sidor 148-150 Hjul och däck Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 148-150 Hjul och däck > Flashcards

Flashcards in sidor 148-150 Hjul och däck Deck (16):
1

däckmönster

längsgående ribbor ger god sidostabilitet
medan tvärgående ribbor ger bara grepp när vägbanan är våt.

vid ett vattendjup av 3mm på vägen pumpar däcket undan 10 liter vatten per sekund om man håller en hastighet av 100 km/h.

klarar inte däcket av detta råkar man ut för "vattenplaning"
bilen blir omöjlig att styra eller bromsa.

vid ett vattendjup av 3 mm på vägen pumpar däcket undan 10 liter vatten per sekund om man håller en hastighet av 100 km/h.

klarar inte däcket av att få undan vattnet bildas en kil av vatten under däcket som lyfter upp det från väg-banan.
vattenplaningen är ett faktum.

轮胎胎面

纵肋提供良好的侧向稳定性
而横肋只是给抓地力时路面是湿的。

水深为3mm的道路上的轮胎泵每秒10公升的水,如果你持有的速度百公里每小时

不能轮胎发生这种情况了“水漂”
汽车变得不可能转向或制动。

道路上的轮胎泵每秒10公升的水,水深为3毫米,如果你持有百公里每小时的速度

不能轮胎除去水的水形成了楔形下的轮胎从路面解除它。
滑水是一个事实。

2

däckbeteckningar

på däcksidan finns viktig information
en del kan du läsa ut direkt,
men det finns också information som anges med koder ex.
tillåten hastighet.
i de fallen måste du söka i exempelvis däcksfabrikanternas tabeller.

däckets storlek är den viktigaste informationen eftersom däcket ska passa på fälgen.

vi utgår följande beskrivning från en däckbeteckning:

185/65R 15 87 T TUBELESS 4-PLY

sektionsbredd - 185
profilförhållande - 65
däcktyp - R
fälgdiameter -15
tillåten belastning - 87
tillåten hastighet - T
med eller utan slang - RADIAL TUBLESS
antal kordlager - 4-PLY

轮胎标识

轮胎侧壁上包含的重要信息
一些你可以直接读出,
但也有代码前提供的信息。
限速。
在这种情况下,你必须在这样的轮胎制造商的申请表。

轮胎的尺寸是最重要的信息,因为轮胎在轮辋上的尺寸。

我们假设轮胎指定的以下描述中:

185/65R1587 TUBELESS4层

断面宽度 - 185
宽高比 - 65
轮胎 - R
轮辋直径-15
允许负载 - 87
允许速度 - T
有或无管 - 径向TUBLESS的 -
层 - 4层

3

profilförhållande

siffran efter snedstrecket anger däckets profilförhållande.
i det här fallet en "65-profil" ,
vilket betyder att däckets höjd från däckfot till slitbana är 65% av däckets bredd.
höjd

däck typ
bokstaven R betyder radialdäck.

fälgdiameter
siffran 15 anger fälgdiametern i tum,
men fälgdiametern kan också anges i millimeter.

tillåten belastning
siffran 87 är ett belastningstal, som i detta fall betyder att tillåten belastning på däcket är 545 kg.

belastningskod och tillåten belastning

tillåten hastighet

bokstaven efter belastningstalet anger hastighetsklass. T betyder att däcket klassats för en maxhastighet av 190 km/h.

hastighets kod

宽高比

斜线后的数字表示轮胎的宽高比。
在这种情况下,一个“65的个人主页上,”
表示轮胎的高度从胎圈到胎面的轮胎的宽度的65%。
高度

轮胎类型
 字母R表示子午线轮胎。

轮辋直径
标号15表示轮辋直径(英寸);
但也可以以毫米为单位给定的轮辋直径的。

允许负载
图87是负载的因素,这意味着,在这种情况下,在轮胎的最大载荷为545千克。

负载指数和允许负载

允许速度

信后负荷率:速度一流。 T表示,在轮胎额定190公里每小时的最大速度为

速度代码

4

med eller utan slang

tubeless, här anges om däcket är med eller utan slang (tube type eller tubeless)

antal kordlager

4 PLY anger däckets lagerklass, däcket i exemplet har 4 kordlager.
6 PLY tål alltså högre belastning än 4 PLY.
ibland kan lagerklasen betecknas PLYRA-TING (PR)

dot
dot (US Department of Transportation ) kräver noggranna märkningar angående:
material, kostruktion, dimension, tillverkare och även tidpunkt då däcket tillverkades.
exempel: DOT 145 = däcket är tillverkat vecka14 år 1995.
pilen avgör om det är 80- eller 90 tal.
Dot 1407 = tillverkat vecka 14 år 2007

