Kirurgi: Rolands Pankreatitevidens Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Kirurgi: Rolands Pankreatitevidens > Flashcards

Flashcards in Kirurgi: Rolands Pankreatitevidens Deck (12)
Loading flashcards...
1

Värsta riskfaktorn för svår akut pankreatit?

Lågt blodtryck vid inläggning

2

Vilken plats har CT och UL vid pankreatit?

UL och CT ska bara diagnosticera GALLSTENSSJUKDOM

CT MED KONTRAST helst efter 5-7 dagar vid komplikationer

3

Viktigaste åtgäden vid första obervationsperioden av en akut pankreatit?

Vätskeresusitering viktigt! Hypovolemi = hög mortalitet vid pankreatit

4

Hur effektiv är antibiotikaprofylax vid akut pankreatit?

INTE ALLS (Grad A evidens). Bara vid positiv odling (dvs i teraputiskt syfte)

5

Vad är abdominellt compartmentsyndrom? Hur diagnosticeras det?

Abdominellt kompartmentsyndrom:
intraabdominellt tryck >20 mm Hg + organpåverkan

Buktryck mäts via urinblåsan

6

Patient med akut pankreatit som vid observation får cholangitsymtom. Vad göra?

Tecken på sten!

ERCP och ES helst inom 72 timmar

7

När ska man överväga pankreasoperation vid akut pankreatit?

Nekrosektiomi (helst efter becka 3-4 eller vid pankreasnekros

Minimalinvasiv metod skall användas då det minskar komplikationer!

8

Hur behandlas en asymtomatisk resp symtomatisk pseudocysta som kan bildas veckor efter en pankreatit?

Asymtomatisk: Konservativt

Symtomatiskt: minimalt; perkutant, ev endoskopiskt, ev kirurgi

9

Vilken operation ska alla gallstenspankreatiter genomgå?

Kolecystektomi helst laparoskopiskt, vid samma vårdtilfälle! eller inom 2-4 veckor. Ingen ERCP/MRCP behövs innan, kan göras intraoperativt

Annars risk för ny pankreatit!

10

Evidensbaserad definition av mild, måttlig och svår pankreatit?

Beror på grad av organsvikt:

Mild: ingen organsvikt:
Måttlig: övergående organsvikt: (48t)

11

Vad krävs för evidensgrad A?

En metaanalys av randomiserade kontrollstudier (1a)

eller

Minst en randomiserad kontrollstudie (1b)

12

Ska en akut pankreatit fasta?

Nej! De studierna är HUNDBASERADE.

Pankreatit har kortare vistelse i sjukhus om de får äta. Gäller både mild och svår. TPN kan ges. Inte probiotika.