Ortopedi: Barn Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Ortopedi: Barn > Flashcards

Flashcards in Ortopedi: Barn Deck (29)
Loading flashcards...
1

1. Inom hur lång tid efter födsel ska man undersöka barn för DDH?

2. Hur går undersökningen till?

1. Inom 48h

2. Försök till ev. provocerad luxation

2

Vilka strukturer är det fel på vid DDH och hur?

- Försenad tillväxt av caput femoris

- Ökad anteversion av collum femoris

- Brantare lutning av acetabulartaket

3

Hur behandlas tidigt upptäckt DDH? Kontroll?

Skena med höfterna flekterade och abducerade i 6 veckor (Von Rosen Skena) (3 mån enl kompendiet)

Kontrollrtg efter 3 mån och 12 mån

4

1. Symtom/tecken vid sent upptäckt DDH?

2. När uppträder dessa för det mesta?

1. Hälta, abduktionsinskränkning, förkortad femur, olika belägna hudveck

2. När barnet ska börja gå (vilket är senare än normalt)

5

Vilka drabbas av DDH (developmental dysplasia of the hip?)

Nyfödda

5

Symtom coxitis simplex?

Hälta och smärtor i några veckor

6

Vad är coxitis simplex?

Uteslutningsdiagnos där symtomen (hälta) går över utan att utvecklas till Perthes, coxitis septica eller annat

7

Utredning coxitis simplex?

Temp, CRP (diff coxitis septica)

Röntgen (diff Perthes)

8

1. Behandling coxitis simplex?

2. Uppföljning?

1. Sängläge till barnet vill börja gå igen

Ibland inneliggande övervakning för att se att patienten inte har coxitis septica

2. Klinisk kontroll efter 3 veckor, höftstatus ska då vara normaliserat

9

1. Symtom septisk artrit?

2. Vanligaste agens?

1. Feber, ledsmärta, hydrops, värmeökning

2. Stafylokocker

10

1. Diagnos septisk artrit?

2. Behandling?

1. Ledpunktion med analys och odling

2. Antibiotika iv, artrotomi med ursköljning

11

1. Vanligaste agens vid osteomyelit?

2. Behandling av osteomyelit?

1. Stafylokocker, via hematogen spridning

2. Antibitoika i.v (Cefuroxim), ev. dränage

12

1. Vad är osteomyelit?

2. Symtom?

1. Infektion i ben och benmärg

2. Feber, rodnad, svullnad, värk

13

Farsa är lack för att ungen inte vill hänga med, drar med ungen i armen varpå ungen får jävligt ont i armbågen och börjar lipa. Misstänkt diagnos?

Pigluxation (subluxation av caput radii)

Klassiskt med drag i armens längsriktning

14

Behandling pigluxation?

Supination i handleden och flexion i armbågsleden gör att den poppar rätt. Håll med andra handen över caput radii för att känna poppet

15

Lokalisation för de vanligaste frakturerna hos barn? (3)

- Humerus

- Underarm och distala radius

- Femur

17

Hur behandlar du en femurfraktur hos ett barn? (generellt)

1. yngre än 3 år

2. äldre än 3 år

1. Benen i sträckställning (Bryants sträck)

2. TEN-spik (mer flexibla märgspikar som inte korsar fysen)

18

Behandling av underarmsfraktur hos barn?

Sluten reposition med helarmsgips

Dubbelpipiga frakturer bör TEN-spikas och helarmsgips

19

1. Vad är en greenstick-fraktur?

2. Vilka drabbas?

1. Fraktur med intakt periost

2. Barn

20

Vad är en torusfraktur?

En fraktur där cortex är intakt på ena sidan och där andra sidan fallerat i kompression

21

Barn som inte börjat gå än kommer in med femurfraktur, misstanke?

Barnmisshandel

22

Vanligaste genes till suprakondylär humerusfraktur hos barn?

Fall på sträckt arm

23

Behandling av suprakondylär humerusfraktur hos barn?

1. Odislocerad (typ 1)
2. Enbart dorsalbockad (typ 2)
3. Totalt avhoppad (typ 3)

1. Gips med armen flekterad 90 grader

2. Reposition, stift och gips 3 veckor

3. Reposition i narkos, stift, gips 3 veckor

24

Risker vid totalt avhoppad suprakondylär humerusfraktur?

Cirkulationskomplikationer i form av framförallt kompartmensyndrom

Även risk nervskada (radialispares)

25

1. När bör barnmisshandel misstänkas?

2. Åtgärd?

1. Femurfraktur hos ickegångare. Multipla frakturer av olika datum

2. - Inlägggning för behandling av aktuellt tillstånd.
- Utredning av barnmisshandel.
- Anmälan om misstanke av barnmisshandel

26

Vad menas med torusfraktur, greenstick fraktur och böjfraktur?

Torusfraktur är ett komprimerat ben,
Greenstick fraktur (böjt ben med cortexfraktur på distenderade sidan)
Böjfraktur är ett böjt ben utan frakturer.

27

2 frakturer kan vara osynliga akut?

Inkilade cervikal-/collumfrakturer och Skafoideumfraktur.

28

Vilken typ av knäskada är mest sannolik hos ett barn med valgusvåld vid utåtroterat ben?

Eminentiafraktur i tibia: en typ av avulsionsskada

29

Vad är avulsionskada?

Fraktur då en sena har dragit av den bit ben som den fäster i.