带或不带软管

无内胎轮胎带或不带管,这里(管型或无内胎)

帘布层的数量

4层表示轮胎股票类轮胎的例子,4层。
6层从而容忍更高的比4层的负载。
有时轴承桁架PLYRA-TING(PR)


点(美国运输部),要求准确的标签:
材料kostruktion,大小,制造商,也当轮胎制造时间。
例如:DOT145 =,轮胎制造vecka141995。
箭头确定它是否是80 - 或90的数字。
1407点=制造2007年第14周

5

TWI

tvi ( tread wear indicator) är en slitagevarnare inbyggd i däcket som börjar synas när ca. 1,6 mm återstår av däckmönstret.
denna märkning finns på ett antal ställen runt däcket.

TWI

TVI(胎面磨损指示器)是内置于轮胎的磨损指示器开始出现时,应用程序。 1.6毫米的胎面。
这个标签是一些轮胎周围的地方。

6

149 149 149 149 149

149 149 149 149 149

7

däckbeteckning lastbilsdäck

i stort sett följer beteckningen på lastbilsdäck samma mönster som på personbil.
belastningssiffran 146/143
gäller enkelhjul respektive dubbelmonterade hjul.
beteckning på lastbilsdäck.

slitage

genom att titta på hur ett däck är slitet kan man få information både om fordonet,
exempelvis felinställda hjulvinklar och om trycket i däcket.

slitagebilderna 1-2 tolkas olika om det är ett diagonaldäck eller ett modernt radialdäck med låg profil.
tett modernt lågprofildäck av radialtyp kan, på drivhjulen,
uppvisa en slitagebild enligt bild 2 på grund av för ett lågt lufttryck.

den här typen av slitage är direkt kopplad till storleken på drivkraften.
det här fenomenet kan tydligt ses på dragsterbilar,
däcken "skrynklas" av den höga kraften.
på breda däck som är avsedda för höga hastigheter läggs ofta på mer gummi på mitten av däcket på grund av denna typ av slitage.

轮胎指定卡车轮胎

在很大程度上如下指定的卡车轮胎的乘客相同的图案。
负载143分之146
单轮和双轮。
卡车轮胎的指定。

穿

通过看轮胎磨损如何,你可以得到双方车辆信息
例如错位的车轮角度,如果在轮胎中的压力。

穿图片1-2不同的解释,如果它是一个对角或现代子午线轮胎的带低断面。
援引现代低调径向型,作用于驱动轮,
显示的磨损图案,如图2所示,因为低的空气压力。

这种类型的磨损的驱动力的大小有直接关系。
这种现象可以清楚地看到,高速赛车的车
轮胎“卷曲”的高功率。
高转速设计的宽的轮胎往往更中间的橡胶轮胎,由于这种类型的磨损。

8

rätt tryck

ett alltför lågt lufttryck orsakar en "knådning" av däcket och därmed en onormal värmeutveckling.
på sikt kan det betyda att däckets delar separerar från varandra.
däcket blir livsfarligt!

det är luften i däcket som ska bära bilen,
med för lite luft blir däcket överbelastat.
belastningstalet bygger på en enkel formel:
belastning = lufttryck * volym

det betyder t.ex . att ett däck som beräknats tåla 520 KG last vid 230 kPa (2.3 bar)tryck,(1.5 bar)

av två onda ting är ett något för högt lufttryck i däcket att föredra framför ett för lågt.
det skadar i varje fall inte däcket,
möjligen kan det försämra komforten något.

men ett väsentligt högre lufttryck än rekommenderat är förstås inte bra.
däcken är ju en del av bilens fjädring och försämras denna får fjädrar och stötdämpare jobba hårdare.

ett för lågt lufttryck ger ett "trögrullat" däck med ökad bränsleförbrukning och ökat slitage.

正确的压力

空气压力太低会导致“捏合”,从而在轮胎的异常发热体。
从长远来看,这可能意味着,轮胎部件彼此分开。
轮胎成为致命的!

