motor sidor 20-22 Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > motor sidor 20-22 > Flashcards

Flashcards in motor sidor 20-22 Deck (165):
1

kompressionstakten

压缩行程

2

kompressionstryck

压缩

3

ökar

增加,不断增加

4

beroende

依赖的,取决于

5

kompressionsförhållandet

压缩比率

6

vanliga värden på kompressionstrycket

正常压缩压力值

7

mäta

测量,计量

8

läckande

泄漏的

9

cylinderhuvudspackning

气缸盖垫片

10

släpper ut

释放,放射

11

jämförelse

对照,比较,对比

12

mätare

仪表

13

vanligast

常用

14

ett diagram

曲线图

15

startmotorn

起动电动机,起动马达

16

ett startförsök

尝试启动

17

utvecklar

制定,发展

18

packningar

垫片

19

sprickor

裂缝,裂纹

20

uppstår

发生

21

beror

取决于

22

effektiv

有效

23

påverkas

影响,受到影响

24

faktorer

因素

25

förbränningsrummets form

燃烧室形状,燃烧室外形

26

bränslets kvalitet

燃油质量

27

fyllnadsgrad

填充率

28

antändningen sker

点火发生

29

sker

发生

30

en felaktig

不正确

31

inställning

设置

32

ger sämre

减缓

33

motoreffekt

发动机功率

34

bränsleförbrukning

油耗

35

skadliga ämnen

有害物质

36

skadliga

有害,不力

37

extrema

极端,极度

38

motsvarande värden

对应的值

39

motsvarande

对应的

40

fyllnadsgrad

填充率

41

utgår från

假设

42

ett teoretiskt värde

一个理论值

43

gasspjället

节气门

44

atmosfärstrycket

大气压

45

pressar

按压,压

46

varv

转速,转数

47

varvtalet

速度,速率

48

sjunker till

下降到,降至

49

inloppskanalens diameter

入口通道直径

50

utformning

设计,式样

51

tryckmotstånd

耐压性

52

tryckmotstånd är faktorer

耐压性因素

53

överladdning

过度充电,滥收费用

54

en turbokompressor

一个涡轮压缩机

55

vridmoment

扭矩,转矩

56

vridande kraft

扭力

57

newtonmeter

牛顿米

58

monterad

安装,挂载

59

motorbromsbänk

发动机测功机

60

varvtalshöjningen

加速增长

61

bromsas

延缓

62

en broms

制动器

63

förbunden

连接的

64

en mätanordning

测量装置

65

maximala vridmomentet

最大扭矩

66

en motorbromsbänk

一个发动机测功机

67

en viss sträcka

一定的距离

68

omvandla

转换

69

multiplicerad

乘以

70

momentdiagram

扭矩图

71

horisontala

水平方向,横

72

varv per minut

每分钟转数

73

kurvorna

曲线

74

varvtalsregistret

转速范围

75

sjunker

下降

76

urstark

超强

77

svag

78

cyklisten

骑自行车者

79

trampar

蹬踏

80

skalan

尺度

81

drivhjulseffekt

驱动轮效应

82

monterad

挂载,安装

83

hjulen

车轮,轮

84

anordning

设备,装置

85

chassidynamometer

测力计,测力,测功器

86

vattenbroms

水刹车

87

utväxling

比率,比值

88

drivhjulseffekt

驱动轮效应

89

monterad

挂载,安装

90

hjulen

车轮,轮

91

anordning

设备,装置

92

chassidynamometer

测力计,测力,测功器

93

vattenbroms

水刹车

94

utväxling

比率,比值

95

gasreglaget

加速器,油门

96

fyrans växel

第四个换档

97

motorns maximala

最大引擎

98

testas

测试

99

motorbromsbänk

发动机测功机

100

friktionsförluster

摩擦损失

101

drivlina

传动系统

102

ta hänsyn

顾及,考虑

103

mätningar

测量

104

kopplade

链接

105

metod

方法

106

utföra effektmätningar

执行功率测量

107

utrustning

设备,器材

108

skruvas fast direkt på drivaxeln

直接拧紧到传动轴

109

fördelen

优点

110

friktionen

摩擦

111

däck och drivrullar

轮胎与驱动辊

112

fyrhjulsdrivna

SUV

113

monteras mätutrustningen

安装的测量设备

114

drivaxlarna

传动轴

115

påverkar

影响

116

mätvärdena

读数

117

bildkälla

图像信号源

118

standarder

标准

119

DIN: Deutsche Industrie Norme.
DIN baseras på 4500 kg per meter per minut. Detta motsvarar 32,549 foot-pounds per minut, därav den lägre siffran i DIN.

德国工业Norme
DIN是基于4500公斤,每米每分钟。这相当于每分钟,因此较低的号码DIN32.549磅 - 英尺。

120

SAE: Society of American Engineering
SAE har jag för mig baserar sin hk på det gamla systemet då 1 hk är 33.000 foot-pounds work per minute, dvs. kraften som behövs för att lyfta 33.000 pund en fot på en minut.

美国工程协会
我记得SAE马力1马力为33,000磅 - 英尺每分钟的工作,即对旧体制基础。所需的力解除英尺33,000磅一分钟

121

SAE är på drivaxeln och DIN på drivhjulen, så har jag lärt mig iaf..

SAE是驱动轴和DIN驱动轮上,让我学会反正.

122

uppmärksam

细心

123

generator

发电机

124

vatten pump

水泵

125

avgassystem

排气系统

126

uppmätt

测量

127

kolvmotorns konstruktion

活塞式发动机设计,活塞式发动机式样

128

placering

放置

129

huvudtyper

主要类型

130

radmotor

直列类发动机

131

V-motor

V型发动机

132

boxermotorn

水平对置发动机

133

wankelmotorn

三角转子发动机

134

vertikalt

垂直,竖直

135

modeller

车型,型号

136

lyxiga

豪华,奢侈

137

motorstarka

大马力

138

utsätts

裸露

139

vridpåfrestningar

扭转荷载

140

tätare

更紧密

141

vibrationsfri

振动,

142

orimligt

过于,过度

143

V-form

V字形状

144

vibrerar kraftigt

振动严重

145

därför krävs balansaxlar

因此需要平衡轴

146

balansaxlar

平衡轴

147

krävs

需要

148

populära

流行

149

dominerande

主导

150

utförande

设计

151

kompakt

紧凑

152

horisontellt

水平方向

153

svansmotor

后置发动机

154

balans

平衡,均衡,兼顾

155

platta

盘,碟

156

konstruktionen

结构,构造

157

tyngd punkt

聚焦点

158

svårplacerad

难以安置

159

fram hjulsdrift

前轮驱动

160

triangelformad

三角形的

161

rotor

转子

162

roterar

旋转

163

en oval

一个椭圆形的

164

slitage

磨损

165

tätningen

密封