Urologi föreläsningar Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Urologi föreläsningar > Flashcards

Flashcards in Urologi föreläsningar Deck (77)
Loading flashcards...
1

Epididymit, beskriv förlopp och utredning, behandling

Feber, svullen och öm, ibland halva pungen kraftigt svullen och röd. Det SKA göra ont över bitestikeln.

Utreds med ultraljud om abcessmisstanke.

Behandlas med sängläge och tighta kalsonger. NSAID samt kinoloner. Uppföljning allmän.

Orkit liknande förlopp, mindre vanligt om vaccinerad (parotit). Om bakteriell genes AB om virus NSAID.

2

Morgagnis hydratid - vad är det och hur behandlar man?

Rest från mullerska gången. Betydelselös. Kan torkvera. Ont, svullnad, ensidigt, AKUT ont. "Blue Dot Sign" ibland, med ömhet precis över denna punkt. Svår diagnos, oftast akut exploration för att utesluta testistortsion.

3

Trauma mot testiklarna vid sport resulterar ofta i...
Utredning och behandling?

Testikelruptur. Hematom utanför/i testikeln. Expanderande och kraftigt. Gör U-ljud.

Beh: Ruptur op akut, annars vila, analgetika.

4

Testistorsion...

Alla åldrar, men främst tonåringar och spädbarn.
Akuta smärtor. Ibland i samband med trauma. Svullen pung sent.
EXPLORATION vid minsta misstanke!

5

Vad är den vanligaste orsaken till erektil dysfunktion? Nämn andra orsaker med.

Somatisk sjuka (Neurogen: Diabetes, neurologiska sjd, iatrogent (op i bäckenet) Vaskulärt: Arterioskleros. Rökning, alkohol.
Står för 80%. Har då ingen morgonstånd.
Andra 20% är psykogent, dvs stress, ny relation, dåligt självförtroende.
Hypogonadism: testosteronebrist --> Bristande lust.

TÄNK! ED kan vara första tecknet på arterioskleros.

6

Utredning för hypogonadism.. prover?

P-testosterone, efter nattvila och fasta, minsta 2x innan beh. LH, SHBG.
Viktigt att ta HB innan behandling..och följa..

Om lågt LH --> Remiss MR + endokrinolog

7

Riskfaktorer för peniscancer? Skyddsfaktor? Var sitter det?

Fimosis, infektion med genital herpes.
Skydd: Omskärelse.

Därför: Fimosis med purulent sekretion, smärta eller ojämnhet --> Circumcision.

Sitter på glans eller förhudens inre blad. Skivepitelscancer.

8

Symtom prostatacancer?

Inga i början.
Tömningssymtom (svag stråle, kissar oftare). Skelettsmärtor, hematuri, svullna ben, uremi. Allmänsymtom.

9

Utredning prostatacancer

1) Palpation PR
2) PSA, om förhöjt transrektalt ultraljud med biopiser. Gardering enligt gleason.
3) Om misstanke om metastas --> Skelettscint, MR, PET/CT.

10

PSA kan påverkas av..

Prostatit, UVI, urinretention.

11

Kvot av PSA beräknas genom..

Kvot fritt PSA/totalt PSA. Låg kvot --> Högre risk för cancer. (dvs kvot

12

Negativa med att screena för prostatacancer?

Efter PSA-testning sker diagnosen i
genomsnitt 5–15 år innan den hade
ställts kliniskt utan PSA-testning

Vi kommer att hitta massor av
insignifikanta cancrar – men vilka är
insignifikanta? Alla måste då följas eller
behandlas.

13

Om man kommer in till VC och säger att han vill ta PSA.. då ska han få...

Läsa socialstyrelsens nationella riktlinjer med information om PSA-testet.

14

Behandling vid prostatacancer

1) Låg risk (T1-2, GLE 3+3) --> Aktiv monitorering. PSA var 6:e månad. Ombiopsi varannat år.
2) Intern Strålbehandling (brakyterapi) (Lågriskcancer i liten prostata)
3) Extern strålbeh i 8 v
4) Radikal prostataektomi (Svår erektil dysfunktion --> 30-100%, inkontinens 20%) Botar 70%.
5) Hormonbehandling -
5.1) Kirurgisk kastration (ingen sexlust, svettningar, viktupp)
5.2) Medicinsk kastration (GnRH-analog)
5.3) Antiandrogen i tablettform (gynekomasti)
6) Spridd kastrationsresistent prostatacancer --> Cytostatika + Strålbeh mot skelettsmärtor. Nya Super-Anti-Androgener (t.ex. Xtandi)

15

Vanligaste testielcancern?

Non-seminom

16

Symtom vid testikelcancer

Känner av tumören
Smärta, oftast rygg (om retroperitoneal)
Andningssymtom, lungmetastaser
Varikocele
Gynekomasti (om endokrint aktiv)

17

Vilka blodprov måste alltid tas före op för testikelcancer (som ingår i utredningen)?

AFP & B-HCG

18

Två läkemedel bör sättas ut vid njurpåverkan - vilka?

NSAID och ACE-hämmare

19

Symtom vid kronisk hydronefros?

Dov smärta, illamående, förvärras om man t.ex. druckit mer öl. Återkommande urinvägsinfektioner. Uremiska symtom.

20

Utredning av hydronefros?

NEJ inte ultraljud om misstanke finns.. säger ju inget förutom det uppenbara.. utred istället med
Akut:
1) CT urinväg med eller utan konstrast
Senare utredning eller VC:
1) Uretäroscopi + retrograd/antegrad pyelografi

21

Vid bilateral hydronefros, var sitter hindret?

Infravesikalt/vesikalt

22

Vid oklart/tumörmisstänkt hinder eller vid infektion/pyelonefrit bör njuren..

avlastas med nefrostomi!

23

Pat med pyelonefrit, trots iv antibiotika ingen förbättring på 3-4 dgr, vad bör misstänkas?

Avstägning. Avstängd pyelit. Kan bero på sten som obstruerar. Andra orsaker cancer eller abscess.

Risker med att inte avlasta --> Urosepsis pga backflöde till vener och lymfa.

24

Symtom vid blåscancer?

Hematuri, trängningar, dysuri

25

Olika typer av blåscancer

NMBIC - icke muskelinvasiv ca 75% TA-T1, CIS. God prognos om man går på kontroller.
MIBC - muskelinvasiv, dålig prognos, sprider sig. Cystektomi neo kemo T2, T3 (perivesikulär muscosa), T4 (intilliggande organ)

26

Riskfaktorer njurcancer

Tobak (30%), fetma, hypertoni, njursvikt, asbest, bensin, kemtvättslösningsmedel

27

Symtom vid njurcancer? Vad är "den klassiska triaden"?

Ger sällan symtom förrän tumören blivit relativt stor
1) Hematuri 50-60%
2) Buk eller flanksmärtor 40%
3) Palpabel tumör 30-40%

28

Utredning njurcancer?

REMISS urolog
1) Cystoscopi
2) Cytologi
3) CT-urinvägar med kontrast (MÅSTE FINNAS KREA!!)

HB, elektrolyter, CRP, u-sticka, u-odling

Oftast RTG-PULM också då det är vanligt med metastaser till lungan.

29

Enligt vilket system bedöms cystor i njuren?

Bosniak.

30

Njurcancer T-stadium

T1 7 cm begr njuren
T3 tromb/invaderar stora vener eller binjuren men inom fascian
T4 växer utanför gerotas fascia