Ortopedi: Diseases of The Child Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Ortopedi: Diseases of The Child > Flashcards

Flashcards in Ortopedi: Diseases of The Child Deck (61):
1

Vad kallas frakturer i tillväxtzonerna hos barn?

Fyseolyser

2

Var sker ofta frakturer hos barn?

I benens tillväxtzoner (-->Fyseolys)

3

Vad kan skador på fyserna leda till?

Tillväxtstörningar

4

Förutom fyser, vad är en viktig skillnad mellan barn och vuxnas skelett?

Barn har lägre mineralisering och således mindre hållfasthet.

5

När sluts tillväxtzonerna hos barn?

Flickor vid 14-15 års ålder
Pojkar 16-17 års ålder

6

Vilka drabbas av MB Perthes (Coxa plana)

Pojkar 2-10 år, en promille av alla barn

7

Vad är MB Perthes (Coxa plana)?

Aseptisk bennekros av caput femoris epifysen

Konsekvenser:
-Tillväxten avstannar
-Caput deformeras
-Ökad risk för sekundär artros

8

Symtom vid MB Perthes (Coxa Plana), 3 st

-Intermittent smärta i ljumsken som tilltar under dagen och avklingar i vila
-Inskränkt rörlighet
-Lårmuskelatrofi

9

Vad är MB Schlatter?

Överbelastningsskada vid patellarsenans distala fäste

10

Vilka drabbas av MB Schlatter?

Fysiskt aktiva pojkar

11

Behandling av MB Schlatter?

Brukar självläka på 1-2 år. Annars kan man gipsa om man vill.

12

Vad är Chondromalacia patellae?

Broskuppmjukning på patella av oklar etiologi

13

Vilka drabbas av Chondromalacia patellae?

Tonåriga flickor

14

Symtom vid Chondromalacia patellae?

Smärtor vid gång, trappor och cykling

15

Behandling av Chondromalacia patellae?

Quadricepsövningar och analgetika, informera om att det är ett BENIGT TILLSTÅND

16

Vad är det som är fel vid Klumpfot?

Kallas även PEVA: Varusställning i taluslederna--->Inåtvriden fot (savage foot)

17

Klumpfot genes?

Medfött, pojkar cirka 2 promille

18

Behandling av klumpfot? 4

Direkt efter födseln:
1. GIPSA varje vecka i gradvis korrigerande läge i 6v,
2. Percutan akillessenetenotomi (Klyv patellarsenan)
3. GIPS i ytterligare 3 veckor
4. Ortos 3 månader, sedan anttetid till 4 åå

19

Vilken är den vanligaste fotdeformiteten?

HALLUX VALGUS

20

Vilka drabbas oftast av Hallux Valgus?

Postmenopausala kvinnor

21

Vilka tre typer av skelettsarkom finns?

-Osteosarkom
-Ewingsarkom
-Chondrosarkom

Samtliga uppträder ffa hos barn och ungdomar

22

Incidens av skelettsarkom i Sverige?

75 nya fall per år

23

När ska du misstänka skelettsarkom?

Barn med ihållande värk i en extremetit, ssk med samtidig resistens

24

Vilken är den vanligaste formen av skelettsarkom?

Osteosarkom (30 fall per år)

25

Vilket område sitter oftast Osteosarkom?

Kring knäleden

26

Symtom vid Osteosarkom? 3st

-Tilltagande värk
-Svullnad
-Palpabel tumör

27

Vilka anatomiska områden drabbas oftast av Ewingsarkom?

Femur, kotor, bäcken, revben (jmf med Osteosarkom som sätter sig runt knäet)

28

Vilka drabbas oftast av Ewingsarkom?

Tonåriga män

29

Symtom vid Ewingsarkom?=

Värk, svullnad, feber, påverkat AT. Som vid annan malign sjukdom.

30

Vad kan ligga bakom Funktionell skolios?

Beror på något annat; Diskbråck, benlängdsskillnad

31

Vad kan ligga bakom strukturell skolios?

Kilformade kotor

32

Hur kan du relativt enkelt bedömma om skolios föreligger?

