汽车底盘部件名称 Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > 汽车底盘部件名称 > Flashcards

Flashcards in 汽车底盘部件名称 Deck (35):
1

1. Krängningshämmare:
Krängningshämmare begränsar bilen kräng när bilen sväng höger eller väster. När bilen sväng höger centrifugalkraften i högersvängen pressar ner karossens vänstra sida och krängningshämmaren vrids och drar upp högerhjulet att karossen sänks även på högersidan.
En krängningshämmare hjälper till att stabilisera framvagnen och/eller bakvagnen på bilen och kallas även stabstag i folkmun.

begränsar
bilen kräng
centrifugalkraften
stabilisera

1。稳定剂:
稳定剂限制撬车,当车右转或西部。当汽车转向右转右离心力推下来身体的左侧,横向稳定杆旋转,并拉起身体右轮下降,即使在右侧页面中。
一个稳定,有助于稳定的前端和/或汽车后部,也被称为刺雄鹿在白话。

限制
汽车倾侧
离心
稳定

2

2. Krängningshämmare stag:
Används för att ansluta krängningshämmaren stöd。den del sitter i mellan krängningshämmaren och fjäderben.

第2扭力杆:
 用于连接横向稳定杆支持。部分坐落在稳定杆和支柱之间。

3

3. Kulled:
När bilen styrningen kulled ge multi-vinkel rotation, styrningen mjuk styrning och minskad vibration.
Spindelled, även kallad kulled, är den led som sitter längst ut på hjulupphängningen, vanligtvis är denna integrerad i länkarmen.

第3旋转:
当汽车转向球接头提供多角度旋转,转向运行平稳,减少振动。
球窝接头,也被称为球窝接头,接头的前端坐落在悬浮液中,通常集成在控制臂。

4


4. Länkarm: (triangelformade länkarmar)
Länkarmar ska fungera som hållare för hjulen och överföra krafter till fjädringen, och länkarmarna ta upp påfrestningar vid bromsning, acceleration och kurvtagning bestämmer hur hjulen spårar på ojämn vägbana vilket i sin tur inverkar på styrning, väghållning och däckslitage.


påfrestningar
acceleration och kurvtagning
på ojämn vägbana
inverkar
väghållning och däckslitage.

4。双横臂:(三角叉骨)
控制臂服务作为车轮的持有人,传输力的悬浮液中,连杆臂,以提高压在制动过程中,加速和过弯确定如何在一个不平坦的道路表面,这反过来又影响的转向,处理和轮胎磨损的轨道上的车轮。

压力,拉紧
加速和过弯
 在不平的表面
影响
处理和轮胎的磨损。

5

5. Bussning: (främre länkarm bussning)
Bussningar är gummi kontakterna på bilens fjädring, styrning och drivlina. Motor och transmission fästen är en typ av bussning, men brukar kallas "fästen" snarare än som "bussningar."
Dessa bussningar tillåter viss rörelsefrihet och fungera som stötdämpning för de ingående delarna. En bussning kommer att åberopas av dess funktion (dvs. bladfjäder bussningarna) och ibland genom sin styvhet eller durometer index. Ju högre durometer, kommer den styvare och mindre flexibla hylsan vara.

gummi kontakterna
fjädring, styrning och drivlina.
transmission
fästen
tillåter
stötdämpning
ingående
åberopas
styvhet eller durometer index.
mindre flexibla

第五届衬套(前叉臂衬套)
衬套的橡胶接头,在汽车的悬架,转向和传动系统。发动机和变速箱支架是一种灌木,但通常被称为“括号”,而不是为“灌木丛”。
这些套管允许一些行动自由,并作为减震的详细部分。套管将调用其功能(即,板簧衬套),有时它们的硬度或硬度指数。较高的硬度,硬,弹性较差的袖子。


