motor sidor 30-33 Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > motor sidor 30-33 > Flashcards

Flashcards in motor sidor 30-33 Deck (276):
1

lösa

解决

2

metoder

方法

3

beroende på

具体取决于

4

förutsättningar

条件

5

målet

目标

6

utnyttja

利用,运用

7

effektivt

有效,

8

möjligt

可能

9

utsläppen

排放,排放量

10

miljöfarliga ämnen

对环境有害的物质

11

ämnen

物质

12

minimeras

最小化,减至最低

13

styra

控制

14

förbränningsprocessen

燃烧过程中

15

faktorer

因素

16

noggrannare

准确,精确

17

effektivare sensorer

有效的传感器

18

styrelektronik

控制电子元件

19

utvecklas

开发了

20

ständigt

不断

21

belastning

加载

22

syrehalt i luften

空气中的氧含量

23

motortemperatur

发动机温度

24

motorvarvta

发动机转速

25

styrenhet

调节器

26

densitet (täthet)

密度

27

förhållanden

条件

28

luftvolym

空气体积,空气量

29

oavbrutet

一直,不断,连续

30

skiftande

多种

31

gaspådrag

促进

32

variera

变化

33

tillförseln

供应

34

förbli

35

körförhållanden

主动

36

tjuvstopp

拖延,熄火,失速

37

bränsleekonomin beror

燃油经济性取决于

38

elektroniskt

电子方式

39

kombination

组合

40

lambdasensorer

氧传感器

41

trevägskatalysatorer

TWC,三元催化器

42

råolja

原油

43

tyngre

较重

44

kolväten

碳氢化合物

45

förånga

蒸发,挥发

46

alternativa

替代

47

klassificering

分类

48

oktanklassing

辛烷值简化单

49

cetan klassning

十六烷值

50

cetantal

十六烷值

51

partiklar

颗粒

52

kväveoxider

氮氧化物

53

motorljudet

发动机噪音

54

svårtstartad

很难启动的

55

svavelhalt

硫,含硫量

56

svaveldioxid

硫化物

57

svavelsyra

58

atmosfären

大气层

59

försurning

酸化

60

proportionerligt

比例的

61

utspädning

稀释液,稀释

62

dryga ut

勉强维持

63

95-oktanig

95号汽油

64

etanol

乙醇

65

tillåtet

允许

66

RME (rapsmetylester)

油菜籽甲基酯

67

tillverkas

制造

68

grödan raps

油菜籽作物长势

69

massdelar

质量部分

70

massdel

质量

71

förhållande

72

syremolekyler

氧分子

73

bränslemolekylerna

燃料分子

74

förbrännas fullständigt.

完全燃烧

75

i verkligheten

实际上

76

åstadkomma

提供

77

idealisk

理想

78

tillförs

提供,供应,附带

79

dimma av ytterst små bränsledroppar

雾极小滴的燃油

80

dimma

雾,雾气

81

ytterst små

极小

82

bränsledroppar

燃料液滴

83

förgasare

气化炉

84

luftströmmen

空气流量

85

dras in i inloppsröret

吸入到进料管的

86

inloppsröret

进料管

87

förgasarmotorer

化油器

88

insprutningsmotorer

直喷发动机

89

bränslesnåla

省油,高效燃料

90

konstruera

建设,构造

91

stabilt

稳定

92

magrare blandningar

精简混合物

93

mitsubishis

三菱

94

fet blandning

丰富的混合物

95

lambda värde

λ值

96

komponenter

组件,元件,组成部分

97

gemensamma

联合,共同

98

samband

连接

99

funktion

功能,作用

100

speciellt system

特殊的系统

101

bränsletank

油箱

102

stålplåt

103

plastmaterial

塑料

104

mellanväggar

分割区

105

skvalpplåtar

隔板

106

förhindra

防止

107

lutar

倾斜

108

hård kurvtagning

急转弯

109

placeras

放置

110

skyddad

保护

111

en kollision

碰撞

112

säkraste placeringen

最安全的位置

113

säkraste

最安全的

114

framför bakaxeln

在后轴的前面

115

bakaxeln

后轴

116

vrids på

开启

117

bränsletrycket

燃油压力

118

krävs en signal

需要的信号

119

en signal

信号

120

varvtalsgivaren

速度传感器

121

volym

量,额

122

expanderar

扩展,膨胀

123

medföra

导致

124

förhindra

防止

125

ett expansionsutrymme

膨胀空间

126

föroreningar

杂质

127

renas

净化,提纯

128

största partiklarna

最大颗粒,大颗粒

129

monterad

安装

130

passerar

通过

131

elborstarna

原配用电刷

132

mängd

133

explosiv

爆炸物

134

backventil

止回阀,逆止阀

135

tryckbegränsningsventil

限压阀,

136

om ledningen är blockerad

线路是否被阻止

137

blockerad

被封锁

138

cirkulerar

循环

139

inuti

里面,内

140

bränslefilter

燃油滤清器

141

insprutningssystemet

喷射系统

142

ledningen

线,线路

143

pappersinsats

插入式纸网

144

en sil

筛,筛子

145

pappersludd

纸皮棉,纸棉绒

146

enligt

根据,按照

147

föreskrifter

指示,说明

148

avgörande

关键的,重要的,至关重要的

149

funktion

功能,作用

150

livslängd

寿命,平均寿命

151

ett vanligt bytesintervall är mellan 10000 och 40000 km.

