Ortopedi: Rygg Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Ortopedi: Rygg > Flashcards

Flashcards in Ortopedi: Rygg Deck (126)
Loading flashcards...
1

Vilken nervrot innerverar området på framsida ben och bakom mediala malleolen?

L4

 

2

Vilken nervrot innerverar utsidan av laterala benet ner mellan dig I och II?

L5

3

Vilken nervrot innerverar baksidan av benet och fotens utsida?

S1

4

Vilka kliniskt viktiga nervrötter lämnar länryggen?

L4: Sensorik framsida ben/medial malleol, Motorik benlyft, Patellareflex

L5: Sensorik laterala benet/dig I&II, Motorik Stortåextension

S1: Sensorik baksida ben/lateral fot, Motorik fotledsflexion, Akillesreflex 

5

4 huvudmoment vid ryggstatus?

Inspektion

Palpation/Perkussion

Rörlighet

Neurologi

6

Viktigast vid inspektion vid ryggstatus?

1. Kolla efter svullnad, missfärgning, ärr, muskelatrofi

2. Kolla efter felställning stående bakifrån och från sidan: skolios, lordos, kyfos, snett bäcken som kan ge sne rygg

3. Kolla efter felställning vid frammåtlutning med fötter ihop: funktionell skolios ska försvinna, strukturell skolios ska skapa sned rygg, spondylolistes syns som inåtbuktande spinalutskott.

7

Viktigast vid Palpation vid ryggstatus?

1. Spinalutskott (palpera och perkuttera): spondylolistes kan kännas, smärta = tumör/fraktur/infektion

2. SI leder: 2 gropar

3. Muskler på varje sida av nacken, kotpelaren ländryggen, gluteerna

8

Vad tyder ömhet vid palaption av ryggmuskler på?

Lumbago aka Ryggskott

9

Viktigast vid Rörlighet vid ryggstatus?

1. Nacke:
Flexion: 80*
Extension: 45*
Sidodeviation: 45*
Rotation: 80*

2. Rygg:
Flexion: händer 10 cm fr golvet
Hyperextension med stöd (-30* utlöser diskbråcksmärta)
Sidoböjning med pats händer åt sidan
Rotation med stabilisering av höft

10

Vad ska man alltid testa vid misstänkt Cauda Equina-syndrom? 3 saker

1. Analtonus: kan pat knipa igen.

2. Analreflex: kontraktion vid palpation av hud kring anus.

3. Perianal sensorik: innerveras av S3-S5

11

Viktigaste delar av Neurologi vid ett komplett ryggstatus?

1. Nacken (C5-Th1): motorik, sensorik, reflexer

2. Ländryggen (L4-S1): motorik, senorik, reflexer, Lasègues test

12

Vilka moment ingår när man testar motorik och reflexer från nackens nervrötter?

Motorik testas mot motstånd:

1. Abduktion C5: deltoideus

2. Flexion C6: biceps

3. Extension C7: triceps

4. Krama händer C8: underarmens/handens flexorer

5. Abducera fingrar Th1
underarmens/handens extensorer

 

Reflexer:

1. Biceps C5

2. Brahioradialis: C6

2. Triceps C7

13

Vilken nervrot innerverar främre deltoideus?

C5

14

Vilken nervrot innerverar armens radialsida och tummen?

C6

15

Vilken nervrot innerverar dig III ("fuck you" fingret)?

C7

16

Vilken nervrot innerverar handens ulnarsida och (halva) dig IV och hela dig V??

C8

17

Vilken nervrot innerverar underarmens ularsida?

Th1

18

Vilka moment ingår när man testar motorik och reflexer från ländryggens nervrötter?

Motorik: oftast utan motstånd

1. Benlyft L4: quadriceps och hela extensorapparaten

2. Extension stortå L5: extensor hallucis

3. Flexion fotled S1: soleus/gastrocnemicus/tibialis posterior

 

Reflexer:

1. Patella L4

2. Achilles S1

3. Babinski: över motorneuronskada

 

Lasègues test: testar för diskbråck

19

Lasègues test utförs med smärta ipsilateralt vid 30*. Vad betyder detta?

Positiv Lasègues test = SENSITIVT för diskbråck

20

Lasègues test utförs med smärta ipsilateralt vid 80*. Vad betyder detta?

Nog ingen patologi. Du översträcker bakre lårmuskulaturen vilket ger upphov till smärta.

21

Vad innebär positiv Lasègues test?

Smärta som strålar nedanför knänivå 

22

Lasègues test utförs och när du lyfter benet 30* så får patienten smärta som strålar till underbenet i det kontralaterala benet. Vad betyder detta?

Positiv korsat Lasègues test: SPECIFIKT för diskbråck.

23

På vilka nivåer är kotfraktur vanligast? Vilken typ av trauma orsakar respektive fraktur?

Nedre bröstrygg/övre ländrygg: nästan alltid våldsamt fall eller vertikalt våld uppifrån eller 

Halsryggen: indirekt våld i form av kompression/flexion/extension/rotation vid tex dykning i grunt vatten, fallande föremål, trafikolyckor.

24

Vad skiljer en stabil från en instabil kotfraktur?

Stabil: kilformade. skada framtill på kotrkoppen tex kotkompression)

Instabil: skada baktill på kotkroppen, kroppens bakvägg dislocerad baktill, luxation av facettleder

25

Hur diagnosticeras och behandlas stabila kotfrakturer?

Diagnos: anamnes (trauma, osteoporos, cancer), indriekt och direkt kotömhet, MR-översikt (inte vanlig rtgn då det inte kan skilja på patologisk fraktur och osteoporosfraktur)

Behandling: Konservativ! Sängläge, tidig mobilisering (evt i korsett). Op om höggradig kompression. 

26

Vilka komplikationer kan en stabil kotfraktur ge upphov till?

Paralytisk ileus, Urinretention under första dygnen (även om ryggmärgen inte är skadad)

Om ej behandling kan yngre få lumbago = sjukskrivning

27

Behandling av instabila frakturer?

Kirurgi i första hand oavsett symtombild!

Om neurologiska symtom: håll rygg sträckt vid transport och röntgen på spineboard innan op.

28

Pat med kotfraktur. MRT visar bödning och diskskada men märgen ser opåverkad ut. Pat uppvisar dock neurologisk symtom! Vad kan ha hänt?

Kotluxation i skadeögonblicket som har självreponerats men ändå skadat ryggmärgen!

29

Vilka neurologiska symtom ger instabil kotfraktur på halsryggen?

Tetraplegi

30

Vilka neurologiska symtom ger instabil kotfraktur på bröst-ländryggen?

Paraplegi