sidor 126-127 bromsar Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 126-127 bromsar > Flashcards

Flashcards in sidor 126-127 bromsar Deck (150):
1

luftningsaggregat med övertryck

曝气单元压力, 空气单元压力

2

bromsvätskebehållaren

制动液的储

3

smalas upp i ett kärl.

变窄的容器中

4

smalas upp

缩小了,变窄的

5

ett kärl

容器

6

utföras av en person

由人携带,由人来执行

7

utföras av

执行的

8

eventuella luftbubblor

任何气泡

9

eventuella

任何

10

hjulbromsar

车轮制动器

11

gjutjärn

铸铁

12

relativt hårt och slittåligt

相对坚硬耐用

13

slittåligt

耐用

14

precisionen

精确,精度

15

friktionsytan

摩擦表面

16

slät

平滑,光滑

16

slät

平滑,光滑

17

sidokast

侧面磨损,卷起

17

sidokast

侧面磨损,卷起

18

skevhet

侧偏,歪斜

18

skevhet

侧偏,歪斜

19

tjockhetsvariationer

厚厚的安全变化

19

tjockhetsvariationer

厚厚的安全变化

20

vibrationer

振动

20

vibrationer

振动

21

mätspets

探测器

22

skivans friktionsyta

双盘摩擦,盘摩擦面

23

snurra runt skivan ett varv

旋转的光盘一转

24

snurra

旋转

25

ett maximalt riktvärde för det totala kaster är 0,10 mm.

总种姓的最高原则为0.10毫米。

26

tillverkarens

生产厂家

27

tillverkarens anvisningar

生产厂家指示

28

anvisningar

指示

29

ventilerade

通风

30

luftkanaler

管道

31

sidokast

侧滚,侧面少了一些

32

variationer

变化

33

tjocklek

厚度

34

stadigt upphängd indikatorklocka

稳步暂停百分表

35

upphängd

悬浮,挂起

36

stadigt

稳定,平稳

37

bidrar

有助于

38

bromsoken

游标卡尺,制动钳,卡钳,也是bromshus

39

hydraulkolvar och bromsklossar

液压活塞和制动垫

40

oken

41

monterade

安装

42

kraftiga skruvar

坚固螺丝

43

hjulupphängningen

悬挂

44

inbromsningar

制动

45

fasta ok eller glidok.

固定轭或滑轭。

46

tillåter

允许

47

rörelse

运动

48

kraftiga skruvar

坚固螺丝

49

bromsbelägg

刹车片

50

bromspedalen

刹车踏板

51

trampas

践踏

52

förhållande

53

hållaren

支架

54

spår

跟踪,轨道

55

glidpinnar

滑销,滑动销钉

56

glidande

滑动

57

ansätts

应用的

58

belägget

衬里

59

saknar kolv indirekt

缺乏活塞间接

60

indirekt

间接

61

hydraulkolven

??

62

1, bromshus

1,卡尺

63

2, bromskolv

2,制动活塞

64

3, kolvtätningsring

3,活塞密封环

65

4, dammskydd , på bromskolv.

4,防尘罩,制动活塞。

66

5, hållare

5,持有人,支架

67

6, bromsklots

6,刹车片

68

7, glidpinne

7,滑销

69

8, tätning

8,密封

70

9, urluftnings nippel

9,通气嘴

71

10, skyddshatt

10,盖

72

för att inte glidytorna ska kärva krävs smörjning med värmebeständigt fett på dessa ytor.

滑动面将绑定需要润滑用耐热表面上的油脂。
滑动面结合这些表面上需要耐热润滑脂润滑

73

underhålls

维护,保持

74

viloläge

睡眠模式,恢复,回到位置,回位

75

kolvtätningen

活塞密封件

76

elastiskt gummi

弹性橡胶

77

ett spår

轨道

78

kondition

调节,调理

79

hydraulvätska

80

läcka

泄漏

81

bromsbelägg

制动

82

förstöra

破坏

83

friktionen

摩擦

84

returfjäder

回位弹簧

85

inbromsning plus

制动加

86

sköter

关心

87

bromsjusteringen

制动调整

88

beskrivits tidigare

前面描述的

89

parkeringsbroms

驻车制动

90

konstruerade

构建

91

separata trumbromsbelägg

单独的鼓式制动器衬片

92

separata

单独的

93

gemensamma

联合

94

bromsbelägg för färd- och parkeringsbroms.

行车和停车/驻车的刹车片。

95

verkar

似乎

96

verkar

平时

97

manöverorganet

执行器

98

mekanisk

机械

99

en spak

杠杆

100

en pedal

踏板

101

spaken

杠杆

102

frigöringsknapp

释放按钮

103

spärrningen

闭塞,阻断,阻挡

104

åtdraget läge

收紧位置

105

åtdraget

收紧

106

manövereras

操作

107

ett separat reglage

单独的控制

108

spärrsegment

屏障段

109

separat trumbroms för parkeringsbromsen

单独鼓刹驻车制动

110

skivbroms för färdbromsen

服务制动盘式制动器

111

parkeringsbromsen här har separata trumbromsbelägg inne i bromsskivan.

停车制动器这里有独立的鼓式制动器衬片内的制动盘

112

elektromagnetisk parkeringsbroms

电磁驻车制动

113

konstruerar

建设

114

kraftutväxling

电力交换

115

ansättningskraften

啮合力,接合力

116

orkar

机,干燥机

117

spaken

杠杆

118

skälen

原因

119

manövrering

驱动

120

knapptryckning manövreras bromsen

按钮操作制动

121

manövreras

操作

122

knapptryckning

按钮

123

enkelt och ansättningen sker alltid med samma kraft.

简单,它总是用相同的力

124

koppling

离合器

125

nödbromsfunktion

紧急制动功能

126

fördbromsen

刹车

127

auto hold

自动保持

128

stödfunktion

支持功能

129

stilla

130

trafikljus

红绿灯

131

lutar

132

utrustade

配备

133

kraftiga

强烈

134

förlitliga

可靠

135

princip

原则

136

vikten

重量,体积

137

släpvagn

拖车,车兜

138

belasta dragbilens bromsar

收取/被控牵引车辆刹车

139

dragbilens

牵引

140

muskelkraft

肌肉力量

141

naturligtvis

当然

142

bromsservo

制动助力器

143

hydraulpump

液压泵

144

kompressor

压缩机

145

drivs

驱动