有在轮胎的空气穿汽车,
太少的空气,轮胎超载。
负荷率是基于一个简单的公式:
加载=压力*体积

这意味着,例如。计算轮胎承受520公斤的负载在230千帕(2.3巴)的压力(1.5巴)

两害是一个有点过度膨胀的轮胎是最好太低。
在任何情况下,不存在损害不是轮胎,
可能有些影响舒适。

但一个更高的空气压力比推荐的当然不会好。
轮胎是汽车的悬挂系统的一部分,并恶化,这可能弹簧和减震器的工作更难。

充气不足的轮胎提供了一个“慢热轧”轮胎,油耗增加,并增加磨损。

9

100% är vridmomentet vid växellådans ingående axel.
23% friktion i kraftöverföringen
42% hjulens rullningsmotstånd
35% luftmotstånd normal bil med parallella spårande hjul

av den rörelseenergi som lämnar motorns vevaxel går ca 42% åt att övervinna rullningsmotståndet.
korrekt inställda hjulvinklar gör rullningsmotståndet så lågt som möjligt.

100%是在变速器输入轴的转矩。
23%以上的输电摩擦
车轮阻力42%
35%的正常阻车并行跟踪轮

的动能而使发动机曲轴的是约42%,以克服滚动阻力。
正确调整的车轮角度,使尽可能低的滚动阻力。

10

nitrogen (kvävgas)

genom att fylla däcken med nitrogen istället för luft minskas risken för läckage.
kvävgas molekylens annorlunda utseende gör att gasen lättare stängs in i däcket.
en annan fördel är att ingen syrgas tillförs en eventuell brand.

vad är vinterdäck?

vinterdäck, dubbat eller odubbat,
är ett däck särskilt tillverkat för vinterkörning och är märkt på något av följande sätt:
M +S, M. S, M &S, M -S, MS, Mud and Snow.

gummiblandningen innehåller mer naturgummi än i sommardäck.
vinterdäck stelnar inte i kyla som sommardäck gör (som har högre andel syntetgummi).
däcken håller sig mjuka i kyla och ger därmed bättre grepp.

氮气(氮气)

填充轮胎用氮气代替空气减少了泄漏的危险。
氮分子的不同的外观,使被困在轮胎的气更容易。
另一个优点是,没有氧气被提供给可能的燃烧。

雪是什么?

雪地轮胎,镶嵌或odubbat
制造的轮胎专门为冬季驾驶,并以下列方式中的其中一个被标记为:
M + S,M S,M&S,M,S,MS,泥雪。

橡胶混合物中含有更多的天然橡胶比夏季。
轮胎不巩固在寒冷的夏季品牌(其中有一个更高的比例合成橡胶)。
在寒冷的轮胎保持柔软,从而提供更好的抓地力。

11

150 150 150 150 150

150 150 150 150 150

12

användning av vinterdäck

under perioden i december - 31 mars ska vinterdäck användas när det är vinterväglag.
bestämmelsen om vintendäck gäller personbil
ätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3.5 ton samt släpvagn som dras av ett sådant fordon.
sedan hösten 2009 omfattas även motsvarande utländska fordon.
kravet på vintendäck gäller inte tunga lastbilar och bussar.
dock finns det bestämmelser för mönsterdjup.
men det finns undantag från kravet på användning av vintendäck.
ett fordon får köras med somma däck ( minst 3 mm mönsterdjup)
trots bestämmelserna om vinterdäck:
om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten
för provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
för färd kortaste lämpliga väg till och från besiktning
om fordonet är av en årsmodell som är trettio år eller äldre
om fordonet är registrerat i utlandet, eller vid färd som påbörjas eller avslutas i utlandet.

sommardäck med minst 3 mm mönsterdjup med snökedjor på fordonets alla hjul får användas.

vid vinterväglag:
vinterdäck
med vissa villkor sommardäck med minst 3 mm mönsterdjup
sommardäck enligt ovan med snökedjor på alla hjul

sommardäck med minst 1.6 mm mönsterdjup

使用雪

在12期间 - 3月31日,冬季轮胎,应使用在冬季条件下。
乘用车提供冬季轮胎
飞行卡车和客车车辆最大总质量不超过3.5吨,这样的车辆的拖车拖走。
自2009年秋季也包括相应的外来车辆。
冬季轮胎,重型货车及巴士的要求。
不过,也有花纹深度的规定。
但也有例外的要求使用冬季轮胎。
可以驱动车辆与夏季轮胎( 3mm以上花纹深度)
尽管雪的规定:
如果可以做到不危及道路安全
测试驱动或牵引的车辆维修或类似用途。
行驶最短的路线和检查
如果车辆是一个模型,它是三十来岁或更旧
如果车辆是在境外注册的,或国外如启动或停止运行时。

