sidor 186 Indikatorklocka- mätur Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 186 Indikatorklocka- mätur > Flashcards

Flashcards in sidor 186 Indikatorklocka- mätur Deck (71):
1

indikatorklocka-mätur

千分表,百分表 刻度盘指示器,百分表

2

en skala

规模,刻度

3

indikator

指针,指示器

4

användningsområden

用途

5

skevhet/kast

歪斜/回扣,偏斜/反弹

6

spel/glapp

游戏/播放

7

detaljer

详细信息

8

mätspetsen

探测器

9

utföranden

实施例,实施方式中

10

nollställas

复位,重置,重设

11

ett referensmått

参考测量,参照测量/度量/衡量

12

vridbar

可旋转

13

exakt

确切

14

roterar

旋转

15

ett streck

破折号,短线

16

hållare

支架,载体

17

fixtur

夹具,固定装置

18

ett magnetstativ

磁立场

19

en mätnoggrannhet

测量精度

20

mäta kast på bromsskivor

测量辊刹车盘

21

bromsskivor

车盘

22

metallytor

金属表面

23

kopplas

连接

24

vredet

旋钮

25

på stativet

支架上

26

magnetismen

磁性

27

vredet på stativet kopplas magnetismen på

vredet på stativet kopplas magnetismen på

28

vippindikator

倾斜指示器

29

mätspetsen rör sig i sidled

塞尺横向移动

30

sidled

横向

31

mätspetsen

探头,探测器

32

en friktionsanordning

摩擦装置

33

pressas

按压

34

önskat mätläge

所需的测量位置

35

begränsat

有限,限定

36

lämplig för mätning av spel mellan kugghjul och i trånga utrymmen

适合用于测量齿轮之间的间隙,并在密闭空间内

37

lämplig

适合,适合

38

mätning av spel mellan kugghjul

测量齿轮之间的间隙

39

i trånga utrymmen

在密闭空间内

40

trånga

密闭,窄小

41

kuggflankspel

齿隙,间隙

42

cylinderindikator

气缸指标,气缸指标器

43

diametern

直径

44

djup

深度

45

ett speciellt hjälpmedel

ett speciellt hjälpmedel

46

en uppfattning

一个想法,一个主意

47

cylinderslitaget

汽缸磨损

48

mest slitna

磨损

49

minst slitna

最小磨损

50

ett bestämt mått

一定的尺寸,一个固定的尺寸

51

kalibreras

校准

52

nominella

公称,名义,标称

53

ursprungliga

原始,原来,原先

54

en mikrometer

千分尺

55

vaggar

筒壁

56

vinkelräta diametern

垂直的直径

57

vinkelräta

垂直的

58

utbytbar för anpassning

可交换适应

59

anpassning

适应,改编,适配

60

centreringsanordning

定心装置

61

stödyta

支撑表面,支撑面

62

rörlig mätkolv

可变测量瓶颈,气缸。

63

vinklar

角度

64

en cirkel

圈,圆

65

ett helt cirkelvarv är 360 grader

一个完整的圆又是360度

66

delning av vinkelgrader

分割角度

67

metoder

方法

68

en vinkelgrad

一个角度

69

måttenheter

度量单位

70

decimalsystemet

decimalsystemet

71

ett bråk eller i minuter

一小部分或以分钟为单位