橡胶接头
悬挂,转向及传动系统。
变速箱
支架,挂载
允许
减震
输入, 详细,进行详细
调用
刚度或硬度指数。
不够灵活,弹性较差

6

6. Bussning: (bak länkarm bussning)
Bussningar är gummi kontakterna på bilens fjädring, styrning och drivlina.

6。衬套:(后叉臂衬套)
衬套的橡胶接头,在汽车的悬架,转向和传动系统。

7

7. Styrarm: (styrs tag, styrled)
Man styra bilen finns det ett styrstag på vardera sidan av bilen. Detta stag består av en inre styrled/styrstag samt ett yttre styrstag/styrled. Den yttre delen kan även benämnas P-ände.
styrled är en av de viktigaste delarna styrväxel,det kunna göra bilen stabil resor och överföra känslig färdriktning. Funktion är att transportera bilen belastning och driva framhjulen rotera av styrningen.styrled används för att justera hjulen vinklar Toe- in/out.

7。转向臂:(受控的同时,转向节)
控制汽车,汽车的每一侧上有一个拉杆。此括号内转向节/拉杆和外拉杆/转向联合组成。的外部部分也可以被称为P-端。
转向节是一个最重要的部分转向齿轮,它可以使汽车的稳定行驶,并传输敏感的方向。功能是运输汽车负载驱动前轮转动方向盘。
转向节是用来调整车轮角度toe-in/out.

8

8. Styrväxel:
Styrväxeln är den del som gör att hjulen vrider sig när du vrider på ratten.
När man vrider på ratten överförs kraften via styrstången till styrväxeln.

8。转向器:
舵机是一部分,使轮子转,当你转动方向盘。
当你转动方向盘功率传输舵机通过驾驶杆。

9

9. Styrled inre:
styrled är en av de viktigaste delarna styrväxel,det kunna göra bilen stabil resor och överföra känslig färdriktning, styrled används för att justera hjulen vinklar Toe- in/out.

9。转向关节内:
转向节是一个最重要的部分转向齿轮,它可以使汽车的稳定行驶,并传输敏感的方向。转向节是用来调整车轮角度toe-in/out.

10

10. Damask: (styrled)
damask tillverkade av gummi och står emot och skyddar mot vatten, damm, inträngande föremål samt ofrivillig beröring.


inträngande
föremål
samt
ofrivillig beröring.

第10绑腿:(转向节)
绑腿橡胶制成,耐防止水,灰尘进入和意外接触。
渗透
主题

意外接触

11

11. Ram: (hjälp ram fram)
Hjälpramar av stål för att bära upp motor och hjulupphängningar.

11。框架:(帮助架起)
帮助帧钢材,以支持发动机和悬挂。

12

12. Fjäderben: (stötdämpare)
Fjäderben är en konstruktion, där stötdämparen är integrerad i fjäderbenet.
Konstruktionen kan användas både till fram- och bakhjulsupphängning, men finns framförallt i framvagnen, då den byggs ihop med styrleden. Bakhjulsupphängning med liknande konstruktion kallas Chapman fjädring.
Fjäderbenet tar betydligt mindre plats än en vanlig hjulupphängning, med separat fastsättning av fjäder och stötdämpare. Detta gör att småbilar och bilar i mellanklassen, får betydligt större utrymme inne i bilen.

12。支柱(减振器)
支柱式样,减震器被集成在支柱。
该设计可以用于两个前,后悬架,但集中在前端,然后将被连接的控制点。具有相似结构的后悬挂叫查普曼悬挂。
减震器需要少得多的空间比传统的车轮悬架的弹簧和减震器单独的附件。这使得中产阶层的小型轿车和卡车,得到更多的车内空间。

13

13. Skruvfjäder: (framfjäder)
Skruvfjädrar är mycket vanliga och sitter i allt från kulspetspennor till bilars hjulupphängning/fjädringssystem. Skruvfjäder består av en tråd som lindas runt en cylinder. En skruvfjäder sitter runt fjäderbenets över del.

