Drivaxel 拆卸过程及注意事项 Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > Drivaxel 拆卸过程及注意事项 > Flashcards

Flashcards in Drivaxel 拆卸过程及注意事项 Deck (14):
1

drivaxlar
ditsättning
specialverktyg
obs! metoden är den samma för vänster och höger drivaxel om inget annat anges.
förberedande arbete:
sätt dit drivaxeln till växellådan.
viktigt! var försiktig så att inte tätningsringen i växellådan eller bälgen på drivaxeln skadas.

传动轴
配件
特别
注意事项:左,右驱动轴的方法是相同的,除非另有说明。
准备工作:
驱动轴安装到齿轮箱。
重要的!小心,不要在变速箱,传动轴损坏或波纹管密封。

2

bälgen

波纹管,螺纹套管

3

hoger drivaxel:
sätt dit lageröverfallet. dra åt med 25 Nm.
sätt dit kåpan under motorn.(endast tidigt utforande.)

右驱动轴:
安装轴承盖。拧紧至25 Nm。
安装在发动机盖(只有早期的版本。)

4

vänster drivaxel:
se till att ABS-givarens tandhjul på drivaxeln är fritt från smuts.
tryck in drivaxeln ordentligt så att den låses fast med sin låsring i differential drevets spår.
kontrollera genom att försiktigt dra i drivaxelns inre knut.

左驱动桥:
确保在驱动轴上的ABS传感器链轮无污垢。
推驱动轴,所以它锁定到位,其锁紧环差速器小齿轮轨道。
请轻轻拉动轴内结。

5

sätt dit drivaxeln i navet:
obs! lägg metal lim 1161370-0 på drivaxelns splines enligt bild.
vik ut och vrid fjäderbenet och passa in drivaxeln i navet.
använd en skiftnyckel för att hålla ner länkarmen.
satt dit en ny drivaxelmutter för hand.
obs! olja in mutterns gängor och fläns.

驱动轴安装的枢纽:
注意事项:添加金属胶水1161370-0传动轴花键所示。
折叠和打开压杆对准驱动轴的枢纽。
使用扳手夹住手臂。
坐在那里,一个新的驱动器轴螺母的手。
注意事项:油的螺纹的螺母,法兰。

6

sätt dit:
länkarmen till kulleden,
använd nya muttrar.
obs! se till att kontaktytorna på kulled och länkarm är rena och fettfria.

dra åt inifrån och ut med 18 Nm + 120°.
använd vinkelmätare 951 2050
rostskydda området mellan kulled, länkarm och muttrar rikligt och noggrant.
använd rostskyddsmedel nr. 1161432-8.
länken till krängningshämmaren med nya muttrar och dra åt med 50 Nm.

更换:
控制臂球头,
使用新的螺母。
注意事项:确保球关节和手臂的接触面清洁,无油脂。

里面拧紧至18 Nm+120°。
使用量角器9512050
生锈保护之间的区域,球头,控制臂与螺母丰富,彻底。
使用生锈编号。 1161432-8。
链接到新的螺母拧紧至50 Nm的防倾杆。

7

dra åt drivaxelmuttern
använd mothåll 999 5461 (4 st hjulskruvar) alt.
999 5540 (5 st hjulskruvar) samt vinkelmätare 951 205 och dra åt med 120 Nm + 60°.
ta därefter bort mothållet.
lås drivaxelmuttern (M 20). M 22 är självlåsande.
använd en mejsel och knacka in mutterns låsfläns i drivaxelns spår.

拧紧轴螺母
使用砧9995461(4轮螺丝)替代。
9995540(5个车轮螺栓)和量角器951205,拧紧至120 Nm+60°。
然后取出砧。
锁轴螺母(M 20)。 M 22是自锁。
用凿子和驱动轴槽挖掘螺母锁紧法兰。

8

sätt dit framhjulet.
se till att bromsskivornas och fälgarnas anliggningsytor är rena.
smörj in navets centrumstyrning för fälgen med rostskyddsmedel 1161038-3.
ansätt skruvarna lätt.
dra sedan åt korsvis med 110 Nm.
vid åtdragning med mutterdragare ska momenthylsa 1158147-7 användas.

