OSCE: ATLS Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > OSCE: ATLS > Flashcards

Flashcards in OSCE: ATLS Deck (4)
Loading flashcards...
1

Innan ABCDE

Egen säkerhet
Massiv blödning
Hjärtstopp

2

A, 7 alternativ vid ofri luftväg

Fri luftväg? Jaom pst pratar

Ofri luftväg?
Jawthrust/chinlift/framstupa sidoläge
Näskantarell, om vaken (ej AK eller skallbasfraktur)
Svalgtub (om medvetslös, annars aspirationsrisk)
Fiberintubering
Trakealtub
Koniotomi
Adrenalin om anafylaxi

3

B (3 saker)

Sat, AF - Behövs syrgas?
Auskultera, perkuttera: hemo-/pneumothorax
Kolla på bröstkorgen: Förband över öppen pneumothorax

4

C , 3 saker

Perfusion: BT, pulsar, kapillär återfyllnad

2 grova nålar, ringer, traumaprover, beställ O neg blod

Leta blödningskälla: thorax, buk, bäcken, lår, UL hjärta
Gördel om bäcken, thoraxdrän om hemothorax, kanyl I2 om ventilpneumothorax, pericardioscentes om hjärttamponad