具有至少3mm的花纹深度与车辆的所有车轮上的雪链的夏季也可使用。

在冬季条件下:

具备一定条件的夏天用3mm以上的花纹深度
夏天上述所有车轮上的防滑链

以最小的1.6毫米厚的胎面花纹深度的夏天

13

dubbdäck

när man skaffar nya dubbdäck måste dessa köras in.
man "gnuggar" då fast dubben i däcket.

dubben sitter säkert tills däcket är utslitet under förutsättning att däcket har samma rotationsriktning varje vinter.
däcket måste märkas och åter monteras på samma sida av bilen.

dubbdäck får användas under perioden 1 oktober - 15 april och under annan tid om det är vinterväglag,
som motiverar användning av dubbade däck.
hösten 2009 infördes möjligheten att införa lokala bestämmelser angående användning av dubbdäck.

镶满轮胎

新钉的轮胎时,必须运行。
“蹭”的时候,在轮胎螺栓。

直到轮胎磨损,轮胎具有相同的旋转,每到冬天,根根牢固。
轮胎必须被标记,并安装在汽车的同一侧。

镶满轮胎可用于十月1日至4月15日期间,在其他时候,它是冬天的条件,
理由使用镶满轮胎。
2009年秋,它成为可能引入地方性法规,镶满轮胎使用。

14

mönsterdjup

sommardäck ska ha ett mönsterdjup av minst 1.6 mm i däckets huvudmönster.

under perioden 1 december - 31 mars, när det är vinter väglag,
ska däck till personbil,
lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3500 kg samt släpvagn som dras av ett sådant fordon,
ha ett mönsterdjup av minst 3 mm i däckets huvudmönster.

sedan hösten 2009 gäller att däck på tunga lastbilar och bussar måste ha minst 5 mm mönsterdjup.
detta krav gäller även utländska fordon under perioden 1 december och 31 mars om det råder vinterväglag.

花纹深度

夏季必须具有至少为1.6毫米的轮胎中央图案的胎面深度。

期间,12月1日至3月31日,在冬季条件下时,
乘用车轮胎,
轻型卡车和客车的总重量不超过3500公斤,这样的车辆的拖车拖走,
有至少3毫米甲板头图案花纹深度。

自2009年秋天来重型卡车和公共汽车轮胎花纹深度必须有至少5毫米。
此规定也适用于外国汽车在12月1日和31日对现行的冬季条件。

15

däckens ålder

en "åldersgräns" för däck finns inte för närvarande,
dock rekommenderas att däck som är äldre än 10 år byts ut eftersom däckets friktionsegenskaper försämras genom en naturlig åldringsprocess.

轮胎的年龄

在轮胎的“年龄”不存在,则
但是,它被建议,10岁以上的轮胎替换,因为轮胎的摩擦性能恶化通过自然老化过程。

16

självbärande däck

självbärande däck går att köra vidare med även efter en punktering.
naturligtvis med begränsad fart och en viss sträcka.

exempelvis bridgestone RFT däck (RFT står för Rum-Flat Tire) kan köras en sträcka på upp till 250 km.
med en maxhastighet på 80/h (beroende på biltyp och på hur bilen är lastad)

detta är möjligt genom en speciell förstärkt däckfot gör att däcket sitter förankrat på fälgen,
även vid total tryckförlust.
bridgestone RFT -däck kräver inte speciella fälgar utan kan enkelt monteras på standardfälgar.

däckjämförelse
standarddäck
självbärande däck
fullt lufttryck
utan lufttryck
förstärktsidovägg

自支撑轮胎

自支撑轮胎,即使爆胎后,可以继续运行。
当然,有限的速度和目标距离。

如普利司通RFT轮胎(RFT代表室公寓轮胎)可以运行在一个距离可达250公里。
,最高速度为80次/小时(根据不同的汽车和汽车如何加载)

这是可能的通过特别加固珠,轮胎坐在停泊在篮下,
即使在总压力损失。
普利司通RFT轮胎不需要特殊轮辋,但可以很容易地安装在标准轮辋。

甲板比较
标准轮胎
自支撑轮胎
全气压
非承压
增强侧壁