kulspetspennor
en tråd
lindas runt
en cylinder

13。螺旋弹簧(前侧弹簧)
是很常见的螺旋弹簧和坐在一切从圆珠笔到汽车悬架/后悬系统。由螺旋弹簧钢丝缠绕圆柱绕。螺旋弹簧是在部分围绕支柱。圆珠笔
电线
卷绕
圆柱体

14

14. Gummibuffert: (damask, stötdämpardamask)
Den tunna plastpackningen är till för att förhindra gnissel.

14。橡胶缓冲器:(绑腿stötdämpardamask)
薄塑料垫片,以防止尖叫声。

15

15. Spindel: (NAR hållare spindel, hjulspindel)
Framhjulen är lagrade på hjulspindlarna som vrids kring spindeltapparna, denna konstruktion gör att det går att vinkla hjulen och därmed att styra fordonet.

15。主轴:(NAR持有主轴,砂轮主轴)
前车轮被安装在车轮主轴,,绕主轴标签,这样的设计使车轮角度,从而控制车辆。

16

16. Stag: (stag för länkarm, länkarmsstag)
Det som går bakåt från länkarmen. Det vanligaste glappet är bussningarna mellan staget och länkarmen. Brukar märkas att det rycker till i ratten precis när man lägger på bromsen ISF.glappet
Brukar märkas att
rycker till

16。 Struts的:(括号臂,转向住宿)
从胳膊跑了回来。最常见的差异之间的支柱和所述控制臂的衬套。通常注意到,挺举的方向盘,只是当你把刹车ISF。
差距,间隙
通常注意到,
挺举

17

17. Länkarm undre:
En undre länkarm kombinerad med en krängningshämmare, undre länkarmar är lika långa vilket skulle leda till bla ett orimligt däckslitage.

17。双横臂较低:
较低臂结合带有一个横向稳定杆,下控制臂的长度都相同,这将导致不合理等等轮胎的磨损。

18

18. spårstag:
spårstag ansluta till bak hjälpram och bak spindel.
spårstag används för att justera bakhjulen vinklar Toe- in/out.

18。跟踪棒:
轨道棒连接的后副车架和后轮主轴。
轨道棒用来调整后脚趾角度/。

19

19. Krängningshämmare bak:
Krängningshämmare hjälper till att stabilisera bakvagnen på bilen.

19。扭杆后部:
稳定剂有助于稳定车尾。

20

20. Övre länkarm bak:
Bakaxeln hindra att komma i vridsvängning, vid acceleration och inbromsning, har bakaxeln försetts med längsställda sk. reaktionsstag.

20。上横臂后:
后轴防止偏航,加速和制动过程中,已经配备了所谓的服从沿后轴。反应棒。

21

21. Genomslagsgummi: (bumpagummi)
Genomslagsgummi som sitter i bak spindel, den del förhindra skruvfjäder gå neråt karossen bumpa hjulen eller upphängningssystem。

21。绝缘橡胶(bumpagummi)
绝缘橡胶坐在后面的主轴,防止螺旋弹簧的一部分走了下坡路身体撞击车轮悬挂系统。

22

22. Hjälpram bak:
Hjälpramar av stål för att bära upp karossen och hjulupphängningar.

22。副车架后部:
帮助钢框架支撑身体和悬挂系统。

23

23. Stötdämpare: (bak höger)
stötdämparna motverkar att karossen gungar, fordonets fjädrar och däck har till uppgift att fjädra fordonet, stötdämparna ser till att bromsa fjädrarnas rörelse så att hjulen inte studsar mot vägbanan.


