sidor 106-107 Kraftöverföring Växellåda Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 106-107 Kraftöverföring Växellåda > Flashcards

Flashcards in sidor 106-107 Kraftöverföring Växellåda Deck (59):
1

manövering

操作

2

växelspakens rörelser förflyttar kopplingshylsor i växellådan.

在变速箱换档杆的运动耦合套筒移动。

3

växelspakens

换档杆

4

rörelser

运动

5

förflyttar

移动

6

kopplingshylsor

耦合套筒

7

växelföraren (växelmekanism)

变速器(齿轮机构)

8

skiftgaffel

换档拨叉

9

styrs

控制

10

griper tag

夹住

11

växelvajer

变速缆线,变速操纵杆缆线

12

överföringen

传递

13

en stång och eventuella och länkar.

的杆和任何链接。

14

skiftaxel

换档轴

15

förregel

?

16

fjäder

弹簧

17

kula

18

liknande

类似

19

konstruktioner

结构

20

DSG ( direct shift gearbox)

DSG(直接换档变速箱)

21

registreras

记录

22

styrsignaler

控制信号

23

växlingsteknik

交换技术

24

ovanpå växellådan

齿轮箱的顶部

25

pneumatiskt

气动

26

reglagehus

控制房子

27

motorvarvtalet

发动机转速

28

synkroniseringar

同步

29

enkellamellkoppling

单盘离合器

30

tryckluftsanslutningar

压缩空气连接

31

pneumatikcylindrar

气缸

32

automatväxellåda

自动变速器

33

avsnitt

部分

34

traditionella

传统

35

föraren

司机

36

växelväljaren

换档杆

37

begränsa

限制

38

vinterväglag

冬季道路

39

sportig

动感

40

ekonomisk körning

经济驾驶

41

huvudkomponenter

主要成分的

42

momentomvandlaren

液力变扭器

43

manöversystemet

控制系统

44

en eller flera planetväxlar

一个或多个行星齿轮

45

parkering (P)

停车(P)

46

back (R)

倒车(R)

47

neutral (N)

中性线,空档(N)

48

körläge vxl 1- osv. (D)

驱动模式的速度是1 - 高档位 等。

49

vinter (W)

冬季(W)

50

sport (S)

运动(S)

51

ekonomi (E)

经济(E)

52

manöversystemet

控制系统

53

rent hydrauliskt styr-och manöversystem

纯粹的液压转向控制系统

54

komplicerat

复杂

55

lamellkoppling

片式离合器

56

bromsband

制动带

57

planetväxel

行星齿轮

58

manöversystem

操作系统

59

momentomvandlare

液力变扭器