomar, diabetes, ateroskleros, hypertoni Flashcards Preview

T4 > Metabola sjukdomar, diabetes, ateroskleros, hypertoni > Flashcards

Flashcards in Metabola sjukdomar, diabetes, ateroskleros, hypertoni Deck (18):
0

Vid typ 1 diabetes cirkulerar ofta antikroppar i blodet i anslutning till insjuknandet. Vilka autoantikroppar ses frekvent vid typ 1 diabetes?

GAD65
ZnT8
IA2

2

Vad är WHO:s kriterier för diabetes?

Fasteglukos ≥7 mmol/L, vid upprepad provtagning

eller

2-timmars P-glukos vid peroral glukosbelastning
≥11,1 mmol/L (venöst)
≥ 12,2 mmol/L (kapillärt)

3

Varför har diabetiker som regel steatos? (2p)

Typ 2 diabetiker är ofta överviktiga. Steatos är vanligt vid övervikt.
...

4

Vilket lipoprotein är viktigast för återtransporten av kolesterol till levern?

HDL

5

Vad är familiär hyperkolesterolemi? Beskriv patogenesen.

Defekt LDL-receptor --> minskat upptag och nedbrytning av LDL i levern --> förhöjt LDL --> ökad ateroskleros.

6

Vilket avviktande kolesterolprov stödjer främst diagnosen metabolt syndrom?

Lågt HDL

7

Vad är metabolt syndrom?

Bukfetma, plus två av följande:
förhöjda triglycerider
lågt HDL
högt blodtryck
nedsatt glukostolerans/typ 2 diabetes
(Källa: International Diabetes Federation)

8

Vilket lipas är viktigast för att tömma chylomikroner och VLDL på triglycerider?

Lipoprotein lipas

9

Vilken effekt har ökad fysisk aktivitet på HDL, LDL, totalkolesterol och triglycerider och P-glukos?

...

10

Vad kännetecknar instabila aterosklerotiska plack histologiskt och patogenetiskt?

- Tunn fibrös kappa.
- Inflammatoriska infiltrat och proteolytisk aktivitet
- Mycket fett inlagrat

11

Vad kännetecknar stabila aterosklerotiska plack histologiskt och patogenetiskt?

- Tjock fibrös kappa
- Mycket glattmuskelceller och extracellulärmatrix
- Lite fett inlagrat

12

Oxiderat LDL bidrar till genesen av aterosklerotiska plack. Vilken mekanism anses vara den viktigaste för effekten av oxiderat LDL?

De fagocyteras av makrofager som blir skumceller och går i nekros.
Makrofager producerar kollagenaser som gör placket instabilt.

13

Äldre individer har ofta högt systoliskt blodtryck och pulstryck. Varför?

Elastiska kärl vidgas vid varje pulsvåg vilket minskar pulsstegringen i systole. Äldre har stelare blodkärl vilket ökar systoliskt blodtryck och pulstryck.

14

Vilka är de vanligaste lipoproteinrubbningarna vid dåligt reglerad diabetes?
Ange två mekanismer.

Lågt HDL
Högt LDL

...

15

Vilka kärl drabbas främst av ateroskleros?

Stora och medelstora artärer.

16

Hur bildas ateroskleros?

Irritanter, t ex hyperlipidemi, rökning, hypertoni, retar endotelet i kärlet --> endotel dysfunktion och endotelskada.

LDL deponeras i tunica intima och oxideras.

Makrofager migrerar in i tunica intima och fagocyterar oxiderat LDL --> skumceller som dör.

Massor av oxiderat LDL och skumceller i tunica intima = fatty streaks.

Glattmuskelceller migrerar till tunica intima och bildar, med kollagen och elastin, en fibrös kappa över fettet.

I miljön i intiman börjar glattmuskelcellerna bilda kalciumkristaller --> stelare kärl.

Placket växer och invaderar lumen --> mindre lumen --> högre resistans i kärlet.

17

Innerst till ytterst, hur är kärlväggen i artärer uppbyggd?

Tunica intima:
- endotel
- basalmembran

Tunica media:
- glattmuskelceller

Tunica externa:

...

18

Vad är ateroskleros, aterioskleros, aterioloskleros?

Ateroskleros = Processen med vilken artärväggen infiltreras med fett och leukocyter och förtjockas och blir stelare.

Aterioskleros = stelhet i artärer pga ateroskleros
Aterioloskleros = stelhet i arterioler pga hypertoni, DM