motor sidor 56-58 Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > motor sidor 56-58 > Flashcards

Flashcards in motor sidor 56-58 Deck (53):
1

deceleration cdon

减速CDON

2

inloppskanal

进气通道

3

tillfälligt fetare

暂时肥

4

vilket innebär att HC-halten ökar

表示的HC含量增加

5

när man under köning med kall eller halvvarm

当一个鞋跟冷半热

6

släpper gaspedalen

释放油门踏板

7

decelererar

减速

8

aktivera tomgångsventilen tillfälligt släppa in lite luft

激活怠速阀,暂时让一些空气

9

när gasspjället stängs

当油门关闭时的

10

sekundärluftsystem

二次空气系统

11

varmkörningsperioden

热身期

12

utsläpp

排放

13

förrän

直到

14

automatiskt frånkopplad

自动切换

15

syretillskott

补充氧气

16

samt

17

katalysatorn kommer snabbare upp i drifttemperatur

催化剂更快的工作温度

18

katalysator

催化剂

19

kallstarter

冷启动

20

skyndar

赶紧

21

kemisk reaktion

化学反应

22

talysator

催化剂

23

katalysatorerna

催化剂

24

ämnena

物质

25

platina

26

rodium

27

palladium

28

förorenas

污染

29

bly förlorar

铅失去

30

förmåga

能力

31

blyfritt

无铅

32

trevägskatalysator

三元催化剂

33

omvandla

转化

34

ofarliga

良性

35

förutsättningar

条件

36

lämpliga proportioner

适当比例

37

värmeskydd spikplåtar

热钉板

38

underrede

起落架

39

antänt

点燃

40

parkerats

停放

41

innanmäte består av

内部由

42

hål kaka

孔滤饼

43

räcker

足够

44

keramisk anordning

陶瓷器件

45

katalytiska renaren

净化器

46

material

物料

47

vars yta

物料

48

vars yta

其表面

49

platinaelektroder fulla av porer

铂电极毛孔

50

elektrod

电极

51

omgivande

环境

52

ta reda på

得知

53

resulterande spänningssvärdet

产生的电压