sidor 118-119 Bromsar Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 118-119 Bromsar > Flashcards

Flashcards in sidor 118-119 Bromsar Deck (107):
1

hydraulisk kraftöverföring

液压传动

2

en vätska

流体

3

kopplad

加上,耦合

4

pressas

按下,按压

5

bromsbeläggen

刹车片

6

skillnad

差异

7

komprimeras

压缩

8

uppnås

实现

9

bromsverkan

制动

10

fjädrar

羽毛

11

fortplantas och förstärks

传播和放大

12

överallt

随地

13

förstärks

放大

14

pneumatisk kraftöverföring

气动驱动

15

utväxlingen

16

korrekta

纠正

17

pneumatiska bromsar

气动刹车

18

omvandlar

转换

19

betydligt

显著

20

area

区域

21

nödvändigt

必要

22

uppnå

实现

23

fotventil reglage)

脚踏阀

24

reglage

控制

25

kompressor

压缩机

26

lufttank

储气罐

27

bromscylinder

制动缸

28

hjulbroms

车轮制动器

29

tryckluftshydrauliska bromsar

液压气动刹车

30

kombination

组合

31

medeltunga lastvagnar

中型卡车

32

komprimerade

压缩

33

tryckluftsservo

气动伺服,气动助力器

34

driver

功率

35

trycksatt luft

加压空气

36

bromsservo

制动助力器

37

hydraulvätska

液, 油压

38

elektroniskt styrda bromsar

电子控制刹车

39

utsträckning

程度

40

manövreras elektriskt

电动操作

41

brake

制动

42

by wire

通过电汇

43

elledningar

线,线缆

44

riktning

方向

45

EBS electronically controlled brake system

EBS电子控制制动系统

46

registreras

记录

47

rörelse

运动

48

lägessensor

位置传感器

49

manöverventil

控制阀

50

elektrisk

电动

51

bromspedal med lägessensor

制动踏板位置传感器

52

styrenhet

调节器

53

kretstank

谐振电路,储能电路

54

bromscylinder

制动缸

55

en och tvåkretssystem

一个和两个回路系统,双回路系统

56

kraftöverföringen

传输

57

krets

线路

58

slang

软管

59

brista

爆裂

60

bromskretsar

制动回路

61

diagonaldelat system

对角线分割系统

62

ett framhjul och ett bakhjul bromsas i varje krets.

每个电路的前轮和后轮制动器。

63

axeldelat system

轴分割系统

64

ena kretsen är kopplad till bakhjulen,
detta system är vanligt

一个电路被连接到后轮
这是一个常见

65

triangelsystem

三角系统

66

varje krets går till tre hjul
båda framhjulen och ett bakhjul

每个电路三个轮子
两个前轮和一个后轮

67

två plus fyra -system

二加四系统

68

ena kretsen går till alla fyra hjulen.
den andra till endast framhjulen.

一个电路去到所有四个车轮。
仅次于到前轮。

69

kretsindelningarna

电路师

70

kombinera

结合

71

ABS-regleringen

ABS控制

72

släpvagnskrets

拖车电路

73

övrig tryckluftsmanövrerad utrustning.

其他空气操作设备。

74

utrustning.

设备。

75

försvenskning

försvenskning 瑞典加入

76

förkortningen

缩写

77

ABS anti blockerings system

防抱死制动系统

78

låsningsfria

防抱死

79

standard

标准

80

aktivt

活跃

81

säkerhetssystem

安全

82

syftet

目的

83

förhindra

防止

84

olyckor

事故

85

bromskraft

拖动

86

väglaget medger

道路条件允许的情况下

87

däckskvalitet

轮胎质量

88

effektivaste

有效

89

bromssträckan

制动距离

90

optimalt

最佳

91

huvudanledningen

主要原因

92

infört

介绍

93

styrförmåga

可操纵

94

styrförmåga

可操纵

95

inbromsning

制动时,

96

slirning

97

styra

控制

98

reglerfunktionen

控制功能

99

utföranden

实施例

100

komponenterna

组件

101

likartade

类似

102

anpassa

适应

103

individuellt

个别地

104

oberoende

独立

105

trampar

踩踏

106

avgörande

危急

107

reglerkrets

控制回路