Kirurgi: Suturteknik och Sårläkning Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Kirurgi: Suturteknik och Sårläkning > Flashcards

Flashcards in Kirurgi: Suturteknik och Sårläkning Deck (31)
Loading flashcards...
1

Vad kallas linjerna som utgör hudens sprickriktning?

Langers linjer: ligger vinkelrätt mot underliggande muskulatur

2

I vilket hudskikt ska lokalanestesi appliceras vid excision av hudförändring? Vad ska man mer tänka på vid injektion av anestesi?

Dermis och ytliga subcutis, enbit utanför tänkta incisionslinjen.

 

Minimera antalet stick! Stick så att ut når stort område mha omvinkling.

3

Varför ska man undvika att nypa i hudförändringen med pincett vid excision?

Kan försvåra PAD bedömningen

4

Vad är underminering?

Hudlossning 5-10 mm under dermis eller under subcutis (om risk för dålig dermal ciskulation) för att lättare föra sårkanterna mot varandra!

5

Vilken typ av sutur oh tråd ger i regel bästa kosmetiska resultat vid excision av hudförändring?

Enstaka enkla suturer, in så nära sårkanten som möjligt. Monofil tråd ger minst suturmärken. Icke resorberbar såklart!

6

3 faser i hudens läkningeförlopp?

1. Inflammationsfasen: 2-3 dagar. Rubor, calor, dolor, tumor och ev functio lesia.

2. Nybildningsfasen: Granulationsvävnad bildas. Ärr bleknar, sårlinje blir röd och kliande. Hud hållfast men känslig för plötsliga rörelser.

3. Mognadsfasen: Månader-År. Ärr blir rödare, tjockt, blekt --> skrumpnar och bleknar av. (det är först nu ärrevision kan övervägas)

7

Hur undervier man "kryss" i slutet på exccionområdet?

Stanna strax innan änden och skär ut hörnet från motsatt håll

8

Hur ska blödningar stillas vid excision?

Lokalbedövningen innehåller dels adrenalin mot dermala blödningar.

Bipolär diatermi av blödningskällan

9

Inom vilken tidsram ska sårskador primärsutureras?

Inom 8 timmar (längre om rengörning och bandagering/antibiotikabehandling)

10

Vilken trådtjocklek ska användas vid stygn i ansiktet, resp kroppen?

6-0 eller 5-0

resp

4-0 eller 3-0

11

Djupa sår kräver oftast stygn subkutant. Varför?  Var i subkutis syr man?

Undvika "dead space" för hematom/serom

Scarpas fascia (i subkutis) och ev subdermalt (mellan dermis och subkutis, dvs mer ytligt än scarpan)

12

Skillnadmellan subdermala och subkutana stygn?

OKLART. Min uppfattning:

1. Subkutan: stygn i subkutis utan någon som helst kontakt med dermis eller epidermis. tex stygn i scarpas fascia.

2. Subdermal: stygn som går in i dermis och subcutis. 

 

(3. Intradermala stygn: endast i epidermis/dermis, fortlöpande)

13

Vilken typ av pincett ska användas vid suturering?

enkloig

14

I vilken ordning ska man lägga enstaka stygn?

Först i ena änden, sedan i andra och jobba sig till mitten

= mindre tension på enstaka suturer = mindre risk för suturmärken

15

Hur ska sårkanterna se ut för bästa kosmetiska resultat?

Everterade (som en ås/ett berg). Gör detta genom att sätta om nålen på nålföraren efter att man gått genom ena sårkanten.

16

Tråd för intradermala stygn? Nål?

Atraumatisk monofil resorberbar/icke-resorberbar tråd

Skärande, 3/8, alt rak nål

17

Vad är agraffer och när används de?

"Staples": metallklamrar som fästs i dermis. När sårkanterna ligger väl ihop. 

18

När ska man överväga tejpning av sår?

För mindre djupa skador som inte glipar då tejping endast adapterar sårkanterna

19

När ska man överväga användandet av "sårklister"?

Ytliga sårskador på barn

20

Hur ska excisioner täckas? När tas detta bort?

Kirurgiskt pappershäfte med absorptionsförband. 2 dagar.

21

Hur och NÄR ska suturer tas bort?

Lyft knuten och klipp ena änden och dra ut resten genom huden. Viktigt att bara ena änden klipps. Om tråd blir kvar är det inte lönt att indicera för att få bort.

Vänta mer med att ta bort suturer om tensionen är hög i området: 
Ansiktet: 5 dagar.
Ryggen: 2 veckor.

22

Vad är keloid och hur behandlas det?

Onormal ärrbildning. Specialisen behandlar! Kirurgisk excision gör det ALTID värre!

23

Hur minimerar man risken för ärrhypertrofi?

Tejpning 3-6 månader.

Undvik solning av ärr i minst 6 månader

(Tjockare dermis = mer ärrvävnad.)

24

Vad är skillnaden mellan "square knot" och "surgeons knot"?

Square knot: "1 - 1" 

Surgeons knot/Friction knot: "3-1" där 3 bestämmer hur tätt knuten sitter och 1 säkrar knuten.

25

Vilken typ av knut används vid ligering?

"Square knot" med antingen enhand eller tvåhandeteknik.Bildresultat för square knot

26

Vilkentyp av knut används vid enkla stygn efter excision av tex nävus?

Surgeon's knots

27

Fördelar och nackdelar med monofilament vs multifilament tråd?

Multifilament: lättare att hantera och högre "coeficient of friction" --> svårsläppt knut. Dock större risk för infektion pga bakterieansamlingar mellan filamenten.

Monofilament: har "memory"; låg "coeficient of friction" --> lättare att knuten släpper

28

Sista suturslaget ska dras i ... riktning.

Horisontell (må mkt horisontellt som möjligt)

29

Ökar extra slag styrka till en knut?

Nej! Ökar bara knutens storlek! Detta är inte fördelaktigt vid resorberbara suturer då stora knutar ökar tendens till ärrbildning.

30

Hur ska man dra för att bäst säkra en knut?

Dra båda ändar av knuten i motsatt riktning men uniform tension.