Ortopedi: Diseases of The Child Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Ortopedi: Diseases of The Child > Flashcards

Flashcards in Ortopedi: Diseases of The Child Deck (61)
Loading flashcards...
1

Vad kallas frakturer i tillväxtzonerna hos barn?

Fyseolyser

2

Var sker ofta frakturer hos barn?

I benens tillväxtzoner (-->Fyseolys)

3

Vad kan skador på fyserna leda till?

Tillväxtstörningar

4

Förutom fyser, vad är en viktig skillnad mellan barn och vuxnas skelett?

Barn har lägre mineralisering och således mindre hållfasthet.

5

När sluts tillväxtzonerna hos barn?

Flickor vid 14-15 års ålder
Pojkar 16-17 års ålder

6

Vilka drabbas av MB Perthes (Coxa plana)

Pojkar 2-10 år, en promille av alla barn

7

Vad är MB Perthes (Coxa plana)?

Aseptisk bennekros av caput femoris epifysen

Konsekvenser:
-Tillväxten avstannar
-Caput deformeras
-Ökad risk för sekundär artros

8

Symtom vid MB Perthes (Coxa Plana), 3 st

-Intermittent smärta i ljumsken som tilltar under dagen och avklingar i vila
-Inskränkt rörlighet
-Lårmuskelatrofi

9

Vad är MB Schlatter?

Överbelastningsskada vid patellarsenans distala fäste

10

Vilka drabbas av MB Schlatter?

Fysiskt aktiva pojkar

11

Behandling av MB Schlatter?

Brukar självläka på 1-2 år. Annars kan man gipsa om man vill.

12

Vad är Chondromalacia patellae?

Broskuppmjukning på patella av oklar etiologi

13

Vilka drabbas av Chondromalacia patellae?

Tonåriga flickor

14

Symtom vid Chondromalacia patellae?

Smärtor vid gång, trappor och cykling

15

Behandling av Chondromalacia patellae?

Quadricepsövningar och analgetika, informera om att det är ett BENIGT TILLSTÅND

16

Vad är det som är fel vid Klumpfot?

Kallas även PEVA: Varusställning i taluslederna--->Inåtvriden fot (savage foot)

17

Klumpfot genes?

Medfött, pojkar cirka 2 promille

18

Behandling av klumpfot? 4

Direkt efter födseln:
1. GIPSA varje vecka i gradvis korrigerande läge i 6v,
2. Percutan akillessenetenotomi (Klyv patellarsenan)
3. GIPS i ytterligare 3 veckor
4. Ortos 3 månader, sedan anttetid till 4 åå

19

Vilken är den vanligaste fotdeformiteten?

HALLUX VALGUS

20

Vilka drabbas oftast av Hallux Valgus?

Postmenopausala kvinnor

21

Vilka tre typer av skelettsarkom finns?

-Osteosarkom
-Ewingsarkom
-Chondrosarkom

Samtliga uppträder ffa hos barn och ungdomar

22

Incidens av skelettsarkom i Sverige?

75 nya fall per år

23

När ska du misstänka skelettsarkom?

Barn med ihållande värk i en extremetit, ssk med samtidig resistens

24

Vilken är den vanligaste formen av skelettsarkom?

Osteosarkom (30 fall per år)

25

Vilket område sitter oftast Osteosarkom?

Kring knäleden

26

Symtom vid Osteosarkom? 3st

-Tilltagande värk
-Svullnad
-Palpabel tumör

27

Vilka anatomiska områden drabbas oftast av Ewingsarkom?

Femur, kotor, bäcken, revben (jmf med Osteosarkom som sätter sig runt knäet)

28

Vilka drabbas oftast av Ewingsarkom?

Tonåriga män

29

Symtom vid Ewingsarkom?=

Värk, svullnad, feber, påverkat AT. Som vid annan malign sjukdom.

30

Vad kan ligga bakom Funktionell skolios?

Beror på något annat; Diskbråck, benlängdsskillnad