-Benlängdsskillnad på crista
-Rotation i längsaxeln vid framåtböjning

33

Behandling vid skolios?

Korsett kan frysa tills ryggen vuxit färdigt

34

Vilka drabbas av Osteochondritis dissecans?

Barn och ungdomar

35

Vad innebär Osteochondritis dissecans?

Att man får fokal nekros av subkondralt ben.
Drabbar oftast mediala femurkondylen,
Brosken lossnar från benytan!

36

Vilka leder kan Osteochondritis dissecans drabbas och vilken led är vanligast?

-Kan drabba olika leder
-Knäleden vanligast

37

Vad tror man är etiologin till Osteochondritis dissecans?

Kombination av aseptisk nekros och trauma

38

Symtom vid Osteochondritis dissecans?

Smärta i den drabbade leden.

39

Diagnos av Ostechondritis dissecans?

Röntgen. Som vid det mesta.

40

Orsak till Reaktiv artrit?

En tidigare infektion, Shigella, Yersinia etc

41

När debuterar Reaktiv artrit?

4-8 v efter infektionen

42

Vilka drabbas ofta av Reaktiv artrit?

Unga män i 30-års åldern

43

Vilka leder är det framförallt som drabbas vid Reaktiv artrit?

Stora leder i nedre extremiteten framförallt

44

Behandling vid Reaktiv artrit?

Symptomatisk, NSAID

45

Vilken är den vanligaste bakterien bakom septisk artrit?

S.Aures (50-65%)

46

Symtom vid Septisk artrit 3st

-Akut insättande smärta med svullnad
-Feber och påverkat AT
-Rörelseinskräkning i leden

47

Diagnos vid Septisk artrit?

Ledpunktion, direktmikroskopi. Sänkt glukos i ledvätskan.

48

När uppstår tillståndet ''Kompartmentsyndrom''?

När trycket i ett slutet anatomiskt rum blir så högt att perfusionen komprometteras och vävnadsischemi utvecklas

49

Vilken är den viktigaste åtgärden vid kompartmentsyndrom?

Fasciotomi

50

Hur lång ischemitid krävs för att skador ska uppkomma i nerver och muskler?

4h

Därför viktigt att hinna göra fasciotomi vid kompartmentsyndrom inom den tidsramen

51

Hur högt tryck krävs vid kompartmentsyndrom för att utveckla ischemi?

30-40mm Hg

52

Vilka tre fundamentala orsaker finns till kompartmentsyndrom?

-Ökad volym av musklerna i muskellogen
-Yttre tryck
-Minskad volym av själva muskellogen

53

Vad kan ge en ökad volym av musklerna i muskellogen och således ett kompartmentsyndrom?

-Blödning
-Ödem

Dessa kan komma som konsekvens av tex frakturer

54

Diagnos av kompartmentsyndrom?

Klinisk diagnos:
-Svullnad och ödem
-Ischemiska smärtor
-Påverkad sensorik och motorik (sent stadium)

Mät trycket i muskel vid minsta misstanke.

55

Vad bör göras när du misstänker kompartmentsyndrom? 3 saker. GO

-Sätt ut högläge
-Klipp upp gips och allt skit som sitter runt
-Fasciotomi

56

Hur stor andel av Sveriges kvinnor får någon gång under livet en osteoprosrelaterad fraktur?

50%

57

Vad innebär Primär osteoporos?

Osteopros orsakad av postmenopaus och ålder

58

Vad innebär sekundär osteoporos?

Osteopros orsakad av en bakomliggande sjukdom

59

Hur många standarddeviation under normalvärdet på bentäthet måsta man ligga för att få diagnosen osteoporos?

2.5 SD

60

Hur diagnostiseras osteoporos?

Bentäthetsmätning i höft och ländrygg.
DEXA TEKNIK (Dual Energy X-ray Absorptiometri)

61

Vad är epifyseolys och vilka drabbas?

Glidning sker mellan caput och collum femoris genom mellanliggande tillväxtzon (fys).

ÖVerviktiga långa pojkar 10-14 år