sidor 185 Mätdon Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 185 Mätdon > Flashcards

Flashcards in sidor 185 Mätdon Deck (117):
1

mätdon

仪器,仪表

2

mäter

测量

3

fordonsbranschen

汽车行业

4

ett mätinstrument

测量仪器

5

en voltmeter

电压表

6

ett litermått

一升的衡量

7

en våg

一波,一挥手

8

en gradskiva

量角器

9

en linjal

一把尺子

10

mätinstrument

测量,衡量

11

mekaniska mätdon

机械仪表

12

kalibrera

校准

13

lämpligt mätdon

适当的测量仪器

14

lämpligt

适当的

15

utefter hur noggranna mått

沿的精确测量

16

utefter

沿着,以及

17

noggranna

准确,精确

18

mått

尺寸

19

ange måttet

注意尺寸

20

mer noggrant

更彻底,更准确

21

mätdonet

测量

22

vilseledande

误导

23

ange mått

输入尺寸

24

hundradels millimeter

百分之一毫米

25

millimeter

毫米

26

tiondels millimeter

十分之一毫米

27

korrekta

纠正

28

mikrometrar

微米

29

längdmått

长度测量

30

beskrivning

描述

31

uppnå

实现,达到,取得

32

stålskala

刚尺度,钢规格,规模,钢尺

33

en stållinjal

钢尺

34

vanligen är de 300-500 mm långa

他们通常是长300-500毫米。

35

vanligen

通常

36

mm

毫米

37

förekommer

目前

38

skalan kan vara graderad i halva millimetrar

规模/规格 可以分级别 半毫米

39

graderad

分等级,区别,级别

40

men den praktiska mätnoggrannheten är snarare 1 mm.

但实际的测量精度是而1毫米

41

mätnoggrannheten

测量精度

42

praktiska

实际的

43

mätteknik

测量

44

teknologi

技术

45

material

物料,材料

46

skjutmått

游标卡尺,卡尺

47

utvändiga

外部

48

invändiga

内部

49

djupmått

深度测量

50

nonieskala

游标

51

avläsas

阅读

52

skalindelningen

刻度

53

digital visning

数字显示

54

noggrannhet

准确性

55

finare

更精细

56

praktiska mätnoggrannheten

实际测量精度

57

mätnoggrannheten

测量精度

58

mätskänklar för invändigt mått

测量叶片内尺寸

59

löpare

赛跑的人

60

linjal

尺子

61

mättsticka för djupmått

针深度测量测量

62

låsning

63

måtskänklar för utvändigt mått

外部尺寸测量爪,外部尺寸测量钳口

64

streck

65

nonieskalan

游标

66

matchar

匹配,相配

67

mikrometern

千分尺,测微器

68

miljondels

百万分之一

69

mikrometer

微米

70

mätskruv

测量螺钉

71

krävs känsliga fingrar

需要纤细的手指

72

rättvisande mått

精确的测量,准确测量

73

konstruktion

建设,构造

74

en skruv

螺钉,一个螺丝

75

en mutter

螺母

76

mycket noggrann stigning

非常精确的间距

77

passning

通过,传递

78

skruven

拧螺丝,拧紧

79

skruvas exakt två hela varv

完全拧两圈

80

exakt

完全

81

mätkolven

测量活塞

82

förflyttas

移动

83

en mättrumma

测量鼓/滚筒

84

på skruven sitter en mättrumma

螺杆是在测量鼓内

85

mättrumman vrids

测量滚筒顶针旋转

86

ett streck

一个短划线

87

minskar resp.

分别减小

88

ökar måttet

增加尺寸

89

rotationsriktning

旋转,自传

90

en fast skala

固定额度,固定尺

91

skänkelhylsan

腿套筒

92

försedd

提供

93

en friktionanordning

摩擦装置

94

tådragningen

??

95

lagom

中度

96

mätskruven

测量螺钉

97

dessutom

增加,此外

98

låsanordning

锁定装置

99

mätområden

量程范围,

100

kanten

边缘

101

övre strecken

上/上部短划线

102

undre strecken

较低的短划线

103

mätkolv

长颈瓶

104

inställningsmått

姿态测量

105

bygelmätskruv

支架测量螺丝

106

djupmikrometern

djupmikrometern

107

kalibreras

校准

108

planslipad

地面平

109

haknyckel

钩形扳手

110

stämmer

线

111

kalibrering

校准

112

justering

调整

113

kontrollmätning

控制测量

114

givetvis

过程

115

inställningsmått

姿态测量

116

mikrometrar

微米

117

större mätområden

更大的测量范围