STI Flashcards Preview

T4 > STI > Flashcards

Flashcards in STI Deck (34):
1

Vad ger genitala HPV-infektioner upphov till och hur progredierar sjukdomen?

Genitala vårtor som ofta läker ut inom ett till två år.

2

Man med ett 12 dagar gammalt svårläkt icke-ömmande sår på penis. Odling från såret är negativ.

...

3

Hur undviker Chlamydia värdcellens nedbrytning?

Den hindrar fagolysosom-bildning genom...
...

4

Hur undviker Neisseria gonorrhoeae fagocytos?

...

5

Beskriv kortfattat patogenetiska mekanismer och typiska symtom vid primärinfektion med treponema pallidum.

...

6

Beskriv olika stadier av syfilis.

Primärstadium:
- efter 10-90 dagar
- Hård schanker (oömt, ensamt sår) genitalt/oralt.
- Ofta förstorade oömma lymfkörtlar.
Sekundärstadium:
- Efter > 3 mån
- Condylomata lata
- Rödbruna, makulära utslag på bål, handflator och fotsulor
- Ev. allmänpåverkan, feber
- Ev. påverkan hjärna, ögon, öron, lever etc
Tertiärstadium:
- Efter latens på obestämd tid
- neurosyfilis - demens
- kardiovaskulär - aortainsuff, aortit, aneurysm.
- benign - i hud/skelett

7

Beskriv kortfattat patogenetiska mekanismer och typiska symtom vid primärinfektion med Chlamydia trachomatis serotyp D-K.

- En elementalkropp (EB) tas upp i värdcellen. EB i cytoplasmatisk vakuol bildar retikularkroppar (RB). RB Differentieras till nya infektiösa EB. Värdcellen går i lys och frigör alla EB.
- ...

8

Beskriv kortfattat patogenetiska mekanismer och typiska symtom vid primärinfektion med HPV.

- Replikerar i epiteliala celler
- Inducerar epitelial proliferation
- HPV:s livscykel är knuten till epitelets differentiering

9

Beskriv kortfattat patogenetiska mekanismer vid primärinfektion med Neisseria gonorrhoeae.

- Pili med outer membrane protein (OMP II) --> Adhesion, förhindrar fagocytos
- Antigenvariation (shift). Rekombinationer.
- IgA proteas

10

Ge exempel på typiska senkomplikationer för klamydia.

Infertilitet
Extrauterin graviditet
PID

11

Ge exempel på typiska senkomplikationer för syfilis.

...

12

Hur kan man förhindra spridning av STI?

Ökad kondomanvändning
Smittspårning
Screening
Behandling

13

Vilka symtom och komplikationer ses typiskt vid gonorré?

- Purulent exsudat och smärtsam miktion
- Infektion i cervix, urethra
--> salpingit, PID, fibros
--> infertilitet

- septisk artrit
- konjunktivit hos nyfödda

14

Vilka symtom och komplikationer ses typiskt vid infektion med Trichomonas vaginalis?

Urogenital infektion av slemhinnan i vagina, vulva, cervix, uretra och prostata.
- Vattnig illaluktande flytning
- Klåda
- Sveda vid miktion

15

Hur diagnosticeras gonorré?

- Direktmikroskopi av exsudat visar diplokocker
- PCR
- Odling

16

Hur diagnosticeras Trichomoniasis?

- Direktmikroskopi av sekret/urin

17

Vilka symtom och komplikationer ses typiskt vid infektion med Mycoplasma genitalium?

Likt klamydia
- uretrit
- cervicit
- salpingit

18

Hur diagnosticeras Mycoplasma genitalium?

PCR av urogenitalprov

19

Vilka symtom och komplikationer ses typiskt vid infektion med Haemophilus ducreyi?

Chancroid (ulcus molle, mjuk chanker)
- smärtande genitala sår
Svullna lymfkörtlar som rupturerar

20

Vilka drabbas främst av Haemophilus ducreyi?

AIDS patienter
Vanligt i utvecklingsländer

21

Vilka könssjukdomar är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen?

HIV
Klamydia
Gonorré
Syfilis
Hepatit B & C

22

Vilka regler gäller vid sexuella kontakter för personer smittade med HIV?

- Du måste tala om att du är hivpositiv innan du har sex, oavsätt typ av sex.
- Du får inte ha vaginal-, anal- eller oralsex utan kondom.
- Du får inte donera blod, plasma, organ eller sperma.
- Du får inte låna/låna ut sprutor och nålar.
- Du måste berätta för vårdpersonal och övriga involverade att du är HIV-positiv innan tandläkarbesök, inre undersökning, operation, injektion, blodprov eller om du blöder.
- Du får inte köpa eller sälja sex.
- Du ska komma på de återbesök som din behandlande läkare ber om.
- Du måste följa övriga föreskrifter från din läkare angående din HIV, men har möjlighet att byta läkare/överklaga om du är missnöjd.

23

Vad händer om en läkare misstänker att dennes patient med HIV inte följer föreskrifterna för att förhindra smitta, enligt smittskyddslagen, t ex genom att ha oskyddat sex eller delar sprutor/nålar?

Läkaren kontaktar smittskyddsläkare som försöker förmå patienten att följa föreskrifterna.
Lyckas inte detta kan smittskyddsläkaren begära att patienten tvångsisoleras på sjukhus så länge behovet kvarstår.

24

Ange två sjukdomar som orsakas av Chlamydia trachomatis serotyp A-C.

- Trakom
- Konjunktivit

25

Vilka symtom ses vid infektion med klamydia?

- Ofta asymptomatiskt, fr a hos kvinnor.
- miktionssveda, flytningar
- blödningar, ont i nedre buken (kvinnor)
- svullnad och värk i pungen (män)

- Uretrit, cervicit, bartholinit, endometrit, salpingit, perihepatit, perappendicit, proktit, konjunctivit, LGV hos kvinnor.
- Uretrit, ependidymit, prostatit, proktit, konjunktivit, LGV hos män.
- Infertinitet
(i stort sätt alla -iter i området)

- Konjunktivit, pneumoni hos nyfödda.

26

Hur diagnosticeras klamydia?

Molekylär diagnostik:
-PCR/SDA (Stand displacement amplification)
- Kvinnor: Vaginalprov
- Män: 10 ml av första portionen urin efter minst 1h inkubation i blåsan.

27

Hur diagnosticeras herpes simplex virus?

PCR på blåsmaterial
Ev. serologi

28

Ge två exempel på typer av HPV som orsakar kondylom.

HPV 6, 11, 42

29

Vad skiljer onkgena och benigna HPV-typer?

Onkgena:
- 95% av cervixcancer
- E6 medierar ubiquitinering av p53
- E7 inaktiverar pRb
- Liten lytisk virusproduktion
- Transformaton
Benigna:
- E6 binder endast svagt till p53
- E7 binder ej pRb
- Påtaglig lytisk virusproduktion

30

Hur diagnosticeras HPV?

PCR på borstprov/biopsi

31

Hur behandlas kondylom?

Podofyllotoxin

32

Hur behandlas HPV-orsakade cellförändringar?

Konisering
Laser
Kryobehandling
Vaccinprofylax

33

Hur diagnosticeras syfilis?

- Serologi

34

Hur behandlas syfilis?

- Första hand: Penicillin t ex Kåvepenin
Andra hand: Doxycyklin