Kirurgi: Diseases of The Breast Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Kirurgi: Diseases of The Breast > Flashcards

Flashcards in Kirurgi: Diseases of The Breast Deck (46)
Loading flashcards...
1

Hur många % av bröstcancer har en ärftlig orsak?

10%

2

Trippeldiagnostik vid bröstcancer?

Palpation, bild, cyto

3

De två viktigaste lymkörtelstationerna som dränerar från bröstet?

-Axillstationer -Parasternala stationer

4

Vilka är de tre vanligaste benigna bröstsjukdomarna?

-Cystor: vanligast, upkommer snabbt "över natten" kring menopaus. 

-Fibroadenos: variant av normal bröstvävnad med knölighet och oregelbundenhet i bröstvävnaden. Kirurgi om smärta.

-Fibroadenom: Avgränad rund rörlig med fast konsistens. Östrogenberoende. Benign, men tas för att utesluta cancer.

(Fibrocystisk sjukdom = Cystor + Fibroadenos)

 

Viktigt med trippeldiagnostik!

 

5

Ett benign tillstånd i det premenopausala bröstet som karaktäriseras av knöligheter och oregelbundenheter i bröstvävnaden, som dominerar i andra hälften av menscykeln?

Fibroadenos Kirurgi kan vara aktuellt om det smärtar

6

Några saker som kännetecknar det benigna tillståndet Fibroadenom?

-Välavgränsad -Rund -Fritt rörlig -Fast konsistens -15 till 30 års ålder vanligtvis

7

Var utgår fibroadenom ifrån?

Från LOBULI. Kan således ge laktation under amning.

8

Hur stort bör ett fibroadenom vara för att man ska göra excision?

över 4cm

9

Vilken är den enskilt vanligaste benigna "bröstsjukdomen"?

Bröstcystor Förekommer hos ca 10% av befolkningen

10

Vanligaste åldern för symtomdebut av Bröstcystor?

40-50 års ålder

11

Bröstcystor har ofta en debut som gör det möjligt att skilja dem från fibroadenom eller malign tumör?

Plötslig uppkomst, en resistens som uppkommer över natten är typiskt för cystor

12

Hur stor andel av kvinnliga maligniteter utgörs av bröstcancer?

25%

13

Mutationer som ligger bakom ärftlig bröstcancer?

BRCA1, BRCA2, P53-mutationer, PTEN

14

De tre huvudsakliga riskfaktorerna för utveckling av bröstcancer?

-Hereditet -Ålder -Född i industrialiserade länder

15

Vilken är den stora huvudgrupperingen av bröstcancer?

In situ RESP Invasiv bröstcancer

16

Hur bra sensitivitet har trippeldiagnostiken vid bröstcancer?

Nära 100%

17

Vad är typiskt för bröstcancer ur en menstruationscyklisk synvinkel?

Varierar ej i storlek med cykeln

18

Några saker du ska vara observant på vid inspektion av bröstet?

-Hudindragningar -Konturförändringar -Bröstvårteretention -Eksem -Lymfödem -Rodnad eller sår Alla kan vara tecken på malignitet

19

Hur utreds serös och blodig sekretion från bröstet?

-Trippeldiagnostik -Galaktografi (kontrastingjutning i den mjölkgång som utsöndrar vätska)

20

Vilka är de bästa prediktiva faktorerna för bröstcancer?

Hormonreceptorer

21

Kontraindikationer för bröstbevarande kirurgi?

-Tumör över 4cm -Tumörhärdar -Mulitcentrisk tumör

22

VIlka 2 huvudsakliga histologisa indelningar finns det för bröstcancer och vilken är vanligast?

1. Duktal cancer: vanligast (75-80%)

2. Lobulär cancer (10-15%)

23

Vilken princip ska man som FAMILY PRACTITIONER alltid följa vid diagnos av bröstcancer?

ALLTID TRIPPELDIAGNOSTIK

1. Palpation

2. Bilddiagnostik: Mammografi eller Ultraljud
(Patologi graderas här M1-M5 resp U1-U5)

3. Cytologi

24

Varför får patienter med bröstcancer oftare lymfödem i armen?

pga strålbehandling/lymfkörtelutrymningskirurgi --> ödem och ökad risk för bl.a erysipelas

25

Vilken klinisk indelning görs av bröstcancer?

Indelningen baseras på potentiell svar mot BEHANDLING:

1. Östrogen/Progesteron +/-
bestämmer om Luminal A (långsamt växande) 
eller
Luminal B (ki67+, snabbt växande)

2. HER2 positivitet: 1+ (normal), 2+, 3+
bestämmer om herceptinbehandling är indicerat.
3+ får alltid herceptin,
2+ måste få + FISH först.
1+ för inte herceptin (trastuzumab)

3. Trippelnegativ: sämst prognos

26

Hormonreceptorpositiva bröstcancrar behandlas antingen med aromatashämmare eller tamoxifen. Vad är skillnaden?

Tamoxifen: en östrogenantagonist, ges till premenopausala patienter.

Aromatashämmare: hindrar östrogrenPRODUKTION, men endast effekt postmenopausalt då aktiva ovarier hos unga gals inte kan hämmas.
(är lite bättre än tamoxifen som behandling).

27

Vilka bröstcancerpatienter får cytostatikabehandling? 

(Correct me if im wrong)

Alla med dålig prognos dvs:

1. Luminal B

2. Tripellnegativa

3. Unga (under 35)

4. HER 2 3+

Enligt Daniel är bara 1 och 2 viktiga för tentan

28

Vilka bröstcancerpatienter för strålning?

Lokal avancering

1. Om tumören växt in i muskel

2. Om axillmetastaser

3. Strålning kan ges i kombination till partiell mastektomi
(Annars kan pat välja att  göra total mastektomi utan strålning)

29

Mall för bröstpalpation?

1. Palpera mellan fingrar med pat sittande

2. Palpera mot pats bröstkorg med pat liggande (glöm inte palpera på bröstvårtan! 10% av tumörer ligger under denna!)

3. Avsluta med lymfkörtelpalp i axiller så slipper du sprida svettet på brösten. In djupt så att det nästan gör ont och tryck in medialt och ner med "krokgrepp"

30

Generell medicinsk behandling av bröstcancer?

Cytostatika + ev herceptin