安装在前轮。
确保制动盘和轮辋配合表面是干净的。
润滑的枢纽中心,转向轮生锈1161038-3。
应用的螺钉。
然后拧紧交叉110牛米。
拧紧时用扳手将使用套筒1158147-7。

9

drivaxlar, borttagning
specialverktyg
obs! de följande kapitel som berör drivaxlar gäller också för bilar med automatisk växellåda.
om inget annat anges i text eller bild är metoderna de samma för bilar med manuell växellåda som för bilar med automatisk växellåda.
bilderna visar huvudsakligen drivaxlar för bilar med manuell växellåda.

metoden är densamma för vänster och höger drivaxel om inget annat anges.

viktigt! var försiktig så att inte tätningsringen i växellådan eller bälgen på drivaxeln skadas.

ta bort:
framhjulet.
ABS-sensorn från hjulspindeln.

obs! dela inte kontaktstycket!

传动轴,去除
特别
注意事项:下面的章节,传动轴也适用于汽车自动变速器。
除非另有说明,配备手动变速箱的汽车自动变速器的汽车在文本或图像的方法相同。
图片显示手动变速箱的汽车传动轴为主。

左,右驱动轴的方法是相同的,除非另有说明。

重要的!小心,不要在变速箱,传动轴损坏或波纹管密封。

删除:
前轮。
ABS传感器从车轮主轴。

注意事项:不要打破连接!

10

lossa konsolen till bromsröret och ABS-kabeln.
haka av konsolen och låt den hänga fritt.

ta bort drivaxel muttern.
se också ny drivaxelmutter.
slå upp låsningen för drivaxelmuttern.
sätt dit mothåll 9995461 (4 st hjulskruvar) alt.
mothåll 9995540 (5 st hjulskruvar) och ta bort muttern.

松开制动管和ABS电缆支架。
解开控制台和让它自由挂断。

取下传动轴螺母。
也看到新的传动轴螺母。
查找驱动轴螺母锁定。
适合砧9995461(4轮螺丝)ALT。
砧9995540(5个车轮螺栓)和拆卸螺母。

11

lossa drivaxeländan i navet.
slå in axeländan ca 10- 15 mm.
använd en plast - eller kopparklubba.

ta bort:
länken från krängningshämmaren.
muttrarna som håller länkarm/ kulled.

haka av länkarmen från kulleden.
var försiktig med kulledens damask.

foljande gäller endast om höger drivaxel skall tas bort:
ta bort skyddskåpan under motorn.( endast tidigt utförande.)

松开轮毂轴端。
得分轴端10 - 15毫米。
使用一个塑料 - 铜木槌。

删除:
稳定杆链接。
有控制臂/球接头的螺母。

解开控制臂球关节。
小心与球节启动。

以下仅适用于右半轴必须拆除:
取下盖板下的发动机(只有早期的版本。)

12

ta bort drivaxeln från navet.
vrid och vik ut fjäderbenet.
knacka på drivaxelns ända med en plast- eller kopparklubba och dra ut drivaxeln urnavet.
gör rent splinesförbandet (nav- drivaxel) från metal lim.

取出从轮毂驱动轴。
旋转和折叠的支柱。
点击轴端用塑料或铜槌,并拆下驱动轴urnavet。
清洁轮毂与轴的花键()从金属胶水。

13

höger drivaxel:
ta bort lageröverfallet till drivaxelns stödlager.
dra ut drivaxeln från växellådan.

正确的驱动桥:
取出到驱动轴支撑轴承的轴承盖。
拉出传动轴变速箱。

14

vänster drivaxel:
ta bort drivaxeln från växellådan.
använd brytverktyg 9995462 för att bryta mellan växellådan och drivaxelns insida.
(verktyg 999 5462 är ändrat enligt verktygsmeddelande.)

gör rent splinesförbandet (nav - drivaxel) från metal lim.

左驱动桥:
删除从发送的驱动轴。
使用撬工具9995462打破之间的变速箱和传动轴内。
(刀具9995462修改为工具的消息。)

清洁的样条(集线器 - 轴)从金属胶水。