Handkirurgi Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Handkirurgi > Flashcards

Flashcards in Handkirurgi Deck (21)
Loading flashcards...
1

Abduktionsvåld på tummen. Kraftig vackling. Sannolik diagnos? Behandling?

Total ulnar kollateralligamentskada. Operera då adduktoraponeurosen är i vägen.

2

Behandling partiell ulnar kollateralligamentskada på tummen?

Ortos / gips

3

VIlken nerv skadas om fingerspretningsdefekt?

Nivå på skadan om doral sensorik vid IV och V intakt eller borta?

Ulnaris.

Om dorsal sensorik: låg skada.

Om ingen dorsal sensorik: hög skada

4

Hur gör du vid pågående blödning på underarmen och funktionsbortfall i handen?

1. Stoppa blödningen: stas och högläge

2. Distalstatus: tesar nerver/senor osv

3. Tetanusprofylax om aktuellt

5

Hur gör du vid blödande finger pga främmande kropp?

1. Fingerstas: blodtomt fält behövs

2. Lokalbedövning: carbocain

3. Få ut kroppen mha pincett

4. Flukloxacillin

6

Stickskada på akuten med svullet finger och smärta vid provoceradextension. Arbetsdiagnos? Åtgärd?

Tendovaginit:

1. Akutremiss till handkirurgen för spolning direkt

2. Parenteral antibiotika baserad på odlad spolad vätska

7

Hur länge klarar sig en arm på blodtomt fält vid op (manchett med 100mmHg över btsyst)?

2 timmar (mha plexusblockad, annars 20 min)

8

Pat som skedat med fru. Vaknar med drophand.

Vad har hänt?

Behandling?

Radialisinklämmning (Honeymoon palsy): Om myelin/axonskada kan det ta månader --> år att återfå funktion!

Ortos med passiv extension (via arbetsterapeut)

9

Behandling karpaltunnelsyndrom?

Operationsindikationer? Återhämtning?

1. Nattsken 2 mån, sedan vb

2. OP om fumlighet/volar atrofi av abduktor pollicis brevis. Piano samma kväll, jobb efter 6v, 1 år innan armhävningar, 

10

Vad görs på akuten vid högtrycks injektionsskada?

Akutremiss till  handkirurgen

Exploration och sköljning, odling, ab

11

Vad gör man om man skär av tummen?

När måste det sys? Rehab?

Hål tummen kall och blöt: I fuktad påse med kompreser, Påse i påse med vatten/lite is.

Helst inom 8t, men inom 24t absolut!

1 år rehab: informera innan remiss handkirurg!

12

Behandling Mb De Quervian?

NSAID, Kortison

Ortos Skena

Evt op med klyvning av dorsala senfacket

13

Behandling nyligen skadad böjsena? Rehab?

Op inom 48 timmar, annars efter 2v

3 mån innan full belastning (90% styrka tbx)

14

Behandling gammal böjsenskada?

Rekonstruktion: silikonstav 3 mån --> senskida skapas.

Palmaris longus transplanteras upp

15

Trauma med boll direkt mot finger. DIP böjd. Diagnos? Behandling?

Operationsindikationer?

Mallet finger 

6v med konstant extension mha skena och FRI PIP led. Blir aldrig helt rakt efter.

OP om subluxation, annars suger det.

16

3 behandlingar vid duputrene?

1. Perkutan fasciotomi
2. Kollagenas
Recidiv inom 1 år --> gör om.
 

3. Öppen operation (lägre recidiv)

17

Behandling metakarpalfraktur?

Operationsindikationer?

Reponera rotatinosfelställning, kobraskena 3v, sen direkt rörelseträning.

 

OP om kraftig rotatinosfelställning.

18

Behandling subluxation fingerfalang?

GIPSA INTE!

Reponera --> fingerförband mellan 2 fingrar

Behåller då rörlighet

19

Grundbehandling skafoideumfraktur?

Grips 6v

20

Behandling extensorsenruptur extensor pollicis longus? Var brukar skadan sitta?

Skada oftast över Listers tuberkel
(not so intelligent design)
= dålig blodförsörjning
= degenerativ rupter efter trauma

 

Sentransferera extensor indicis propriae! 

21

Vad är TFCC? När skadas den? Behandling?

Disken i ulnara handleden.

Skada vid radiusfraktur. Läker oftast av radiusfrakturbehandlingen.