一个正常的更换范围是10,000和40,000公里。

152

det är viktigt att tömma filtret på bränsle innan det demonteras.

重要的是要清空的燃料过滤器
 在拆除前。

153

stödplatta

支撑板

154

tryckregulator

压力调节器,调压阀

155

underviker

折,折叠

156

spilla bränsle

溢出燃料

157

spilla

溢出,洒,溅出

158

ångorna

烟雾,产生的气体,油烟

159

farliga

危险的

160

huden

皮肤

161

ämnen

物质

162

blod omloppet

血液循环

163

punkteras

刺破,扎破

164

demontering

拆除

165

före demontering

拆除前

166

sug ut

吸出,提取

167

tryckregulator

调压阀

168

reglering

监管,调节,调控

169

matartrycket

进料压力

170

eldrivna

电动

171

styr

控制

172

inkommande

流入,传入

173

en tryckskillnad

一个压力差

174

oförändrad

保持不变,维持不变

175

beroende av

依赖的

176

insprutade

注入

177

bränslemängden

燃油量

178

matningledning bränsle

燃料供给线

179

returledning för bränsle

燃油回油管

180

tryckregulator

压力调节器

181

tryckledning till inloppsrör

进气歧管的压力线

182

elanslutning

连接器,接口

183

luftfilter

空气过滤

184

föroreningar

杂质

185

vägdamm

道路扬尘

186

turbomatad

涡轮增压

187

turboaggregatet

涡轮装配,涡轮部件

188

partiklar

颗粒

189

insugna

190

förkortar alltså

从而缩短

191

förkortar

缩短

192

försedd

提供

193

ett effektivt luftfilter

一个有效的空气过滤器

194

renas

纯化,净化

195

veckat pappersfilter

百褶裙纸过滤器,空气过滤芯

196

utbytbart

可更换

197

bestämda intervaller

确定的时间间隔

198

intervaller

时间间隔

199

40000 km

换空滤

200

bytesintervall

改变的时间间隔

201

dammiga

尘土飞扬

202

förhållanden

条件

203

bränsleavdunstningssystem , EVAP

燃油蒸发系统,燃油挥发系统

204

förhindrar

防止

205

bränsleångor

燃油蒸汽

206

avdunstningar

蒸发,挥发

207

släpps ut

释放

208

atmosfären

大气 中

209

förkortningen

缩写,简称

210

EVAPorative

汽化,蒸发

211

emission control

排放控制

212

control

控制

213

leds

导致, 带领

214

roll over-ventil

逆止阀

215

en behållare

一个容器

216

aktivt kol

活性炭

217

hamnar

结束

218

en olycka

事故

219

kolfiltret

活性炭过滤器

220

bilen står stilla

静止的

221

avständ

暂停,熄火

222

tomgång

闲置,怠速

223

varvtalet

速度

224

belastningen

加载,负载

225

leder

导致,引入

226

EVAP-ventil

EVAP阀

227

från styrdon

所述控制单元

228

kolfilter

碳滤

229

styrenheten

调节器,控制器

230

katalysatorrening

催化转换器

231

obligatorisk

强制性

232

förgasar system

化油器系统

233

elektroniskt styrt

电子控制

234

styrinsprutningen

管制注射剂, 喷射控制单元

235

sensorer

传感器

236

inprogrammerade värden

编程值

237

inprogrammerade

程序

238

styrsignaler

控制信号

239

aktuatorer

执行器

240

elmotorer

电动马达

241

elmagneter

电磁铁

242

utföra någon

执行任何,进行任何

243

blundar

闭上你的眼睛

244

proppar

245

reagera

应对

246

en antal sensorer

多个传感器

247

beräkna

计算

248

förändra

改变

249

orimligt

过于

250

ett nöd driftssystem

紧急操作系统,应急管理系统

251

halta hem (limp home)

跛行回家

252

registrerar

寄存器

253

signal

信号

254

lagrar

存储

255

felkod

错误

256

motor kontrollampan

发动机控制指标

257

diagnosuttag (OBD)

诊断输出

258

fordonets

车辆

259

insignaler

输入

260

positions varvtalsgivare

定位速度传感器

261

luft-syresensorer

空气氧传感器

262

motortemperatur

发动机温度传感器

263

spjäl lägesgivare

节气门位置传感器,气门位置传感器,风门位置传感器

264

syresensor (lambdasond)

氧传感器

265

knacksensor

爆震传感器

266

ansluta

接,连接

267

ett felsökningsprogram

调试器

268

OBD-uttag

OBD插座

269

testköra komponenter

测试驱动元件

270

komponenter

元件

271

styrsignaler (utsignaler)

控制信号(输出信号)

272

aktuatorer (ställdon)

执行机构(执行器)

273

motor-gasspjäll

发动机油门

274

motor-tomgångsventil

发动机怠速阀

275

EVAP-ventil

EVAP阀

276

insprutare (insprutningsventiler)

喷射器(喷油嘴)