Onkologi: Sarkom Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Onkologi: Sarkom > Flashcards

Flashcards in Onkologi: Sarkom Deck (56)
Loading flashcards...
1

1. Vad är sarkom?
2. Hur vanligt är det?
3. Vilken vävnad drabbas?

Malign tumör från:
- skelett (1/3)
- mjukdelar: fett, muskler, bindväv, nerver, kärl osv, ("soft tissue sarcoma", 50 typer)

Sarkom utgör knappt 1% av alla maligna tumörer

2

1. Vad är sarkom?
2. Hur vanligt är det?
3. Vilken vävnad drabbas?

Malign tumör från:
- skelett (1/3)
- mjukdelar: fett, muskler, bindväv, nerver, kärl osv, ("soft tissue sarcoma", 50 typer)

Sarkom utgör knappt 1% av alla maligna tumörer

3

Hur metastaserar sarkom? Hur vanigt är det med metastas?

Nästan alltid hematogent ffa till lungor.

Undantag: Rhabdomyosarkom (drabbar barn) som metastaserar lymfogent

Vanligt med mikrometastaser varför cytostatikabehandling viktigt för god prognos!

4

Vad ska man göra på family practice om man har en misstänkt knuta som kan vara sarkom?

Remiss till sarkomcentrium UTAN biopsi

5

Vikgigaste och vanligaste typerna av mjukdelssarkomen?

1. Lipsarkom

2. Leiomyosarkom

3. Synovialt Sarkom (ej från synovia)

4. Malign perifer nervskidetumör (MPNTS)

5. Rhabdomyosarkom hos barn

6

Vissa mjukdelssarkom är ärftliga. Vilka?

Ofta i samband med ärftliga syndrom:

1. Li-Fraumenisyndromet (p52 mutation)

2. Neurofibromatos von Reckinghusen (café au lait fläckar, hudfibrom): neurofibrom som kan bli sarkom. Ökad GIST risk också.

3. (Werners syndrom, Gardners syndrom mer sällsynta)

7

Patient med verifierad lipom eller annan godartad mjukdelstumör. Risk att den ska övergå i sarkom?

Godartade mjukdelstumörer brukar aldrig övergå i sarkom!

8

Miljöfaktorer som kan bidra till utveckling av mjukdelssarkom?

Herbicider, Träkonserveringsmedel, Förbränningsbiprodukter (dioxider), Toriumdioxid (diagnostiskt strålämne), vinylklorid, kemoterapi, AIDS, strålning

9

Vad syftar mikroskopisk undersökning av ett opererat sarkom på?

Faststäler graden av radikalitet av op, viktig för val av fortsatt behandling

10

Hur diagnosticeras mjukdelssarkom? Vad är viktigt att tänka på?

Nålbiopsi

Skicka pat med ORÖRD TUMÖR till sarkomcentrum (gäller om >5cm ytlig, samt alla djupt benägna)

11

Hur många % av mjukdelstumörer är maligna?

12

Symtom av mjukdelssarkom?

Inga. Ej smärta eller allmänpåverkan. Blir stora innan de upptäcks.

13

Behandling av mjukdelssarkom?

Hur bra svarar dem på kirurgi, strålning, cytostatika)

Kirurgi med ordentliga marginaler: bra svar

Strålning: måttligt svar: görs om kirurgi är suboptimal

Adjuvant cytostatika med doxorubicin(+ifosfamid): minskad metastas, men oklar om ökad överlednad

14

Prognos mjukdelssarkom? Vilka tumrer har sämst prognos?

5 åö 60%

Högmaligna sarkom med riskfaktorer, samt retroperitoneala sarkom ger letal metastas inom 2 år efter kirurgi.

15

Behandling av GIST?

Hur bra svarar dem på kirurgi, strålning, cytostatika)

Kirurgi: kurativ, men 50% av högrisktumörer metastaserar inom 5 år

Strålning: mindre kännsliga

Cytostatika: helt resistenta. Tyrosinkinashämmare som imatinib ger minskar dock metastaser hos 85%!

16

3 viktigaste skelettsarkomen?

Osteosarkom: vanligast, 30 per år i Sverige

Kondrosarkom: näst vanligst, 20 per år i Sverige

Ewings sarkom: minst vanligast, 15 per år i Sverige

17

Diffdiagnos till skelettsarkom?

Aneurysmal bencysta

Jättecellstumör

18

Diffdiagno till skelettsarkom?

Aneurysmal bencysta

Jättecellstumör

19

Vilka drabbas av osteosarkom? Vart lokaliseras dem?

Barn och ungdomar, ffa med retinoblastom, Pagets sjukdom, ev efter strålbehandling.

Allt skelett. 50% i femur eller tibiametafyser, annars proximala humerus.

20

Debusymtom osteosarkom?

Ansträngningsutlöst smärta, nattlig värk men NORMAL FUNKTION.

Hård ömmande uppdrivning pga mjukdelsinfiltration.

21

Debusymtom osteosarkom?

Ansträngningsutlöst smärta, nattlig värk men NORMAL FUNKTION.

Hård ömmande uppdrivning pga mjukdelsinfiltration.

22

Osteosarkom diagnosticerad med slätröntgen. Vilka undersökningar ska du nu göra?

CT thorax för ev lungmetastas (bättre än MR)

Lokal MR för tumörutbredning

Helkropp skelettskint för ev metastas

23

Osteosarkom diagnosticerad med slätröntgen. Vilka undersökningar ska du nu göra?

CT thorax för ev lungmetastas (bättre än MR)

Lokal MR för tumörutbredning

Helkropp skelettskint för ev metastas

24

Hur metastaserar sarkom? Hur vanigt är det med metastas?

Nästan alltid hematogent ffa till lungor.

Undantag: Rhabdomyosarkom (drabbar barn) som metastaserar lymfogent

Vanligt med mikrometastaser varför cytostatikabehandling viktigt för god prognos!

25

Vad ska man göra på family practice om man har en misstänkt knuta som kan vara sarkom?

Remiss till sarkomcentrium UTAN biopsi

26

Vikgigaste och vanligaste typerna av mjukdelssarkomen?

1. Lipsarkom

2. Leiomyosarkom

3. Synovialt Sarkom (ej från synovia)

4. Malign perifer nervskidetumör (MPNTS)

5. Rhabdomyosarkom hos barn

27

Diagnos ewingsarkom?

Skelettröntgen. Fördröjs pga djup tumör.

28

Behandling av ewingsarkom?

Hur bra svarar dem på kirurgi, strålning, cytostatika)

Cytostatika: Ges intensivt NEOADJUVANT.

Kirurgi: Extremitetsbevarande kirurgi, som osteosarkom

Strålning: Strålkännslig. Bra om kirurgiskt svår tumör (t.sk.fr. osteosarkom)

29

Miljöfaktorer som kan bidra till utveckling av mjukdelssarkom?

Herbicider, Träkonserveringsmedel, Förbränningsbiprodukter (dioxider), Toriumdioxid (diagnostiskt strålämne), vinylklorid, kemoterapi, AIDS, strålning

30

Vad är kondrosarkom? Vilka kroppsdelar drabbas och vilka patienter drabbas?

Tumör som oftast primört fr skelett (är högmaligna) eller sekundära från benign brosktumör (är lågmaligna). Bildar brosk men inte osteiod/ben.

Drabbar äldre, över 40 år.

Proximalt i extremiteter och i bäcken.