motverkar att karossen
gungar
hjulen inte studsar mot vägbanan

23。减震器(后右)
保险杠防止车身摇晃,弹簧和车辆甲板弹簧汽车减震器,确保缓慢运动的弹簧,使车轮不反弹的巷道

减震器
防止,抵消
摇摆
车轮不反弹的巷道

24

24. Skruvfjäder:
skruvfjädern är den fjäder som är vanligast på personbilar och andra lätta fordon, denna fjäder tar effektivt upp stötar i höjdled, men kan inte som bladfjädern hjälpa till med hjulets upphängning.

tar effektivt upp stötar

24。螺旋弹簧:
螺旋弹簧,弹簧是最常见的客车和其他轻型车辆,今年春天,有效地吸收冲击的高度,但不能与车轮悬架板簧帮助。


 有效地吸收冲击

25

25. Handbromswire: (handbromssladd)
En parkeringsbroms är en broms som sätts an när man lämnar fordonet för
att förhindra rullning.

25。手刹线(手刹电缆)
   施加制动或离开车辆时的停车制动
   以防止滚动。有一个传输线。

26

26. Bränslefilter:
på ledningen mellan pump och insprutningssystemet sitter ett bränslefilter med en pappersinsats, en sil i filtret hindrar "pappersludd" att följa med in i insprutningssystemet.

26。汽油滤清器:
在泵和喷射系统之间的线是与一纸插入的燃料过滤器,在过滤器中的画面可以防止“棉绒”继续喷射系统。

27

27. Länkstång:
Pitmanarm med fäste för två länkstänger som sitter i mellan krängningshämmare och övre länkarm.

27。连杆:
皮特曼带支架的两个连杆,坐落在拉杆上控制臂之间。

28

28. Katalysator:
En katalysator är ett ämne som skyndar på en kemisk reaktion utan att själv förändras.

28。催化剂:
催化剂是一种物质,可以加速化学反应而本身变化。

29

29. Växellåda:
vridmoment, varvtal och rotationsriktning vid drivhjulen måste kunna anpassas till olika körförhållanden, växellådan ändrar utväxlingsförhållandet mellan motor och drivhjul.

29。变速箱:
旋转的驱动轮的转矩,速度及方向必须是能够适应不同的驾驶条件下,齿轮箱的变化的发动机和驱动轮之间的传动比。

30


30. Styrstopp:
Står lilla rulle och lilla gummi.Om man tar bort styrstopp blir det gnisslar och klankar
pajat

30。转向:
是小辊和小gummi.Om去除控制峰值变得鸣叫和吹毛求疵
抛锚

31

31. Oljekylare:
Oljekylare används för att kyla motorolja med av kylvätska/kylvatten.

31。机油冷却器:
油冷却器用来冷却发动机油与冷却剂/冷却剂。

32

32. Bränsle slang:
Bränsle kommer från bränsletanken gå in i bränslesystem. slangen leverera bränsle till motorn .

32。燃油软管:
从燃料箱的燃料进入燃料系统。管供给燃料到发动机上。

33

33. Bränsletank:
bränsletank tillverkades av plastmaterial. Bränsletanken har ofta mellanväggar, skvalpplåtar som ska förhindra att bränslepumpen suger luft när bilen lutar.
bränsletank placeras så att den ligger väl skyddad vid en kollision.
säkrasten placeringen är framför bakaxeln.
bränsletanken är bilens bränsleförråd.

33。油箱:
燃料箱由塑料材料制成。油箱经常有挡板,挡板,以防止燃油泵吸入空气,当汽车倾斜。
燃料箱的位置,在碰撞中得到很好的保护。
安全的岩石放置在后轴前面。
用于燃料箱的燃料储存。

34

34. Främre motorfäste:(motor kudde)
den del som är fasta motorn.
motor kudde är en mycket vanligt förekommande isolator för installationer av stationära motorer

34。前发动机悬置(发动机枕头)
一部分,这是固定的发动机。
电机枕是一种很常见的安装固定式发动机的绝缘体

35

hjälpram fäste bussningar låsa motorn och hjälpram ihop.

安装副车架衬套锁发动机和副车架在一起。