sidor 112-113 Kraftöverföring Växellåda Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 112-113 Kraftöverföring Växellåda > Flashcards

Flashcards in sidor 112-113 Kraftöverföring Växellåda Deck (45):
1

universalknuten har en alltför olikformig vinkelhastighet när arbets vinkeln blir lite större t.ex.
vid ett styrande drivhjul eller när en hjulupphängning har en lång fjädringsrörelse.
då behövs knutar som har mer konstant vinkelhastighet.

当工作角度稍大例如,万向接头太不均匀的角速度
在车把或当一个车轮悬架有很长的悬架运动。
时,有更多的恒定角速度所需的结。

2

olikforming vinkelhastighet innebär att ex en axel inte roterar med en jämn rörelse under hela varvet.
rörelsen omväxlade accelererar och bromsar efter ett visst mönster under varje varv.
man kan förenklat säga att olikformig vinkelhastighet betyder att en föremål roterar med en ryckig rörelse.

不同形成的角速度是指,作为一个轴不旋转,在通过连续的动作,在整个码。
运动交替加速和刹车每圈为一个特定的模式。
可以简化地说,非均匀的角速度表示一个对象的旋转与跳跃运动。

3

rzeppa-knut

球笼结

4

rzeppa-drivknuten har en relativt konstant vinkelhastighet även vid stora arbetsvinklar .

球笼驱动器的连接处有一个相对恒定的角速度,即使在高的工作角度。

5

en relativt konstant

一个相对恒定的

6

vinkelhastighet

角速度

7

arbetsvinklar

工作角度

8

den är vanlig på personbilar och används framför allt som yttre drivknut vid framhjulen,
men kan även förekomma på delade bakaxlar.

它是常见的乘用车和主要用作前轮外球笼
但也可发生在共享后轴。

9

förekomma

发生

9

förekomma

发生

10

knut hus
nav
yttre drivaxel
mellandrivaxel
kulhållare
kulorna löper mellan navet och kulhuset

结房子
枢纽
外传动轴
传动轴之间
球笼
球运行之间的枢纽和球形壳体

10

knut hus
nav
yttre drivaxel
mellandrivaxel
kulhållare
kulorna löper mellan navet och kulhuset

结房子
枢纽
外传动轴
传动轴之间
球笼
球运行之间的枢纽和球形壳体

11

en tät gummidamask håller kvar smörjfettet i knuten och stänger ute smuts.
blir denna damask skadad och otät förkortas livslängden dramatiskt.

紧橡胶引导保持润滑脂的联合,并保持了污垢。
成为这个绑腿损坏和泄漏的显着缩短寿命。

11

en tät gummidamask håller kvar smörjfettet i knuten och stänger ute smuts.
blir denna damask skadad och otät förkortas livslängden dramatiskt.

紧橡胶引导保持润滑脂的联合,并保持了污垢。
成为这个绑腿损坏和泄漏的显着缩短寿命。

12

en svårighet

困难

12

en svårighet

困难

13

tvärställd

横,横向

13

tvärställd

横,横向

14

mittlinje

中心线

14

mittlinje

中心线

15

undvika
orsakar
ojämn
problemet löser

避免
原因
不均匀的
解决问题

15

undvika
orsakar
ojämn
problemet löser

避免
原因
不均匀的
解决问题

16

koppling
motor
växellåda
drivaxel
mellanaxel
stödlager
drivaxel
tripoid drivknut
rzeppa drivknut

离合器
发动机
传输

副轴
支撑轴承

tripoid球笼
球笼球笼

16

koppling
motor
växellåda
drivaxel
mellanaxel
stödlager
drivaxel
tripoid drivknut
rzeppa drivknut

离合器
发动机
传输

副轴
支撑轴承

tripoid球笼/三脚架球笼
球笼球笼

17

avlastning av drivaxlar

传动轴的救济,缓解传动轴

18

hjulens drivaxlar kan ha varierade uppgifter
detta gäller speciellt hos tunga fordon.
den uppgift som de givetvis alltid har är att driva hjulen.
men dessutom kan de ta upp mer eller mindre av vikt och sidobelastningar.

驱动桥可以有不同的数据
这尤其适用于重型车辆。
当然它们总是有任务来驱动车轮。
但除此之外,他们可能需要更多或更少(重量)和横向负荷。

19

ha varierade

有各种不同的

20

uppgifter

任务

21

givetvis

当然,过程

22

sidobelastningar

横向负荷

23

men dessutom kan

但除此之外

24

av vikt

按重量

25

bakaxelkåpan på stela bakaxlar kan avlasta drivaxlarna vad gäller att bära fordonets vikt,
helt eller delvis.

在刚性后轴的后桥壳可以缓解传动轴穿整车重量方面,
完全或部分。

26

bakaxelkåpan

后桥壳

27

helt avlastad drivaxel är vanligt på tyngre fordon.
det kan vara så att en helt avlastad drivaxel kan demonteras medan en fullastad lastbil fortfarande står på sina hjul.

是常见的重型车辆驱动轴完全缓解。
它可能是可以被删除,而一个满载的卡车车轮仍然是充分通风的轴。

28

drivaxel
lager
helt avlastad drivaxel
axelkåpa


固定扣
完全卸载轴
桥壳

29

kraftuttag för arbetsaggregat

PTO工作单位, 动力输出工作单位

30

arbetsredskap av olika slag.

不同种类的工作工具。

31

av olika slag.

不同种类的

32

konstruktionen av kraftuttaget kan vara utformat så att dess rotation påverkas direkt av drivhjulens varvtal eller direkt av motorn varvtal.

建设的PTO可以被设计成使得其旋转由驱动车轮速度,或直接由发动机的转速直接影响。

33

lasthanteringsutrustning
sophanteringsaggregat
cementblandare och snöplogar

货物装卸设备
垃圾处置单位
水泥搅拌车和雪犁

34

måtten
dimensioner
standardiserade

尺寸
尺寸
标准化的

35

hydrostatisk drivning

静液压驱动

36

principen
utnyttjas
hydrostatdriften
truckar
monterad
fläkt
effektivare
acceleration
transporthastighet
backtagning
ljudnivå
bränsleförbrukning

原则
利用
静液压驱动
卡车
安装
风扇
有效
促进
输送速度
攀登
噪音
消费

37

deplacement
variabel
utväxling
stiger
deplacement
nerväxling
hydraulisk
uppväxling

移位
变量

上升
移位
降档

升挡