sidor 128-129 bromsar Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 128-129 bromsar > Flashcards

Flashcards in sidor 128-129 bromsar Deck (42):
1

hydraulisk broms med tryckackumulator

液压制动蓄压器

2

tryckackumulator

累加器,储能器

3

vätska

液体

4

komprimera

压缩

5

energin

能源

6

hydraulsystem

液压系统

7

lagras i likadana trycktankar

存储在相同的压力罐

8

trycktankar

压力罐

9

pneumatiska

气动,气压

10

ett antal

一些,许多

11

tryckackumulatorer

压力储能器,储压器

12

lagrareservenergi

储备能量,储备能源

13

ackumulatorn består av en tryckbehållare

累加器包括压力容器

14

en tryckbehållare

压力储存器 ,压力容器

15

ett gummimembran

橡胶膜

16

behållaren

集装箱

17

avdelningar

部分,部门

18

kvävgas

氮气

19

stålcylinder

钢瓶,钢桶

20

bromsvätska (hydraulvätska)

制动液(液压流体)

21

ackumulatorns

累加器

22

kammare

房间

23

förkomprimerad kvävgas fjädrar

预压缩的氮气弹簧

24

förkomprimerad

预压缩的

25

överför

传输

26

gaskudden

气囊

27

låta

28

hjulbromsen

车轮制动器

29

friktionen

摩擦

30

skapas

创建

31

en slittålig lamellskiva

持久的薄层,经久耐用的薄层

32

en slittålig

耐用,持久

33

hjulnaven

轮毂

34

oljebad och kallas för våta lamellbromsar

油浴和所谓的湿式盘式

35

bromslamell

制动板

36

axel till navreduktion

轴轮边减速

37

lamellbromsar

盘式制动器

38

säkerhetsskäl

安全

39

punkteras

刺破,穿破

40

borrar

演练

41

kvävgasbehållaren

氮容器

42

kasserad tryckackumulator

废弃的蓄电池